0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Drukowanie kartoteki wynagrodzeń i kartoteki dochodowej

Wielkość tekstu:

System wFirma.pl umożliwia drukowanie kartoteki wynagrodzeń i innych informacji zbiorczych dotyczących osiągniętych przez pracownika dochodów i wypłaconych pracownikowi wynagrodzeń w wybranym okresie.

Drukowanie kartoteki wynagrodzeń dla wybranych pracowników

Kartoteka wynagrodzeń uwzględnia wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę wypłacone we wskazanym okresie, w oparciu o wprowadzone listy płac.

W systemie wFirma.pl aby wygenerować kartotekę wynagrodzeń pracownika, należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY (wybrać pracownika) » DRUKUJ » KARTOTEKA WYNAGRODZENIA. Istnieje możliwość masowego generowania dokumentów. W tym celu należy zaznaczyć kilku pracowników, wybrać DRUKUJ oraz rodzaj dokumentu.

drukowanie kartoteki wynagrodzeń - opcja drukuj

Kolejnym krokiem jest wybór okresu, za jaki ma zostać wygenerowana kartoteka.

drukowanie kartoteki wynagrodzeń - wybór okresu

kartotece wynagrodzenia zostanie wykazane łączne rozliczenie pracownika narastająco od początku roku oraz z podziałem na poszczególne miesiące.

 drukowanie kartoteki wynagrodzeń - widok

Drukowanie kartoteki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników

Aby wygenerować kartotekę wynagrodzeń dla wszystkich pracowników z dochodem w danym roku, należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY » DRUKUJ » KARTOTEKA WYNAGRODZENIA.

drukowanie kartoteki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników

Kolejnym krokiem jest wybór okresu, za jaki ma zostać wygenerowana kartoteka. W przypadku generowania kartoteki dla wszytkach pracowników z dochodem w danym roku kartotekę generuje się wyłącznie w obrębie jednego roku kalendarzowego,

drukowanie kartoteki wynagrodzeń - okres całego roku

 

Drukowanie kartoteki dochodowej dla wybranych pracowników

Kartoteka dochodowa uwzględnia wszystkie dochody jakie pracownik osiągnął we wskazanym okresie, zarówno z tytułu list płac stworzonych w oparciu o umowy o pracę, jak i rachunków wystawianych w systemie do zawartych umów cywilnoprawnych.

W systemie wFirma.pl aby wygenerować kartotekę dochodową pracownika, należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY (wybrać pracownika) » DRUKUJ » KARTOTEKA DOCHODOWA (wybrać okres i zatwierdzić). W przypadku kartoteki dochodowej są do wyboru dwie opcje jej wydruku opcję podstawową i szczegółową. 

drukowanie kartoteki wynagrodzeń - wybór opcji

Opcja podstawowa zawiera podstawowe dane dotyczące wypłaconych świadczeń - ta opcja jest szczególnie przydatna podczas przygotowania deklaracji rocznych dla pracowników. Można znaleźć w niej bowiem informacje z jakiego tytułu nastąpiła data wypłata, będzie to podział chociażby na zasiłki i wypłatę wynagrodzenia za pracę.

Drukowanie kartoteki wynagrodzeń i kartoteki dochodowej podstawowej - widok

Opcja szczegółowa zawiera te same dane jednak bardziej rozbudowane, jednak dane wypłaty nie posiadają sortowania to typie wypłaty, a ich kolejność ustalona jest według daty wypłaty.

Drukowanie kartoteki wynagrodzeń i kartoteki dochodowej - widok

W kartotece dochodowej zostaną wykazane wszystkie dochody jakie osiągnął pracownik, zarówno z tytułu umowy o pracę jak i umów cywilnoprawnych.

Drukowanie kartoteki dochodowej dla wszystkich pracowników z dochodem w danym roku

Aby wygenerować kartotekę dochodową dla wszystkich pracowników z dochodem w danym roku, należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY » DRUKUJ » KARTOTEKA DOCHODOWA.

Drukowanie kartoteki wynagrodzeń i kartoteki dochodowej dla wszystkich pracowników

Następnie należy wybrać okresu, za jaki ma zostać wygenerowana kartoteka. W przypadku generowania kartoteki dla wszytkach pracowników z dochodem w danym roku kartotekę generuje się wyłącznie w obrębie jednego roku kalendarzowego. W tym kroku można zdecydować czy chce się generować opcję podstawową i szczegółową.

Drukowanie kartoteki wynagrodzeń i kartoteki dochodowej szczegółowej

Opcja podstawowa zawiera podstawowe dane dotyczące wypłaconych świadczeń, opcja szczegółowa zawiera te same dane jednak bardziej rozbudowane Korzystanie z tego rozwiazania będzie bardzo przydatne podczas sporządzania deklaracji PIT dla pracowników.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów