Jak zaksięgować różnice kursowe przy sprzedaży?

Prowadzę sprzedaż dla kontrahentów zagranicznych, wystawiam faktury oraz otrzymuję zapłaty w walucie obcej, ale na różne konta: jedno jest walutowe a drugie zwykłe złotówkowe. Jak zaksięgować to w systemie?

 

W takim wypadku wystąpią tzw. różnice kursowe, które wynikają zastosowania odmiennych kursów przeliczeniowych waluty. W celu ich prawidłowego zaksięgowania należy ustalić ich wysokość:

  1. przeliczyć wartość przychodu należnego na złotówki (z faktury) po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego moment powstania przychodu,

  2. przeliczyć wartość otrzymanych należności na złotówki;

  • w przypadku wyciągu bankowego w PLN - po kursie z dnia, w którym należność była opłacona (kurs faktycznie zastosowany przez bank),

  • w przypadku wyciągu walutowego - po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania zapłaty,

      3. od kwoty z punktu 2 odjąć kwotę z punktu 1

Jeśli wartość wyszła dodatnia, to powstaje przychód, który należy zaksięgować w zakładce PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » POZOSTAŁE PRZYCHODY (DW). Jako schemat księgowy należy wybrać POZOSTAŁE PRZYCHODY.

Różnice kursowe przy sprzedaży

Po zapisaniu przychód zostanie wykazany w kol. 8 KPiR - Pozostałe przychody.

Jeśli wartość wyszła ujemna, to jest to koszt księgowany w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY. W wygenerowanym oknie, jako schemat księgowy należy wskazać KOSZTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.

Różnice kursowe przy sprzedaży

Po zapisaniu koszt zostanie wykazany w kol. 13 KPiR - Pozostałe wydatki.

Pod wydrukowane DW należy podpiąć ksero faktury oraz wyciągu bankowego, jako potwierdzenie.

Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska