Dodawanie usługi - jak przebiega w systemie?

W systemie wfirma.pl możliwe jest dodawanie usługi i zdefiniowanie jej parametrów. W pakietach bez rozbudowanego magazynu dodawane produkty i usługi są ujmowane w zakładce PRZYCHODY » PRODUKTY. Natomiast w pakietach z rozbudowanym magazynem wprowadzane produkty i usługi są zapisywane w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY.

Nową usługę można zdefiniować:

  • bezpośrednio przy wystawianiu faktury (w przypadku czynnego podatnika VAT) czy faktury bez VAT (w przypadku podatnika zwolnionego z VAT) w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ/FAKTURĘ (BEZ VAT). W polu dotyczącego produktu, należy wybrać opcję DODAJ PRODUKT

Dodawanie usługi - jak wykonać przy sprzedaży?

  • w zakładce PRZYCHODY » PRODUKTY (w przypadku pakietów bez rozbudowanego magazynu) lub MAGAZYN » PRODUKTY (w przypadku pakietów z rozbudowanym magazynem), gdzie należy wybrać opcję DODAJ PRODUKT

Dodawanie usługi - w jaki sposób następuje?

Wówczas otworzy się okno dodawania nowego produktu. W pierwszej kolejności jako TYP należy wybrać USŁUGA oraz wskazać jednostkę partii. Następnie należy uzupełnić nazwę, stawkę VAT oraz cenę netto lub brutto (w przypadku czynnych podatników VAT) bądź cenę (w przypadku podatnika zwolnionego z VAT). Opcjonalnie można również dodać opis, numer PKWiU i zaznaczyć rabat.

Dodawanie usługi - wypełnianie danych produktu

Dodana usługa pojawi się w katalogu produktów i usług dostępnym podczas wystawiania faktur.

System wfirma.pl posiada również funkcję pozwalającą na kompletację usługi.

Dodawanie usługi z katalogu produktów

Zdefiniowana usługa pojawi się w zakładce PRZYCHODY » PRODUKTY (w przypadku pakietów bez rozbudowanego magazynu) lub MAGAZYN » PRODUKTY (w przypadku pakietów z rozbudowanym magazynem).

Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska