Sprawdzanie kontrahenta w bazie długi.info

W systemie wfirma.pl istnieje możliwość weryfikacji rzetelności kontrahenta i sprawdzenia czy posiada on długi w bazie długi.info. Jeśli kontrahent posiada zadłużenie to podczas wystawiania faktury pojawi się stosowna informacja ostrzegawcza.

Jak włączyć w systemie funkcję sprawdzanie kontrahenta w bazie długi.info?

W celu włączenia tej funkcjonalności należy w zakładce USTAWIENIA » INNE » IMPORT I EKSPORT DANYCH należy zaznaczyć opcję SPRAWDZAJ KONTRAHENTA W BAZIE DŁUGI.INFO.

Sprawdzanie kontrahenta w bazie dłużników

Jak działa funkcja sprawdzanie kontrahenta w bazie długi.info?

Podczas wystawiania faktury w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ jeśli kontrahent posiada dług, to pojawi się o tym fakcie informacja pod polem danych kontrahenta.

Dla celów sporządzenia zrzutu ekranu z systemu użyto danych testowych - nie jest to prawdziwy kontrahent, który posiada dług.

Sprawdzanie kontrahenta - informacja o długu