0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Płatności - łatwy sposób na pilnowanie rozliczeń przychodów i wydatków

Wielkość tekstu:

System wFirma.pl w zakładce START » PŁATNOŚCI znajduje się szereg funkcji niezbędnych do kontroli płatności dokumentów sprzedaży oraz zakupu.

Rozliczenia przychodów

W zakładce START » PŁATNOŚCI » ROZLICZENIA PRZYCHODÓW znajduje się zestawienie rozliczonych przychodów, dokumentowanych między innymi fakturami sprzedaży czy dokumentem kasa przyjęła. Poniżej tej tabeli znajdują się filtry, dzięki którym można wybrać konkretne informacje na dany rok, miesiąc lub metodę płatności.

Płatności - filtrowanie

Z tego poziomu użytkownik ma także możliwość modyfikować lub usuwać płatności powiązane z dokumentem sprzedaży. W tym celu należy zaznaczyć na liście płatność, którą użytkownik chciałby zmodyfikować lub usunąć i po najechaniu kursorem na MODYFIKUJ należy wybrać odpowiednią opcję MODYFIKUJ lub USUŃ.

W przypadku dokumentów KP ich modyfikowanie lub usunięcie jest możliwe tylko dla ostatnio wystawionych dokumentów kasowych połączonych z fakturą sprzedaży. W przeciwnym wypadku jego modyfikowanie lub usuwanie jest dostępne jedynie z poziomu START » KASA.

Płatności

Warto wspomnieć, że pilnowanie płatności za faktury sprzedażowe, może odbyć się w zakładce: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, dzięki ustawianiu u dołu tabeli filtru stanu płatności:

  • rozliczona - pokażą się faktury sprzedażowe, które zostały już w całości oznaczone jako opłacone,
  • nierozliczona - pokazują się faktury sprzedażowe, które nie zostały w pełni oznaczone jako rozliczone,
  • nieokreślona - pokazują się wystawione faktury korygujące.

Płatności

Rozliczenia wydatków

W zakładce START » PŁATNOŚCI » ROZLICZENIA WYDATKÓW znajduje się zestawienie rozliczonych wydatków, dokumentowanych między innymi fakturami zakupu czy dokumentem kasa wydała. Poniżej tej tabeli znajdują się filtry, dzięki którym można wybrać konkretne informacje na dany rok, miesiąc lub metodę płatności.

Płatności

Z tego poziomu użytkownik ma możliwość modyfikować lub usuwać płatności powiązane z dokumentem zakupu.  tym celu należy zaznaczyć na liście płatność, którą użytkownik chciałby zmodyfikować lub usunąć i po najechaniu kursorem na MODYFIKUJ należy wybrać odpowiednią opcję MODYFIKUJ lub USUŃ.

W przypadku dokumentów KW ich modyfikowanie lub usunięcie jest możliwe tylko dla ostatnio wystawionych dokumentów kasowych połączonych z fakturą zakupu. W przeciwnym wypadku jego modyfikowanie lub usuwanie jest dostępne jedynie z poziomu START » KASA.

Płatności

Kontrolowanie płatności za faktury kosztowe

Aby użytkownikowi ułatwić kontrolowanie płatności za faktury kosztowe w zakładce: WYDATKI » KSIĘGOWANIE, wprowadzony jest filtr pozwalający na kontrolowanie stanu płatności. Filtrowania można dokonać filtrując stan:

  • rozliczony - pokażą się wydatki które zostały już w całości oznaczone jako opłacone,
  • nierozliczony - pokazują się wydatki, które nie zostały w pełni oznaczone jako rozliczone,
  • nieokreślony - pokazują się zaksięgowane faktury korygujące.

Płatności

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów