Drukowanie kartoteki wynagrodzeń i kartoteki dochodowej

System wFirma.pl umożliwia drukowanie kartoteki wynagrodzeń i innych informacji zbiorczych dotyczących osiągniętych przez pracownika dochodów i wypłaconych pracownikowi wynagrodzeń w wybranym okresie.

Drukowanie kartoteki wynagrodzeń

Kartoteka wynagrodzeń uwzględnia wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę wypłacone we wskazanym okresie, w oparciu o wprowadzone listy płac.

W systemie wFirma.pl aby wygenerować kartotekę wynagrodzeń pracownika, należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY (wybrać pracownika) » DRUKUJ » KARTOTEKA WYNAGRODZENIA. Istnieje możliwość masowego generowania dokumentów. W tym celu należy zaznaczyć kilku pracowników, wybrać DRUKUJ oraz rodzaj dokumentu.

Drukowanie kartoteki wynagrodzeń - wybór pracownika

Kolejnym krokiem jest wybór okresu.

Drukowanie kartoteki wynagrodzeń - okres

kartotece wynagrodzenia zostanie wykazane łączne rozliczenie pracownika narastająco od początku roku oraz z podziałem na poszczególne miesiące.

 Drukowanie kartoteki wynagrodzeń - widok

Drukowanie kartoteki dochodowej

Kartoteka dochodowa uwzględnia wszystkie dochody jakie pracownik osiągnął we wskazanym okresie, zarówno z tytułu list płac stworzonych w oparciu o umowy o pracę, jak i rachunków wystawianych w systemie do zawartych umów cywilnoprawnych.

Drukowanie kartoteki wynagrodzeń - opcja drukuj kartotekę dochodową

W systemie wFirma.pl aby wygenerować kartotekę dochodową pracownika, należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY (wybrać pracownika) » DRUKUJ » KARTOTEKA DOCHODOWA (wybrać okres i zatwierdzić).

Drukowanie kartoteki wynagrodzeń - kartoteka dochodowa widok

W kartotece dochodowej zostaną wykazane wszystkie dochody jakie osiągnął pracownik, zarówno z tytułu umowy o pracę jak i umów cywilnoprawnych.