0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak wprowadzić środek trwały, gdy nie jestem VAT-owcem?

Wielkość tekstu:

Jestem zwolniony z VAT. Jeżeli wprowadzam środek trwały do wydatków, to wpisuję jego wartość netto czy brutto? A jeżeli płacę za dostawę, to czy mogę dodać transport do wartości środka trwałego?

 

Wartość początkową środka trwałego stanowi cena nabycia, czyli kwota należna zbywcy powiększona o koszty związane z zakupem środka trwałego. Są to m.in. koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu itp.

Jeśli podatnik nie jest płatnikiem VAT, to za wartość początkową uznaje się kwotę brutto + wszystkie koszty związane z nabyciem i uruchomieniem środka trwałego, poniesione przed jego przyjęciem do używania w firmie. Zakup środka trwałego przez nievatowca można zaksięgować na dwa sposoby:

  1. przez zakładkę: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » WYDATEK » RODZAJ WYDATKU: ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Środek trwały - księgowanie faktury za zakup składnika majątku

W pozycji RAZEM należy wpisać kwotę z dokumentu zakupu, w okienku WARTOŚĆ POCZĄTKOWA+ należy wprowadzić wartość pozostałych kosztów zwiększających wartość początkową środka trwałego.

Środek trwały - jak ustalić wartość początkową?

2. przez zakładkę: EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY, gdzie sumę dokumentów potwierdzających wydatek (wartość środka trwałego + koszty) wprowadza się w polu WARTOŚĆ POCZĄTKOWA.

Środek trwały - wprowadzenie do ewidencji ŚT

W obu tych przypadkach po zapisaniu system automatycznie wygeneruje dokument OT- przyjęcie środka trwałego do użytkowania, który należy wydrukować oraz spiąć z nim dokumenty świadczące o jego wartości początkowej. Dokument OT dostępny będzie w zakładce: EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE po kliknięciu na nazwę środka trwałego w podzakładce DOKUMENTY MAJĄTKOWE 

Do KPiR będą trafiały comiesięczne odpisy amortyzacyjne, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały został przyjęty. Wyjątkiem jest wybór amortyzacji jednorazowej, wtedy bowiem odpis amortyzacyjny dokonywany jest w miesiącu przyjęcia do używania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów