Analizy ogólne - podatek VAT

W zakładce ANALIZY » OGÓLNE » PODATEK VAT użytkownik znajdzie funkcje pozwalające na dokonanie analizy podatku VAT.

analiza vat

Analizę podatku VAT można podzielić na dwie części:

  • składającą się z wykresów, oraz
  • tabelaryczną.

W pierwszej kolejności należy wybrać Datę, czyli okres który obejmować ma analiza oraz sposób dokonywania podsumowań - Sumowanie według - dnia, tygodnia, miesiąca, kwartału, roku. Na podstawie tych parametrów zostanie przygotowany wykres oraz dane do tabeli.

analiza vat

Pod wykresem użytkownik znajdzie tabelaryczne podsumowanie danych w zakresie podatku VAT, które można wydrukować lub importować do arkusza kalkulacyjnego, wybierając odpowiednią ikonę w prawym, górnym rogu tabeli.

analiza vat