Analiza podatku VAT

W zakładce BIURO » ANALIZY » PODATEK VAT może zostać przeprowadzona analiza podatku VAT.

Analiza podatku VAT - analizy

Analizę podatku VAT można podzielić na dwie części:

  • składającą się z wykresów, oraz

  • tabelaryczną.

W pierwszej kolejności należy wybrać DATĘ, czyli okres który obejmować ma analiza oraz sposób dokonywania podsumowań - SUMOWANIE WEDŁUG - dnia, tygodnia, miesiąca, kwartału, roku. Na podstawie tych parametrów zostanie przygotowany wykres oraz dane do tabeli.

Analiza podatku VAT - sumowanie

Pod wykresem użytkownik znajdzie tabelaryczne podsumowanie danych w zakresie podatku VAT. Po kliknięciu na symbol Analiza podatku VAT - znaczek tabelę można wydrukować, importować do arkusza kalkulacyjnego lub ustawić widok.  

Analiza podatku VAT - tabela