Przekazanie środka trwałego między firmami małżonków

Żona ze swojej działalności gospodarczej przekazała na potrzeby mojej firmy środek trwały częściowo zamortyzowany. Jak wprowadzić do systemu przekazanie środka trwałego, żeby program uwzględniał dotychczas dokonane odpisy?

Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych, jeżeli małżonek przejmie środek trwały od współmałżonka, który przed jego przekazaniem wykorzystywał go i amortyzował w swojej działalności gospodarczej, to wartość początkową tego środka trwałego należy ustalić na podstawie wartości początkowej ujętej w ewidencji środków trwałych małżonka przekazującego.

W systemie, aby wprowadzić środek trwały przeniesiony z firmy małżonka, należałoby przejść do zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY oraz wprowadzić wymagane dane takie jak:

  • nazwa,

  • dokument zakupu,

  • kategoria (KŚT),

  • data wprowadzenia,

  • metoda amortyzacji,

  • typ,

  • data nabycia,

  • stawka amortyzacji,

  • wartość początkowa.

Przekazanie środka trwałego

Następnie należy przejść do zakładki ZAAWANSOWANE oraz zaznaczyć okienko ŚRODEK TRWAŁY PRZENIESIONY Z INNEJ FIRMY. Wówczas zostanie wygenerowane dodatkowe okienko ZAMORTYZOWANO, w którym należy wprowadzić wartość dotychczasowego umorzenia.

Przekazanie środka trwałego

Po zapisaniu amortyzacja będzie kontynuowana w systemie z uwzględnieniem wartości umorzenia.

Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska