Kompletacja - sprzedaż usługi ze składnikami

Kompletacja przydatna jest w przypadku sprzedaży usług, przy których przedsiębiorca prowadzi gospodarkę magazynową materiałów, wchodzących w skład danej usługi. Funkcja ta polega na wprowadzeniu do stanów magazynowych usługi oraz przypisaniu do niej zużytych w trakcie jej realizacji materiałów.

Tworzenie kompletu - usługa ze składnikami

W module MAGAZYN » PRODUKT » DODAJ PRODUKT należy dodać nową usługę.

Kompletacja - okno dodawania nowego produktu

Następnie należy przejść do zakładki KOMPLETACJA i tam wprowadzić materiały, które będą wchodziły w skład wykonywanej usługi.

Jeżeli dany materiał nie został jeszcze wprowadzony do magazynu, należy go ująć klikając na DODAJ PRODUKT.

Kompletacja - widok kompletacji

Automatycznie zostanie otwarte okno Dodawania nowego produktu.

Kompletacja - okno sprzedaży produktu

Po kliknięciu na przycisk ZAPISZ składniki usługi zostaną dodane do listy w kompletacji. Następnie należy określić ilość danych pozycji wchodzących w skład wykonywanej usługi.

Kompletacja - widok z ilością półproduktu

Składniki kompletu - wprowadzenie na stan

W kolejnym kroku na podstawie faktury zakupu lub dokumentu PZ należy uzupełnić stany magazynowe składników usługi (MAGAZYN » PRODUKTY » PRZYJĘCIE » NA PODSTAWIE PZ / NA PODSTAWIE PW / NA PODSTAWIE FAKTURY).

 Kompletacja - Okno sprzedaży na podstawie PZ

Wystawienie faktury za usługę ze składnikami 

Po przejściu powyższych kroków można już wystawić fakturę, dokumentującą sprzedaż usługi ze składnikami bezpośrednio z magazynu (MAGAZYN » PRODUKTY » ZAZNACZENIE USŁUGI » WYDANIE NA PODSTAWIE FAKTURY/NA PODSTAWIE PARAGONU FISKALNEGO/NA PODSTAWIE PARAGONU NIEFISKALNEGOlub z zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ. Cenę wykonanej usługi można dostosować ręcznie.

Kompletacja - Dodanie dokumentu PZ

Wystawiając fakturę system zdejmie ze stanów magazynowych określoną ilość materiałów, które zostały zużyte w celu wykonania danej usługi (automatycznie zostanie utworzony dokument WZ).