0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zagraniczne rejestry VAT dla podmiotów zarejestrowanych do VAT w innym kraju UE

Wielkość tekstu:

Sprzedając towary w systemie wysyłkowym na rzecz osób prywatnych (nie prowadzących działalności) z innego kraju UE przedsiębiorcy mają do wyboru dwie opcje jeżeli przekroczą limit sprzedaży w danym kraju:

Jeżeli podatnik zdecyduje się na rejestrację do VAT w innym kraju UE ma obowiązek wystawiania faktur z zagraniczną stawką VAT i rozliczania podatku VAT w danym kraju UE (innym niż Polska). Dodatkowo, zobowiązany jest prowadzić zagraniczne rejestry VAT będące podstawą do rozliczenia z tytułu zagranicznego podatku VAT.

Funkcja wystawiania faktur z zagraniczną stawką VAT po rejestracji do VAT w innym kraju UE dostępna jest zarówno w pakietach Księgowość online oraz Fakturowanie które posiadają rozbudowany moduł magazynu. Więcej o dodatkach w systemie w artykule: Dodatki w systemie wfirma.pl - jak je uruchomić?

Jak włączyć zagraniczne rejestry VAT?

Aby wystawiać faktury z zagraniczną stawką podatku VAT należy w pierwszej kolejności przejść do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT i zaznaczyć opcję ZAGRANICZNA SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA

Zagraniczne rejestry VAT - dostosowanie ustawień

Jak dodać zagraniczny NIP czyli numer VAT-UE po rejestracji do VAT w innym kraju UE?

Po włączeniu funkcji w zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » DANE IDENTYFIKACYJNE pojawi się dodatkowa zakładka DANE ZAGRANICZNE w której należy wprowadzić numery VAT-UE nadane przez inne państwa członkowskie UE.

Zagraniczne rejestry VAT - dodanie zagranicznego NIP

Po wybraniu z górnego menu opcji DODAJ KRAJ pojawi się okno w którym należy w polu KRAJ wybrać kraj UE rejestracji do VAT. Dzięki temu system automatycznie uzupełni dwuliterowy kod kraju w polu NIP-UE - KOD. Następnie w polu NIP-UE - NUMER należy wprowadzić numer nadany po rejestracji do VAT w danym kraju. W polu DODATKOWE INFORMACJE możliwe jest podanie dodatkowych danych które będą widoczne na wydruku faktury w sekcji danych sprzedawcy.

Po zapisaniu system automatycznie utworzy zagraniczny magazyn z kodem kraju rejestracji do VAT.

Gdzie znajdują się zagraniczne magazyny?

Automatycznie dodane przez system zagraniczne magazyny dostępne są w zakładce USTAWIENIA » MAGAZYN » MAGAZYNY.

Zagraniczne rejestry VAT - zagraniczne magazyny

Z poziomu zakładki MAGAZYN » MAGAZYNY możliwe jest dodanie magazynu poprzez przycisk DODAJ. Dodany magazyn będzie posiadał oznaczenie PL i będzie traktowany przez system jako magazyn polski bez względu na nadaną nazwę magazynu.

Jak wystawić fakturę z zagraniczną stawką VAT?

W celu wystawienia faktury należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ.

Zagraniczne rejestry VAT - faktura z zagraniczną stawką VAT

W pierwszej kolejności należy dodać nabywcę lub uzupełnić DANE KONTRAHENTA. Ważne, aby w polu KRAJ wybrać z listy odpowiednie państwo z obszaru Unii Europejskiej. Następnie należy wybrać MAGAZYN z którego sprzedawany jest towar.

Zagraniczne rejestry VAT - wystawianie faktury

Po takim definiowaniu transakcji, w polu STAWKA będą możliwe do wyboru stawki VAT zarówno właściwe dla kraju magazynu jak i kraju nabywcy.

Zagraniczne rejestry VAT - wybór stawki VAT

Stawkę VAT z kraju nabywcy stosuje się w przypadku gdy został przekroczony limit sprzedaży wysyłkowej do kraju nabywcy. Natomiast stawkę VAT z kraju magazynu stosuje się w przypadku gdy limit sprzedaży wysyłkowej do kraju nabywcy nie został przekroczony.

Aby możliwe było wystawienie faktury ze stawką VAT z kraju nabywcy konieczne jest w pierwszej kolejności zarejestrowanie się do VAT w tym kraju a następnie dodanie w systemie nadanego numeru VAT w zakładce: USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » DANE IDENTYFIKACYJNE » DODAJ KRAJ.
Tak wystawiona faktura zostanie ujęta w kolumnie 7 KPiR - Sprzedaż towarów i usług lub w Ewidencji przychodów (w przypadku ryczałtowców) oraz w Rejestrze zagranicznej sprzedaży wysyłkowej.
Na podglądzie wystawionej faktury sprzedaży będzie znajdować się w danych sprzedawcy numer VAT-UE z kraju właściwego dla wybranej stawki podatku VAT.

Jak wykazać zagraniczną sprzedaż wysyłkową w pliku JPK_V7?

Faktury wystawione z zagraniczną stawka VAT w ramach prowadzonej sprzedaży wysyłkowej z magazynu położonego w Polsce powinny być wykazywane w pliku JPK_V7 w celach informacyjnych - nie wpływają one na wysokość podstawy opodatkowania.

Więcej informacji dotyczących sprzedaży wysyłkowej znajduje się w artykule: Sprzedaż wysyłkowa w JPK V7 - jak oznaczać?
W tym celu na koniec miesiąca należy wprowadzić zbiorczą wartość sprzedaży opodatkowanej zagraniczną stawką VAT poprzez zakładkę: EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS. W wierszu NABYWCA należy zaznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA. Uzupełniając wartości sprzedaży w polu STAWKA VAT należy wybrać opcję NIE PODL.

Zagraniczne rejestry VAT - sprzedaż wysyłkowa w JPK_V7

W kolejnym kroku należy przejść do zakładki ZAAWANSOWANE i zaznaczyć opcję SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA DO UE. Dzięki temu system automatycznie zaznaczy opcję DOKUMENT WEWNĘTRZNY.

Zagraniczne rejestry VAT - wykazanie sprzedaży wysyłkowej w pliku JPK

Tak dodany wpis w rejestrze VAT spowoduje ujęcie sprzedaży w pliku JPK_V7 z oznaczeniem WSTO_EE oraz WEW.

Gdzie znajdują się zagraniczne rejestry VAT?

Zagraniczne rejestry VAT dostępne są z poziomu zakładki EWIDENCJE » ZAGR. SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA

Zagraniczne rejestry VAT - gdzie się znajdują?

Aby wyświetlić rejestr VAT zagraniczny dla poszczególnego kraju należy wybrać go z listy w filtrze KRAJ w prawym dolnym rogu tabeli. Dodatkowo możliwe jest również wydrukowanie rejestru VAT zagranicznego dla konkretnego kraju poprzez wybór z górnego menu opcji DRUKUJ. Dzięki temu zostanie pobrany na dysk komputera rejestr VAT zagraniczny w formacie PDF. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów