Faktura cykliczna - jak wystawić?

Faktura cykliczna usprawnia działania w firmie i skraca czas wystawiania faktur, gdy na rzecz kontrahenta dokonywana jest cyklicznie dostawa towarów albo świadczona usługa.

Dodanie usługi cyklicznej

Aby skorzystać z tej opcji, najpierw należy wygenerować usługę cykliczną. W tym celu trzeba wejść w SZCZEGÓŁY KONTRAHENTA poprzez kliknięcie na niego w zakładce CRM » KONTRAHENCI. Następnie należy przejść do zakładki PRZYCHODY » USŁUGI CYKLICZNE i wybrać opcję DODAJ USŁUGĘ.

Faktura cykliczna

W oknie dodawania nowej usługi można wybrać wprowadzony wcześniej produkt albo ręcznie wpisać określony produkt lub usługę. Użytkownik może także skorzystać z gotowych znaczników.

Faktura cykliczna

W tym celu w polu NAZWA należy wpisać wybrany przez siebie schemat.

Na wystawianych fakturach cyklicznych w opisie sprzedawanej usługi automatycznie pojawi się nazwa zgodna ze zdefiniowanym znacznikiem (z uwzględnieniem właściwego miesiąca oraz roku).

ZNACZNIK

NAZWA NA FAKTURZE

Abonament za [miesiac]/[rok]

Abonament za 6/2019

Abonament za [miesiac_slownie] [rok2]

Abonament za czerwiec 19

Abonament za [miesiac_slownie-1M] [rok-1M]

Abonament za czerwiec 2018

Abonament za [kwartal]/[rok]

Abonament za 6/2019

Licencja na korzystanie z oprogramowania za miesiąc [miesiac+1M]/[rok+1M]

Licencja na korzystanie z oprogramowania za miesiąc 6/2019

Licencja na korzystanie z oprogramowania w roku [rok+1R]

Licencja na korzystanie z oprogramowania w roku 2019

W tym miejscu można także uzupełnić pozostałe informacje, które będą widoczne na fakturze - tzn. JEDNOSTKĘ, ILOŚĆ, NUMER PKWiU, STAWKĘ VAT, CENĘ NETTO/BRUTTO oraz RABAT.

Z list należy wybrać także miesiąc i rok, od którego sprzedaż się rozpocznie oraz zakończy usługa cykliczna.

Faktura cykliczna

W przypadku faktur cyklicznych możliwe jest również wybranie odpowiedniej serii numeracji lub utworzenie nowej. W celu dodania nowej serii należy wybrać przycisk NOWA SERIA. W wygenerowanym oknie należy uzupełnić wymagane dane. Sprawdź, jak utworzyć wzorzec dla nowej serii numeracji.

Faktura cykliczna - seria

Wystawienie faktury za usługi cykliczne

Po zapisaniu usługi cyklicznej możliwe jest wygenerowanie przypisanej do niej faktury. Należy zatem w zakładce CRM » KONTRAHENCI  zaznaczyć odpowiedniego kontrahenta, a następnie z paska zadań wybrać opcję WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ ZA USŁUGI CYKLICZNE.

Faktura cykliczna

Pojawi się okno, w którym należy wybrać datę sprzedaży oraz wystawienia faktury.

Faktura cykliczna

Po wybraniu przycisku WYSTAW faktura zostanie wystawiona. Będzie ona dostępna w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz