0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura odwrotne obciążenie w sprzedaży usług budowlanych - jak wystawić?

Wielkość tekstu:

W systemie wfirma.pl możliwe jest wystawienie faktury za sprzedaż usług budowlanych z adnotacją "odwrotne obciążenie". Wystawianie faktur przy sprzedaży krajowej objętej procedurą odwrotnego obciążenia na skutek nowelizacji ustawy o VAT obowiązywało do dnia 31 października 2019 roku:

  • dla dostawy towarów lub świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 11 lub załączniku nr 14 ustawy o VAT,
  • gdy zarówno data sprzedaży i data wystawienia faktury przypada przed dniem 1 listopada 2019 roku.

Od 1 listopada 2019 roku wraz z nowelizacją ustawy o VAT przepisy dotyczące odwrotnego obciążenia w sprzedaży krajowej przestały obowiązywać. W ich miejsce wprowadzony został obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności, który dotyczy dostawy towarów i świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT.
Szczegóły wystawienia faktur z podzieloną płatnością wyjaśnia artykuł: Faktura z adnotacją mechanizm podzielonej płatności - jak wystawić?

Kiedy stosować odwrotne obciążenie w sprzedaży usług budowlanych?

Mechanizm odwrotnego obciążenia dotyczy świadczenia niektórych usług budowlanych, w przypadku gdy łącznie zostaną spełnione warunki:

  1. usługodawcą jest firma będąca czynnym podatnikiem VAT, która działa jako podwykonawca,
  2. usługobiorcą jest firma będąca czynnym podatnikiem VAT - sprawdzić można to na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów wpisując numer NIP kontrahenta.

Przepisy o odwrotnym obciążeniu w przypadku usług budowlanych mają zastosowanie w sytuacji, gdy usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.

Jak wystawić fakturę za usługi budowlane z odwrotnym obciążeniem?

Aby wystawić w systemie fakturę za usługi budowlane objęte procedurą odwrotnego obciążenia należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, a następnie w zakładce KSIĘGOWE w polu SCHEMAT KSIĘGOWY należy wybrać USŁUGI BUDOWLANE - ODWROTNE OBCIĄŻENIE.

Odwrotne obciążenie w sprzedaży usług budowlanych

Wybór tego schematu spowoduje, że:

  • zastosowana zostanie stawka “VAT rozlicza nabywca”

  • na wydrukowanej fakturze znajdzie się dopisek “odwrotne obciążenie”

  • faktura zostanie zaksięgowana do KPiR wg daty sprzedaży a do rejestru sprzedaży VAT wg daty wystawienia, zgodnie ze szczególnym momentem powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych świadczonych na rzecz innych firm.

Sprzedaż wykazana zostanie w deklaracji VAT-7/VAT-7K w wierszu: Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 7 lub 8

Faktura odwrotne obciążenie w sprzedaży usług budowlanych - deklaracja VAT

oraz w deklaracji VAT-27 w części D. INFORMACJA O ŚWIADCZONYCH USŁUGACH, do których ma zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt. 8.

Faktura odwrotne obciążenie w sprzedaży usług budowlanych - deklaracja VAT-27

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów