Faktura cykliczna - jak wystawić

Faktury cykliczne usprawniają działania w firmie, gdy na rzecz kontrahenta świadczona jest cyklicznie dostawa towarów albo usługa.

Dodanie usługi cyklicznej

Aby skorzystać z tej opcji, najpierw należy wygenerować usługę cykliczną. W tym celu trzeba wejść w Szczegóły kontrahenta poprzez kliknięcie na niego w zakładce CRM » KONTRAHENCI. Następnie należy przejść do zakładki OBROTY» USŁUGI CYKLICZNE i wybrać opcję Dodaj usługę.

W oknie dodawania nowej usługi można wybrać wprowadzony wcześniej produkt albo ręcznie wpisać określony produkt lub usługę. Użytkownik może także skorzystać z gotowych znaczników.

W tym celu w polu Nazwa należy wpisać wybrany przez siebie schemat.

Na wystawianych fakturach cyklicznych w opisie sprzedawanej usługi automatycznie pojawi się nazwa zgodna ze zdefiniowanym znacznikiem (z uwzględnieniem właściwego miesiąca oraz roku).

ZNACZNIK

NAZWA NA FAKTURZE

Abonament za [miesiac]/[rok]

Abonament za 1/2016

Abonament za [miesiac_slownie] [rok2]

Abonament za styczeń 16

Abonament za [miesiac_slownie-1M] [rok-1M]

Abonament za grudzień 2015

Abonament za [kwartal]/[rok]

Abonament za I/2016

Licencja na korzystanie z oprogramowania za miesiąc [miesiac+1M]/[rok+1M]

Licencja na korzystanie z oprogramowania za miesiąc 2/2016

Licencja na korzystanie z oprogramowania w roku [rok+1R]

Licencja na korzystanie z oprogramowania w roku 2016

W tym miejscu można także uzupełnić pozostałe informacje, które będą widoczne na fakturze - tzn. jednostkę, ilość, numer PKWiU, stawkę VAT, cenę netto/brutto oraz rabat.

Z list należy wybrać także miesiąc i rok, od którego sprzedaż się rozpocznie oraz zakończy usługa cykliczna.

W przypadku faktur cyklicznych możliwe jest również wybranie odpowiedniej serii numeracji lub utworzenie nowej. W celu dodania nowej serii należy wybrać przycisk NOWA SERIA. W wygenerowanym oknie należy uzupełnić wymagane dane. Sprawdź, jak utworzyć wzorzec dla nowej serii numeracji.

Wystawienie faktury za usługi cykliczne

Po zapisaniu usługi cyklicznej możliwe jest wygenerowanie przypisanej do niej faktury. Należy zatem w zakładce CRM » KONTRAHENCI  zaznaczyć odpowiedniego kontrahenta, a następnie z paska zadań wybrać opcję WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ ZA USŁUGI CYKLICZNE.

Wystawianie faktury za usługi cykliczne

Pojawi się okno, w którym należy wybrać datę sprzedaży oraz wystawienia faktury.

Po wybraniu przycisku Wystaw faktura zostanie wystawiona. Będzie ona dostępna w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ.