0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak zaksięgować różnice kursowe przy sprzedaży?

Wielkość tekstu:

Prowadzę sprzedaż dla kontrahentów zagranicznych, wystawiam faktury oraz otrzymuję zapłaty w walucie obcej, ale na różne konta: jedno jest walutowe a drugie zwykłe złotówkowe. Jak zaksięgować to w systemie?

 

W takim wypadku wystąpią tzw. różnice kursowe, które wynikają zastosowania odmiennych kursów przeliczeniowych waluty. W celu ich prawidłowego zaksięgowania należy ustalić ich wysokość:

  1. przeliczyć wartość przychodu należnego na złotówki (z faktury) po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego moment powstania przychodu,

  2. przeliczyć wartość otrzymanych należności na złotówki;

  • w przypadku wyciągu bankowego w PLN - po kursie z dnia, w którym należność była opłacona (kurs faktycznie zastosowany przez bank),

  • w przypadku wyciągu walutowego - po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania zapłaty,

      3. od kwoty z punktu 2 odjąć kwotę z punktu 1

Jeśli wartość wyszła dodatnia, to powstaje przychód, który należy zaksięgować w zakładce PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » POZOSTAŁE PRZYCHODY (DW). Jako schemat księgowy należy wybrać POZOSTAŁE PRZYCHODY.

Różnice kursowe przy sprzedaży

Po zapisaniu przychód zostanie wykazany w kol. 8 KPiR - Pozostałe przychody.

Jeśli wartość wyszła ujemna, to jest to koszt księgowany w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY. W wygenerowanym oknie, jako schemat księgowy należy wskazać KOSZTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.

Różnice kursowe przy sprzedaży

Po zapisaniu koszt zostanie wykazany w kol. 13 KPiR - Pozostałe wydatki.

Pod wydrukowane DW należy podpiąć ksero faktury oraz wyciągu bankowego, jako potwierdzenie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów