Kompletacja - sprzedaż usługi

Opcja kompletacji przydatna jest w przypadku sprzedaży usług, przy których przedsiębiorca prowadzi gospodarkę magazynową materiałów, wchodzących w skład danej usługi. Funkcja ta polega na wprowadzeniu do stanów magazynowych usługi oraz przypisaniu do niej zużytych w trakcie jej realizacji materiałów.

W module MAGAZYN » PRODUKT » DODAJ PRODUKT należy dodać nową usługę.

Kompletacja - okno dodawania nowego produktu

Następnie należy przejść do zakładki KOMPLETACJA i tam wprowadzić materiały, które będą wchodziły w skład wykonywanej usługi.

Jeżeli dany materiał nie został jeszcze wprowadzony do magazynu, należy go ująć klikając na DODAJ PRODUKT.

Kompletacja - widok kompletacji

Automatycznie zostanie otwarte okno Dodawania nowego produktu.

Kompletacja - okno sprzedaży produktu

Po kliknięciu na przycisk ZAPISZ materiał zostanie dodany do listy w kompletacji. Następnie należy określić ilość danych pozycji wchodzących w skład wykonywanej usługi.

Kompletacja - widok z ilością półproduktu

W kolejnym kroku na podstawie faktury zakupu lub dokumentu PZ należy uzupełnić stany magazynowe materiałów (Produkty » Przyjęcie » Na podstawie PZ / Na podstawie faktury).

Kompletacja - Okno sprzedaży na podstawie PZ

Po przejściu powyższych kroków można już wystawić fakturę, dokumentującą sprzedaż usługi bezpośrednio z magazynu (Produkty » zaznaczenie usługi » Wydanie na podstawie faktury) lub z zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ. Cenę wykonanej usługi można dostosować ręcznie.

Kompletacja - Dodanie dokumentu PZ

Wystawiając fakturę system zdejmie ze stanów magazynowych określoną ilość materiałów, które zostały zużyte w celu wykonania danej usługi (automatycznie zostanie utworzony dokument RW).