Dodawanie usługi

W systemie wfirma.pl istnieje możliwość zdefiniowania sprzedawanych usług. W tym celu należy przejść do zakładki PRZYCHODY » PRODUKTY.

Opcja ta jest dostępna wyłącznie dla użytkowników, którzy nie korzystają z modułu Magazyn.

Nową usługę można zdefiniować:

  • bezpośrednio przy wystawianiu faktury/ faktury bez VAT w zakładce PRZYCHODY » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ/ FAKTURA (bez VAT). W polu Produkt lub Usługa należy wybrać opcję Dodaj produkt

dodawanie uslugi

  • w zakładce PRZYCHODY » PRODUKTY należy wybrać opcję Dodaj produkt.

dodawanie uslugi

Wówczas otworzy się okno Dodawanie nowego produktu. W pierwszej kolejności jako Typ należy wybrać Usługa. Następnie należy uzupełnić nazwę, numer PKWiU, stawkę VAT oraz cenę netto lub brutto. Opcjonalnie można również zaznaczyć rabat.

dodawanie uslugi

Dodana usługa pojawi się w katalogu produktów i usług dostępnym podczas wystawiania faktury.

dodawanie uslugi

Zdefiniowana usługa pojawi się także w zakładce PRZYCHODY » PRODUKTY.