Artykuły na temat korekta faktury

Jak mogę skorygować fakturę, w której wpisałam niepoprawną kwotę?

Popełniłeś błąd w wystawionej fakturze sprzedaży wpisując niepoprawne wartości. Nic straconego! Dowiedz się, jak postępować w przypadku błędnie wpisanej kwoty na fakturze pierwotnej. Sprawdź, jak powinna wyglądać korekta faktury w systemie. czytaj dalej

Faktura korygująca pozycje faktury - jak wystawić

W systemie wfirma.pl istnieje możliwość wystawiania faktury korygującej. Użytkownik może wybrać czy wystawiona faktura korygująca ma wpłynąć na stan magazynu. czytaj dalej

Blokada wyliczenia zaliczki na podatek u ryczałtowców

Faktury korygujące zmniejszające podstawę opodatkowania u ryczałtowców księgowane są w całości w dacie wystawienia korekty. Jeśli w danym miesiącu przychody będą niewystarczające, należy dokonać ręcznego pomniejszenia przychodów w odpowiednim okresie czytaj dalej

Księgowanie faktury korygującej wydatek

W systemie wfirma.pl możliwe jest księgowanie faktur korygujących wydatki, które zostaną powiązane z fakturą pierwotną. czytaj dalej

Nota korygująca

Użytkownik ma możliwość wystawienia noty korygującej bezpośrednio z systemu wfirma.pl. Funkcja wystawiania noty korygującej została udostępniona w pakiecie Księgowość online lub Księgowość online + magazyn czytaj dalej

Czy muszę posiadać potwierdzenie odbioru przez kontrahenta faktury korygującej?

Dla faktur korygujących zmniejszających podstawę opodatkowania konieczne jest uzyskanie potwierdzenia odbioru przez nabywcę. Ma istotny wpływ na pomniejszenie VAT. czytaj dalej