Dodawanie usługi

W systemie wfirma.pl istnieje możliwość zdefiniowania sprzedawanych usług. W pakietach bez rozbudowanego magazynu dodawane produkty i usługi są ujmowane w zakładce PRZYCHODY » PRODUKTY. Natomiast w pakietach z rozbudowanym magazynem wprowadzane produkty i usługi są zapisywane w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY.

Nową usługę można zdefiniować:

  • bezpośrednio przy wystawianiu faktury/ faktury bez VAT w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ/ FAKTURĘ (BEZ VAT). W polu PRODUKT LUB USŁUGA należy wybrać opcję DODAJ PRODUKT

Dodawanie usługi - jak wykonać przy sprzedaży

  • w zakładce PRZYCHODY » PRODUKTY (w przypadku pakietów bez rozbudowanego magazynu) lub MAGAZYN » PRODUKTY (w przypadku pakietów z rozbudowanym magazynem), gdzie należy wybrać opcję DODAJ PRODUKT

Dodawanie usługi - w jaki sposób

Wówczas otworzy się okno DODAWANIE NOWEGO PRODUKTU. W pierwszej kolejności jako TYP należy wybrać USŁUGA. Następnie należy uzupełnić nazwę, numer PKWiU, stawkę VAT oraz cenę netto lub brutto. Opcjonalnie można również dodać opis i zaznaczyć rabat.

Dodawanie usługi - wypełnianie danych

Dodana usługa pojawi się w katalogu produktów i usług dostępnym podczas wystawiania faktur.

Dodawanie usługi - podczas wystawienia faktury

Zdefiniowana usługa pojawi się także w zakładce PRZYCHODY » PRODUKTY.