0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Raporty pomocnicze dla potrzeb ZUS, GUS, PFRON

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, muszą się liczyć z koniecznością złożenia wielu dokumentów i dopełnienia formalności. Część przedsiębiorców musi pamiętać o  konieczności złożenia rocznych deklaracji. Wśród corocznych obowiązków wyróżnia się m.in. konieczność złożenia formularza ZUS IWA oraz Z-06. Część przedsiębiorców ma również obowiązek dokonywania miesięcznych wpłat na PFRON, na podstawie ustalonego stanu zatrudnienia za cały miesiąc w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. W systemie wFirma można przygotować raporty pomocnicze, które pomogą w wypełnieniu obowiązków sprawozdawczych. 

Raporty pomocnicze

System wFirma.pl pozwala wygenerować raporty, które ułatwiają wypełnienie formularzy.

Generowanie wymienionych raportów w systemie wFirma.pl odbywa się z poziomu zakładki KADRY » PRACOWNICY, gdzie należy kliknąć w opcję DRUKUJ » RAPORTY.

Raporty pomocnicze - Kadry, Pracownicy

Generowanie informacji o zatrudnienie (PFRON)

Każdy przedsiębiorca, który zatrudnia 25 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) jest zobowiązany do dokonywania wpłat na PFRON. Do wyliczenia kwoty należnej wpłaty na PFRON konieczne jest ustalenie w pierwszej kolejności liczby zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, tzn. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Stan zatrudnienia ustala się za cały miesiąc w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

W polu RODZAJ należy wybrać RAPORT NA POTRZEBY PFRON, a następnie wybrać miesiąc, za który ma zostać wyliczona średnia liczba zatrudnionych.

Raporty pomocnicze - PFRON

Więcej informacji w artykule: Informacja o liczbie zatrudnionych dla obowiązku dokonywania wpłat na PFRON

Zestawienie na potrzeby sporządzenia ZUS IWA

Płatnicy, którzy spełniają określone warunki, muszą co roku składać formularz ZUS IWA.

W formularzu podaje się informacje o wypadkach w zakładzie pracy i pracownikach, którzy otrzymali świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego. Dane te są wykorzystywane do ustalenia przez ZUS wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, która będzie obowiązywała od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku. 

Po wybraniu opcji RAPORTY, system wygeneruje okno, w którym użytkownik powinien wskazać rodzaj - RAPORT NA POTRZEBY IWA i okres raportu.

Raporty pomocnicze - IWA

Więcej informacji znajduje się w artykule: Zestawienie na potrzeby sporządzenia ZUS IWA

Raport pomocniczy na potrzeby zestawienia GUS

Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy, czyli Z-06 jest to coroczne sprawozdanie statystyczne, które sporządzają wszystkie jednostki organizacyjne, niezależnie od ich formy prawnej, prowadzące działalność gospodarczą, a także niektóre jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej. Raport składa się z 4. części: zatrudnienia i wynagrodzenia, składników wynagrodzeń, informacji o umowach o praktykę absolwencką oraz czasu pracy.

Aby wygenerować raport, należy w opcji RAPORT wybrać rodzaj - RAPORT NA POTRZEBY Z-06 i rok, za jaki mają być przygotowane dane.

Raporty pomocnicze - Z-06

Szczegóły w artykule: Raport pomocniczy na potrzeby zestawienia GUS

Raport limitu urlopu wypoczynkowego

System wFirma pozwala również na sporządzenie raportu dotyczącego limitów urlopów wypoczynkowych pracowników zdefiniowanych w systemie.

Po wybraniu opcji RAPORTY, otworzy się okno, w którym należy wskazać rodzaj - RAPORT LIMITU URLOPU WYPOCZYNKOWEGO i okres raportu.

Raporty pomocnicze - Urlop wypoczynkowy

Więcej informacji dostępnych jest w artykule pomocy: Zestawienie nieobecności

Raport na cele ustalenia płatnika zasiłków

O tym, kto będzie płatnikiem zasiłków w danym roku kalendarzowym, decyduje stan ubezpieczonych na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego.

Jeśli liczba ubezpieczonych jest poniżej 20 osób to płatnikiem składek jest ZUS, natomiast w przypadku 20 i więcej osób ubezpieczonych płatnikiem zasiłków jest płatnik składek (pracodawca).

Raport na cele ustalenia płatnika zasiłków znacznie ułatwi ustalenie dokładną liczbę ubezpieczonych, a dzięki temu pomoże on ustalić płatnika zasiłków.

Aby raport został wygenerowany, należy w polu RAPORT wybrać rodzaj - RAPORT NA CELE USTALENIA PŁATNIKA ZASIŁKÓW i rok, za jaki mają być przygotowane dane.

Raporty pomocnicze - Ustalenie płatnika zasiłków

Zostanie wtedy wygenerowany plik w formacie PDF, z informacjami w tym temacie.

Raporty pomocnicze - Wydruk raportu

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów