Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej RMUA - niezbędne dane

Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej RMUA to dokument, który dotyczy składek naliczonych od wynagrodzenia. Pracodawca zobowiązany jest przekazywać na piśmie pracownikowi informacje, które przekazuje w raportach imiennych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Informacje te można przekazywać na druku ZUS RMUA lub w formie, która spełniał wymogi określone w art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Z systemu nie ma możliwości bezpośredniego sporządzenia Informacji miesięcznej dla osoby ubezpieczonej. Jednak w łatwy sposób można wygenerować dane niezbędne do wypełnienia tego dokumentu w postaci pasków płac.

Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej RMUA - wydruk pasków płac

Paski płac można wygenerować dla konkretnego pracownika przechodząc do zakładki KADRY » PRACOWNICY » ZAZNACZYĆ PRACOWNIKA » DRUKUJ » PASKI PŁAC.

Istnieje również możliwość wygenerowania pasków płac masowo dla wielu pracowników. W tym celu należy zaznaczyć wybranych pracowników, dla których mają zostać wygenerowane paski płac w zakładce KADRY » PRACOWNICY i wybrać opcję DRUKUJ » PASKI PŁAC.

Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej rmua - generowanie pasków płac

W kolejnym kroku wybieramy okres za jaki wygenerowane mają zostać paski płac:

Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej rmua - opcja wyboru okresu

Paski płac zostaną zapisane w formacie PDF.

Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej RMUA - generowanie pasków płac z poziomu list płac

W systemie istnieje również możliwość wygenerowania pasków płac z zakładki KADRY » LISTY PŁAC. W tym celu należy zaznaczyć listę płac i wybrać opcję DRUKUJ » PASKI PŁAC. Dzięki temu zostaną wygenerowane paski płac dla wszystkich osób wykazanych na danej liście płac.

Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej rmua - masowe generowanie pasków płac

Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej RMUA może być przekazana pracownikowi w formie papierowej lub elektronicznej, lecz z tej drugiej formy pracodawcy mogą skorzystać wyłącznie za zgodą pracownika.