Sprawdzanie kontrahenta w bazie długi.info

W systemie wfirma.pl istnieje możliwość weryfikacji rzetelności kontrahenta i sprawdzenia czy posiada on długi w bazie długi.info. W tym celu należy zaznaczyć opcję Sprawdzaj kontrahenta w bazie długi.info w zakładce USTAWIENIA » INNE » IMPORT Z INNYCH PROGRAMÓW.

Sprawdzanie kontrahenta - ustawienia

Sprawdzanie kontrahenta - import i eksport danych

Podczas wystawiania faktury w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ jeśli kontrahent posiada dług, to pojawi się o tym fakcie informacja pod polami dodanego kontrahenta.Dla celów sporządzenia screena użyto danych testowych - nie jest to prawdziwy kontrahent który posiada dług.

Sprawdzanie kontrahenta - informacja o długu