Czy paragon fiskalny mogę wpisać jako koszt?

Zakupiłam materiały biurowe dla celów własnej firmy, jako potwierdzenie otrzymałam jedynie paragon fiskalny. Czy na jego podstawie mogę zakup zaliczyć do kosztów?

 

Przepisy określają zamknięty katalog dowodów księgowych, które mogą być podstawą zapisu w KPiR. Zgodnie z regulacjami prawnymi, paragonami można dokumentować zakup w jednostkach handlu detalicznego materiałów, środków czystości i BHP oraz materiałów biurowych.

Instrukcja video - W jaki sposób zaksięgować paragon w systemie wFirma?

W powyższej sytuacji paragon zaksięgować należy poprzez WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT) ujmując w polu RAZEM kwotę netto wydatku.

Paragon fiskalny za przejazd autostradą

Inne paragony, które mogą być podstawą zapisu w KPiR, to:

 • paragony, na których widnieje NIP nabywcy, jeżeli wartość brutto z paragonu nie przekracza 450 zł,
 • paragony dokumentujące wydatki poniesione za granicą na zakup paliwa i olejów,

 • paragony za przejazd płatną autostradą, które zgodnie z rozporządzeniem m.in. w sprawie wystawiania faktur mogą być uznane za fakturę (WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT)  posiadające następujące dane:

  • numer i data wystawienia,
  • imię i nazwisko lub nazwa podatnika,
  • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
  • informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
  • kwotę podatku,
  • kwotę należności ogółem.

Paragon fiskalny - jako koszt

Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka