Duplikat faktury - jak wystawić

W celu wygenerowania duplikatu faktury należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, następnie zaznaczyć dany dokument, do którego zostanie wystawiony duplikat oraz wybrać z górnego menu opcję DRUKUJ » DRUKUJ WYBRANE DOKUMENTY. W oknie ustawień drukowania należy zaznaczyć opcję Duplikat oraz kliknąć na przycisk Dalej. Na wydruku zostanie zawarta wyraźna informacja DUPLIKAT wraz z datą jego wygenerowania w systemie.

duplikat fakturyDuplikat może zostać wystawiony jedynie z bieżącą datą wydruku.