Płatności - łatwy sposób na pilnowanie rozliczeń przychodów i wydatków

System wfirma.pl w zakładce START » PŁATNOŚCI znajduje się szereg funkcji niezbędnych do kontroli płatności dokumentów sprzedaży oraz zakupu.

Rozliczenia przychodów

W zakładce ROZLICZENIA PRZYCHODÓW znajduje się zestawienie rozliczonych przychodów, dokumentowanych między innymi fakturami sprzedaży czy dokumentem kasa przyjęła. Poniżej tej tabeli znajdują się filtry, dzięki którym można wybrać konkretne informacje na dany rok, miesiąc lub metodę płatności.

Płatności - rozliczenia przychodów

Z tegoż poziomu można dokonywać również modyfikacji płatności (w przypadku KP tylko jeśli jest ostatnim wystawionym dokumentem kasowym) lub je usuwać.

Płatności - funkcje w zakładce

Warto wspomnieć, że pilnowanie płatności za faktury sprzedażowe, może odbyć się w zakładce: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, dzięki ustawianiu u dołu tabeli filtru stanu płatności:

  • rozliczona - pokażą się faktury sprzedażowe, które zostały już w całości oznaczone jako opłacone,
  • nierozliczona - pokazują się faktury sprzedażowe, które nie zostały w pełni oznaczone jako rozliczone,
  • nieokreślona - pokazują się wystawione faktury korygujące.

Płatności - zakładka przychody

Rozliczenia wydatków

W zakładce ROZLICZENIA WYDATKÓW znajduje się zestawienie rozliczonych wydatków, dokumentowanych między innymi fakturami zakupu czy dokumentem kasa wydała. Poniżej tej tabeli znajdują się filtry, dzięki którym można wybrać konkretne informacje na dany rok, miesiąc lub metodę płatności.

Płatności - rozliczenia wydatków

Z tegoż poziomu można dokonywać również modyfikacji płatności (w przypadku KW tylko jeśli jest ostatnim wystawionym dokumentem kasowym) lub je usuwać.

Płatności - dodatkowe funkcje

Kontrolowanie płatności za faktury kosztowe

Aby użytkownikowi ułatwić kontrolowanie płatności za faktury kosztowe w zakładce: WYDATKI » KSIĘGOWANIE, wprowadzony jest filtr pozwalający na kontrolowanie stanu płatności. Filtrowania można dokonać filtrując stan:

  • rozliczony - pokażą się wydatki które zostały już w całości oznaczone jako opłacone,
  • nierozliczony - pokazują się wydatki, które nie zostały w pełni oznaczone jako rozliczone,
  • nieokreślony - pokazują się zaksięgowane faktury korygujące.

Płatności - filtrowanie