0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przenoszenie rozrachunków z innego systemu do systemu wFirma

Wielkość tekstu:

Aby ułatwić przenoszenie rozrachunków z innego systemu w systemie została utworzona funkcja umożliwiające ich ręczne dodanie bądź zaimportowanie.

Opcja importu (przenoszenia) rozrachunków dostępna jest wyłącznie w firmach, które mają włączone pełne księgi.

Ręczne przenoszenie rozrachunków

Aby dokonać ręcznego dodania rozrachunku należy przejść do zakładki START » PŁATNOŚCI » ROZRACHUNKI, gdzie w pasku menu korzystamy z opcji DODAJ » DODAJ.

W kolejnym oknie konieczne jest wskazanie typu dokumentu, który będzie dodawany jako rozrachunek:

 • Przychód,
 • Wydatek,
 • Deklaracje,
 • Wynagrodzenia.

przenoszenie rozrachunków

W oknie, które się pojawi należy uzupełnić następujące pola (rodzaj pól zależny jest od wybranego typu dokumentu). Dla typu dokumentu PRZYCHÓD/WYDATEK pola się uzupełnia następująco:

 • kontrahent - wybieramy kontrahenta z listy bądź dodajemy go z tego poziomu,
 • płatnik - można dokonać wyboru płatnika dokumentu np. pracownika czy kontrahenta (pola tego nie trzeba uzupełniać),
 • typ dokumentu - wskazanie czy to przychód (należność) czy wydatek (zobowiązanie),
 • data wystawienia - wskazujemy datę wystawienia dokumentu (ważne! data wystawienia musi być wcześniejsza niż data rozpoczęcia księgowości w systemie),
 • numer dokumentu - wskazujemy numer dokumentu,
 • termin płatności - wskazujemy termin w jakim dana transakcja powinna być uregulowana,
 • numer faktury pierwotnej - jeżeli dodawany wpis jest fakturą korygującą, to należy dodać w tym miejscu numer faktury pierwotnej, której korekta dotyczy,
 • zapłacono - wskazujemy jaka kwota z dokumentu została już uregulowana,
 • kwota faktury - wskazujemy jaka jest wartość całkowita transakcji z dokumentu,
 • waluta - wskazujemy w jakiej walucie wystawiony jest dokument.

przenoszenie rozrachunków

Jeżeli przy deklaracji do przeniesienia na rozrachunkach jest nadpłata jaka będzie zwracana przedsiębiorcy w polu KWOTA podaje się kwotę ze znakiem minus.

Przenoszenie rozrachunków - import z pliku

Aby dokonać przeniesienia rozrachunków z pliku należy w pierwszej kolejności utworzyć plik. 

Plik CSV można przygotować w Excelu lub Libre Office Calc. Arkusz musi zawierać podane niżej kolumny:

 • numer faktury,
 • data wystawienia,
 • typ dokumentu,
 • numer faktury pierwotnej,
 • NIP kontrahenta,
 • typ płatnika,
 • identyfikator płatnika,
 • termin płatności,
 • waluta,
 • wpłacona kwota,
 • całkowita kwota faktury,

w dowolnej kolejności ze wskazanymi nazwami tych kolumn. Przy zapisywaniu arkusza do formatu CSV należy zwrócić uwagę na separator pól. Żeby upewnić się czy wszystko jest w porządku plik CSV można otworzyć w notatniku. Możliwe jest pobranie przykładowego pliku CSV aby dokonać weryfikacji jak powinien on wyglądać.

Aby wgrać przygotowany plik CSV należy przejść do zakładki START » PŁATNOŚCI » ROZRACHUNKI, gdzie w pasku menu korzystamy z opcji DODAJ » IMPORTUJ ROZRACHUNKI.

Przenoszenie rozrachunków - import z pliku

Po wgraniu pliku rozrachunki pojawią się na liście i będzie możliwe z nimi parowanie transakcji z wyciągu bankowego bądź kasy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów