0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Blokada wyliczenia zaliczki na podatek u ryczałtowców

Wielkość tekstu:

Podczas próby wyliczenia podatku dochodowego pojawia się blokada wyliczenia zaliczki. Wyświetla się wówczas komunikat mówiący o braku możliwości jej wygenerowania w związku z przychodem ze stawki 17% mniejszym od zera. Co zrobić? 

 

Zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2016 r. okres księgowania faktury korygującej zależy od powodu sporządzania korekty.

Faktury korygujące przychód są w systemie wFirma.pl automatycznie księgowane do ewidencji przychodów zgodnie z datą wystawienia korekty.  

Miesięczny przychód z poszczególnych stawek ryczałtu nie może być mniejszy niż zero.
Jeśli w danym miesiącu przychody będą niewystarczające (czyli jeśli przy którejkolwiek ze stawek ryczałtu przychód będzie mniejszy niż zero), system automatycznie zablokuje możliwość wygenerowania zaliczki na podatek dochodowy.

W takiej sytuacji należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, odnaleźć oraz zaznaczyć fakturę korygującą, a następnie wybrać opcję MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY. W oknie modyfikowania faktury korygującej należy przejść do zakładki ZAAWANSOWANE oraz w polu SKUTEK KSIĘGOWY wybrać opcję NIE KSIĘGUJ.

Blokada wyliczenia zaliczki - nieksięgowana korekta

Następnie należy dokonać ręcznego księgowania kwoty zmniejszającej przychody (poprzedzonej znakiem minus) poprzez EWIDENCJE » EWIDENCJA PRZYCHODÓW » DODAJ WPIS przy odpowiedniej stawce ryczałtu.

Blokada wyliczenia zaliczki - wpis

Jednorazowo można ująć maksymalnie wartość z korekty równą przychodom z danego miesiąca. Czynność tę należy powtarzać co miesiąc, aż do momentu skorygowania przychodu przy danej stawce ryczałtu o całą kwotę faktury korygującej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów