0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kompletacja - sprzedaż usługi ze składnikami

Wielkość tekstu:

Kompletacja przydatna jest w przypadku sprzedaży usług, przy których przedsiębiorca prowadzi gospodarkę magazynową materiałów, wchodzących w skład danej usługi. Funkcja ta polega na wprowadzeniu do stanów magazynowych usługi oraz przypisaniu do niej zużytych w trakcie jej realizacji materiałów.

Tworzenie kompletu - usługa ze składnikami

W module MAGAZYN » PRODUKT » DODAJ PRODUKT należy dodać nową usługę.

kompletacja

Następnie należy przejść do zakładki KOMPLETACJA i tam wprowadzić materiały, które będą wchodziły w skład wykonywanej usługi.

Jeżeli dany materiał nie został jeszcze wprowadzony do magazynu, należy go ująć klikając na DODAJ PRODUKT.

kompletacja

Automatycznie zostanie otwarte okno Dodawania nowego produktu.

kompletacja

Po kliknięciu na przycisk ZAPISZ składniki usługi zostaną dodane do listy w kompletacji. Następnie należy określić ilość danych pozycji wchodzących w skład wykonywanej usługi.

kompletacja

Składniki kompletu - wprowadzenie na stan

W kolejnym kroku na podstawie faktury zakupu lub dokumentu PZ należy uzupełnić stany magazynowe składników usługi (MAGAZYN » PRODUKTY » PRZYJĘCIE » NA PODSTAWIE PZ / NA PODSTAWIE PW / NA PODSTAWIE FAKTURY).

 kompletacja

Wystawienie faktury za usługę ze składnikami 

Po przejściu powyższych kroków można już wystawić fakturę, dokumentującą sprzedaż usługi ze składnikami bezpośrednio z magazynu (MAGAZYN » PRODUKTY » ZAZNACZENIE USŁUGI » WYDANIE NA PODSTAWIE FAKTURY/NA PODSTAWIE PARAGONU FISKALNEGO/NA PODSTAWIE PARAGONU NIEFISKALNEGOlub z zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ. Cenę wykonanej usługi można dostosować ręcznie.

kompletacja

Wystawiając fakturę system zdejmie ze stanów magazynowych określoną ilość materiałów, które zostały zużyte w celu wykonania danej usługi (automatycznie zostanie utworzony dokument WZ).

Przykład 1.

Produkt A i Produkt B zostały zakupione po 10 zł każdy. W skład Usługi ze składnikami wchodzi 1 sztuka Produktu A i 1 sztuka Produktu B. Po sprzedaży usługi zysk z faktury zostaje wyliczony na podstawie różnicy pomiędzy wartością netto sprzedanej usługi a sumą kosztu jej składników. Przykładowa usługa została sprzedana w ilości 1 po cenie 100 zł, koszt jej składników wyniósł 20 zł więc zysk z tej faktury wynosi 80 zł.


kompletacja

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów