Drukowanie kartoteki wynagrodzeń i kartoteki dochodowej

System wFirma.pl umożliwia drukowanie kartoteki wynagrodzeń i innych informacji zbiorczych dotyczących osiągniętych przez pracownika dochodów i wypłaconych pracownikowi wynagrodzeń w wybranym okresie.

Drukowanie kartoteki wynagrodzeń

Kartoteka wynagrodzeń uwzględnia wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę wypłacone we wskazanym okresie, w oparciu o wprowadzone listy płac.

W systemie wFirma.pl aby wygenerować kartotekę wynagrodzeń pracownika, należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY (wybrać pracownika) » DRUKUJ » KARTOTEKA WYNAGRODZENIA. Istnieje możliwość masowego generowania dokumentów. W tym celu należy zaznaczyć kilku pracowników, wybrać DRUKUJ oraz rodzaj dokumentu.

drukowanie kartoteki wynagrodzeń - opcja drukuj

Kolejnym krokiem jest wybór okresu, za jaki ma zostać wygenerowana kartoteka.

drukowanie kartoteki wynagrodzeń - wybór okresu

kartotece wynagrodzenia zostanie wykazane łączne rozliczenie pracownika narastająco od początku roku oraz z podziałem na poszczególne miesiące.

 drukowanie kartoteki wynagrodzeń - widok

Drukowanie kartoteki dochodowej

Kartoteka dochodowa uwzględnia wszystkie dochody jakie pracownik osiągnął we wskazanym okresie, zarówno z tytułu list płac stworzonych w oparciu o umowy o pracę, jak i rachunków wystawianych w systemie do zawartych umów cywilnoprawnych.

drukowanie kartoteki wynagrodzeń - wybór

W systemie wFirma.pl aby wygenerować kartotekę dochodową pracownika, należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY (wybrać pracownika) » DRUKUJ » KARTOTEKA DOCHODOWA (wybrać okres i zatwierdzić). W przypadku kartoteki dochodowej są do wyboru dwie opcje jej wydruku opcję podstawową i szczegółową. 

drukowanie kartoteki wynagrodzeń - wybór opcji

Opcja podstawowa zawiera podstawowe dane dotyczące wypłaconych świadczeń - ta opcja jest szczególnie przydatna podczas przygotowania deklaracji rocznych dla pracowników. Można znaleźć w niej bowiem informacje z jakiego tytułu nastąpiła data wypłata, będzie to podział chociażby na zasiłki i wypłatę wynagrodzenia za pracę.

drukowanie kartoteki wynagrodzeń - podstawowa 

Opcja szczegółowa zawiera te same dane jednak bardziej rozbudowane, jednak dane wypłaty nie posiadają sortowania to typie wypłaty, a ich kolejność ustalona jest według daty wypłaty.

drukowanie kartoteki wynagrodzeń - szczegółowa

W kartotece dochodowej zostaną wykazane wszystkie dochody jakie osiągnął pracownik, zarówno z tytułu umowy o pracę jak i umów cywilnoprawnych.

Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska