0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dodatkowe kolumny w module Kadry

Wielkość tekstu:

W systemie wFirma, poza standardowym ułożeniem kolumn tabeli, można je również zdefiniować według własnego uznania, a nawet dodać nowe, dodatkowe kolumny. W poniższym artykule opisane zostały funkcje tabeli kadrowych. Dostępny jest również artykuł w temacie ogólnego definiowania kolumn tabel w systemie wFirma: Definiowanie kolumn, czyli zmiana informacji wyświetlanych w tabeli

Zarządzanie kolumnami tabeli kadrowych

Możliwość zarządzania kolumnami dostępna jest dla wszystkich tabel kadrowych, nad którymi, w prawym, górnym rogu widnieje ikona kół zębatych.

Dodatkowe kolumny - Ikona

Aby zdefiniować własną kolejność kolumn lub dodać nowe, wystarczy wybrać opcję USTAWIENIA KOLUMN, widoczną po najechaniu kursorem myszy na wspomnianą wcześniej ikonę.

 

Dodatkowe kolumny - Ustawienia kolumn

 

Zostanie wtedy wyświetlone okno DOSTOSOWANIE KOLUMN TABELI, gdzie można zdefiniować aktywne kolumny poprzez przeciągnięcie ich myszą z dostępnych kolumn do aktywnych kolumn. Przenoszenie poziome, między listami, pozwala wybrać kolumny, jakie będą pojawiać się w interfejsie, a przesunięcia w pionie na liście aktywnych kolumn pozwala ustalić ich kolejność wyświetlania bezpośrednio w tabeli. Po ustawieniu kolejności według własnych preferencji, należy zatwierdzić wybór przyciskiem Zapisz.

Dodatkowe kolumny - Aktywne kolumny

Po przeniesieniu innych, niestandardowych kolumn do aktywnych i zapisaniu zmian automatycznie utworzony zostanie nowy Schemat kolumn. Dzięki tej funkcji możliwe będzie utworzenie kilku zestawów kolumn i korzystanie z nich naprzemiennie w zależności od potrzeb.

Dodatkowe kolumny - Schematy kolumn

Przykłady dodatkowych kolumn w tabelach kadrowych

Na przykładzie zakładki Kadry » Pracownicy, użytkowników mogą szczególnie zainteresować następujące aktywne kolumny:

  • PESEL,
  • Umowy,
  • Stanowisko z aktywnej umowy pracownika,
  • Daty ważności badań okresowych i BHP,
  • Uprawnienia do emerytury / renty.

Dodatkowe kolumny - Pracownicy

W przypadku zakładki Kadry » Umowy przydatne mogą okazać się kolumny:

  • Wymiar etatu,
  • Stanowisko / Opis usługi z aktywnej umowy pracownika,
  • Data podpisania umowy,
  • Schemat składek ZUS.

Dodatkowe kolumny - Umowy

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów