Faktura odwrotne obciążenie w sprzedaży usług budowlanych - jak wystawić?

W związku z nowelizacją przepisów o VAT, które weszły w życie na początku 2017 roku został poszerzony katalog czynności objętych procedurą odwrotnego obciążenia.

Kiedy stosować odwrotne obciążenie w sprzedaży usług budowlanych? 

Mechanizm odwrotnego obciążenia dotyczyć będzie świadczenia niektórych usług budowlanych, w przypadku gdy łącznie zostaną spełnione warunki:

  1. usługodawcą jest firma będąca czynnym podatnikiem VAT, która działa jako podwykonawca,
  2. usługobiorcą jest firma będąca czynnym podatnikiem VAT - sprawdzić można to na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów wpisując numer NIP kontrahenta.

Przepisy o odwrotnym obciążeniu w przypadku usług budowlanych mają zastosowanie w sytuacji, gdy usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.

Jak wystawić fakturę za usługi budowlane z odwrotnym obciążeniem?

Aby wystawić w systemie fakturę za usługi budowlane objęte procedurą odwrotnego obciążenia należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, a następnie w zakładce KSIĘGOWE w polu SCHEMAT KSIĘGOWY należy wybrać USŁUGI BUDOWLANE - ODWROTNE OBCIĄŻENIE.

Faktura odwrotne obciążenie w sprzedaży usług budowlanych

Wybór tego schematu spowoduje, że:

  • zastosowana zostanie stawka “VAT rozlicza nabywca”

  • na wydrukowanej fakturze znajdzie się dopisek “odwrotne obciążenie”

  • faktura zostanie zaksięgowana do KPiR wg daty sprzedaży a do rejestru sprzedaży VAT wg daty wystawienia, zgodnie ze szczególnym momentem powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych świadczonych na rzecz innych firm.

Sprzedaż wykazana zostanie w deklaracji VAT-7/VAT-7K w wierszu: Dostawa towarów oraz świadczenie usług dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 7 lub 8

Faktura odwrotne obciążenie w sprzedaży usług budowlanych - deklaracja VAT

oraz w deklaracji VAT-27 w części D. INFORMACJA O ŚWIADCZONYCH USŁUGACH, do których ma zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt. 8.

Faktura odwrotne obciążenie w sprzedaży usług budowlanych - deklaracja VAT-27

Od 1 lipca 2015 podatnicy dokonujący sprzedaży krajowej dla której zastosowanie ma odwrotne obciążenie - podatnikiem jest nabywca - zobowiązani są do składania informacji podsumowującej na druku VAT-27.