Przekazanie środka trwałego między firmami małżonków

Żona ze swojej działalności gospodarczej przekazała na potrzeby mojej firmy środek trwały częściowo zamortyzowany. Jak wprowadzić do systemu przekazanie środka trwałego, żeby program uwzględniał dotychczas dokonane odpisy?

Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych, jeżeli małżonek przejmie środek trwały od współmałżonka, który przed jego przekazaniem wykorzystywał go i amortyzował w swojej działalności gospodarczej, to wartość początkową tego środka trwałego należy ustalić na podstawie wartości początkowej ujętej w ewidencji środków trwałych małżonka przekazującego.

W systemie, aby wprowadzić środek trwały przeniesiony z firmy małżonka, należałoby przejść do zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY oraz wprowadzić wymagane dane takie jak:

  • nazwa,

  • dokument zakupu,

  • kategoria (KŚT),

  • data wprowadzenia,

  • metoda amortyzacji,

  • typ,

  • data nabycia,

  • stawka amortyzacji,

  • wartość początkowa.

Przekazanie środka trwałego

Następnie należy przejść do zakładki ZAAWANSOWANE oraz zaznaczyć okienko ŚRODEK TRWAŁY PRZENIESIONY Z INNEJ FIRMY. Wówczas zostanie wygenerowane dodatkowe okienko ZAMORTYZOWANO, w którym należy wprowadzić wartość dotychczasowego umorzenia.

Przekazanie środka trwałego

Po zapisaniu amortyzacja będzie kontynuowana w systemie z uwzględnieniem wartości umorzenia.

Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz