Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej RMUA - niezbędne dane

Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej RMUA to dokument, który dotyczy składek naliczonych od wynagrodzenia. Pracodawca zobowiązany jest przekazywać na piśmie pracownikowi informacje, które przekazuje w raportach imiennych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Informacje te można przekazywać na druku ZUS RMUA lub w formie, która spełniał wymogi określone w art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Z systemu nie ma możliwości bezpośredniego sporządzenia Informacji miesięcznej dla osoby ubezpieczonej. Jednak w łatwy sposób można wygenerować dane niezbędne do wypełnienia tego dokumentu.

Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej RMUA

Zakres danych na informacji o składkach musi być zgodny z wymogami określonymi w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Nie ma narzuconego odgórnie wzoru formularza do przekazania ubezpieczonemu informacji miesięcznej. Nie ma również określonego wzoru dokumentu dla informacji miesięcznych, może to być druk RMUA lub pasek płacowy, który można wygenerować w systemie wfirma.pl

Paski płac można wygenerować dla konkretnego pracownika przechodząc do zakładki KADRY » PRACOWNICY » ZAZNACZYĆ PRACOWNIKA » DRUKUJ » PASKI PŁAC.

Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej RMUA - paski płac

W kolejnym kroku wybieramy okres za jaki wygenerowane mają zostać paski płac:

Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej RMUA - paski płac za okres

Paski płac zostaną zapisane w formacie PDF.

Aby wydrukować paski płac dla wszystkich osób wykazanych na liście płac należy przejeść do zakładki KADRY » LISTY PŁAC » ZAZNACZYĆ LISTĘ PŁAC » DRUKUJ » PASKI PŁAC.

Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej RMUA - paski płac dla wszystkich pracowników

Paski dla wszystkich pracowników z listy płac zostaną wygenerowane.

Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej RMUA może być przekazana pracownikowi w formie papierowej lub elektronicznej, lecz z tej drugiej formy pracodawcy mogą skorzystać wyłącznie za zgodą pracownika.