Co miesiąc zaliczka podatkowa jest pomniejszana o 556,02 zł

Mam pytanie dotyczące szczegółów wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy. W moich comiesięcznych wyliczeniach zaliczka podatkowa (od stycznia br.) generowana przez program odlicza kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 556,02 PLN (co miesiąc) i po tym odliczeniu generuje kwotę zaliczki na podatek dochodowy. Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

Zaliczka na podatek dochodowy w przypadku działalności gospodarczej jest wyliczana zawsze narastająco od początku roku, co oznacza, że pod uwagę brana jest łączna suma przychodów i kosztów począwszy od początku roku, tj.:

  • w styczniu przychody i koszty za styczeń,

  • w lutym zarówno przychody, jak i koszty za styczeń i luty,

  • w marcu przychody i koszty za styczeń, luty, marzec itd.

Podatek od tak ustalonego dochodu w przypadku pierwszego progu podatkowego jest pomniejszany o kwotę zmniejszającą podatek, której wartość wynosi 556,02 PLN w skali roku. Dlatego w widoku wyliczenia zaliczki będzie widać kwotę zmniejszającą podatek.

Od 2017 roku po przekroczeniu kwoty 85 528 zł system automatycznie przestanie uwzględniać w zaliczkach na podatek dochodowy kwotę wolną od podatku.