Co miesiąc zaliczka podatkowa jest pomniejszana o 5100 zł

Mam pytanie dotyczące szczegółów wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy przy zasadach ogólnych - skala podatkowa. W moich comiesięcznych wyliczeniach zaliczka podatkowa (od stycznia br.) generowana przez program odlicza kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 5100 zł (co miesiąc) i po tym odliczeniu generuje kwotę zaliczki na podatek dochodowy. Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

Zaliczka na podatek dochodowy w przypadku działalności gospodarczej jest wyliczana zawsze narastająco od początku roku, co oznacza, że pod uwagę brana jest łączna suma przychodów i kosztów począwszy od początku roku, tj.:

  • w styczniu przychody i koszty za styczeń,

  • w lutym zarówno przychody, jak i koszty za styczeń i luty,

  • w marcu przychody i koszty za styczeń, luty, marzec itd.

Podatek od tak ustalonego dochodu w przypadku zasad ogólnych - skala podatkowa - pierwszego progu podatkowego jest pomniejszany o kwotę zmniejszającą podatek, której wartość wynosi 5100 zł w skali roku (w roku 2021 wynosiła 525,12 zł). Dlatego w widoku wyliczenia zaliczki będzie widać kwotę zmniejszającą podatek.

Po przekroczeniu kwoty 120 000 zł system automatycznie przestanie uwzględniać w zaliczkach na podatek dochodowy kwotę wolną od podatku.
Kwota zmniejszająca podatek została zwiększona na skutek zmian jakie wniósł Polski Ład. 

Jeżeli przedsiębiorca opodatkowuje dochody z prowadzonej działalności wg skali podatkowej i jednocześnie zatrudniony jest na umowę o pracę w innej firmie, ma obowiązek wycofać u pracodawcy PIT-2 ponieważ pierwszeństwo uwzględniania kwoty zmniejszającej podatek mają zaliczki z tytułu prowadzonej działalności. 

Weryfikacji uwzględnionej kwoty zmniejszającej podatek w wyliczeniu zaliczki na podatek można dokonać przechodząc do zakładki: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY, gdzie po kliknięciu Zobacz szczegóły wyliczenia pojawi się okno ze szczegółami zaliczki na podatek.

Zaliczka podatkowa

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz