Analiza podatku VAT

 W zakładce START » ANALIZY » PODATEK VAT można dokonać analizy podatku VAT.

Analiza podatku VAT - wykresy

Analizę podatku VAT można podzielić na dwie części:

  • składającą się z wykresów, oraz

  • tabelaryczną.

W pierwszej kolejności należy wybrać DATĘ, czyli okres który obejmować ma analiza oraz sposób dokonywania podsumowań - SUMOWANIE WEDŁUG - dnia, tygodnia, miesiąca, kwartału, roku. Na podstawie tych parametrów zostanie przygotowany wykres oraz dane do tabeli.

Analiza podatku VAT - sumowanie danych

Pod wykresem użytkownik znajdzie tabelaryczne podsumowanie danych w zakresie podatku VAT. Po kliknięciu na symbol Analiza podatku VAT - ikona kół zębatychtabelę można wydrukować, importować do arkusza kalkulacyjnego lub ustawić inny jej widok.  

Analiza podatku VAT - tabela danych

Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn