Artykuły na temat różnice kursowe

Jak zaksięgować różnice kursowe przy zakupie?

Różnice kursowe wynikają z zastosowania odmiennych kursów przeliczeniowych waluty. W celu ich prawidłowego zaksięgowania należy najpierw ustalić czy występują ujemne czy dodatnie różnice kursowe. Wówczas będą one stanowiły przychód lub koszt podatkowy. czytaj dalej

Jak zaksięgować różnice kursowe przy sprzedaży?

Różnice kursowe wynikają z zastosowania odmiennych kursów przeliczeniowych waluty. W celu ich prawidłowego zaksięgowania należy najpierw ustalić ich wysokość. Dowiedz się, w jaki sposób zaksięgować w systemie różnice kursowe przy sprzedaży! czytaj dalej

Różnice kursowe - automatyczne księgowanie

Różnice kursowe powstają w sytuacji, gdy zarówno faktura, jak i zapłata do niej są w walucie obcej. Obecnie za pomocą systemu wfirma.pl w prosty i wygodny sposób można dokonać wyliczenia różnic kursowych. Sprawdź, czytając nasz artykuł jak tego dokonać! czytaj dalej

Płatności - łatwy sposób na pilnowanie rozliczeń przychodów i wydatków

W zakładce Płatności użytkownik ma możliwość monitorowania zobowiązań i należności. Dzięki czemu może w każdej chwili skontrolować dokonywane płatności za zobowiązania oraz otrzymywane należności. Sprawdź, jak działa zakładka Płatności! czytaj dalej