Wysyłka zestawu deklaracji zgłoszeniowych ZUA, ZZA i ZWUA do ZUS

W systemie wfirma.pl istnieje możliwość utworzenia zestawu deklaracji zgłoszeniowych do ZUS. Deklaracje, które mogą stanowić pozycje wspomnianego zestawu to ZUA, ZZA oraz ZWUA. Funkcjonalność ta pozwala na samodzielne ułożenie kolejności, w której deklaracje zostaną przyjęte do ZUS. Zestaw zawierać może deklaracje przedsiębiorcy, osoby współpracującej i pracownika.Wysyłka zestawu deklaracji zgłoszeniowych znacznie ułatwia rozliczenia z ZUS. 

Dodawanie deklaracji

Deklaracje zgłoszeniowe w systemie można dodać z poziomu zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE »  DODAJ DEKLARACJĘ. Wysyłka zestawu deklaracji - wybór deklaracji

W przypadku pracowników czynność tę można wykonać przechodząc do zakładki KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Wysyłka zestawu deklaracji - dodawanie deklaracji zgłoszeniowej

Tworzenie zestawu deklaracji z zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE

Po uprzednim wygenerowaniu deklaracji możliwe jest utworzenie zestawu. W tym celu należy przejść do zakładki START »  ZUS »  DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » zaznaczyć wybrane deklaracje ZUA, ZZA lub ZWUA, a następnie nakierować kursor na opcję WYŚLIJ/ EKSPORTUJ i kliknąć WYŚLIJ ZESTAW DO ZUS.

Wysyłka zestawu deklaracji - tworzenie zestawu deklaracji START

W konsekwencji otworzy się okno, w którym za pomocą przeciągnięcia będzie możliwe dokonanie zmiany kolejności deklaracji w zestawie. Z poziomu tego okna należy zdefiniować nazwę zestawu.

Wysyłka zestawu deklaracji - kolejność wysyłki deklaracji do ZUS

Tworzenie zestawu deklaracji z zakładki KADRY

Utworzenie zestawu zawierającego deklaracje zgłoszeniowe pracowników możliwe jest po przejściu do zakładki KADRY » DEKLARACJE » zaznaczenie pola przy wybranych deklaracjach ZUA, ZZA i ZWUA »nakierowanie kursora na opcję WYŚLIJ/ EKSPORTUJ » WYŚLIJ ZESTAW DO ZUS.

Wysyłka zestawu deklaracji - tworzenie zestawu deklaracji

Wysyłka zestawu deklaracji do ZUS

Utworzony zestaw można przesłać do ZUS po uprzednim podpisaniu go własnym podpisem kwalifikowanym. W tym celu należy przejść do zakładki WŁASNY PODPIS i kliknąć PODPISZ DEKLARACJĘ.

Wysyłka zestawu deklaracji - zestaw podpisywany własnym podpisem

Drugą możliwością jest zlecenie do podpisu i wysyłki zestawu deklaracji osobie upoważnionej z wfirmy. Wykonanie tej czynności możliwe jest z poziomu zakładki PODPIS-wfirma.pl poprzez kliknięcie opcji ZLEĆ DO PODPISU I WYSYŁKI.

Wysyłka zestawu deklaracji - zestaw podpisywany podpisem pracownika wFirma.pl

 

Z poziomu zakładki PODGLĄD XML możliwy jest podgląd zestawu w formacie XML.

Wysyłka zestawu deklaracji - podgląd xml zestawu

Zestaw deklaracji wysłany do ZUS

Przy deklaracjach wchodzących w skład zestawu, po ich uprzednim wysłaniu będzie widoczna szara ikona oznaczająca, że dokument został dodany do kolejki wysyłki i wkrótce nastąpi jego przekazanie do ZUS.

Wysyłka zestawu deklaracji - deklaracje wysłane do ZUS

Zestaw deklaracji przyjęty do ZUS

W sytuacji, gdy zestaw zawierać będzie prawidłowo wypełnione deklaracje wówczas przy każdej z nich pojawi się zielona ikona, która oznacza prawidłowe przyjęcie dokumentów przez ZUS.

Wysyłka zestawu deklaracji - zestaw przyjęty przez ZUS

Zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami w temacie komunikacji z serwerem ZUS jest możliwe z poziomu zakładki START » ZUS» DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » kliknięcie nazwy zestawu » HISTORIA KOMUNIKACJI

Prawidłowe przyjęcie zestawu deklaracji jest jednoznaczne z możliwością pobrania z systemu Urzędowego Potwierdzenia Odbioru. UPO można wygenerować z systemu wyświetlając szczegóły zestawu i klikając opcję POBIERZ UPO.

 Wysyłka zestawu deklaracji - pobieranie UPO zestawu

W przypadku zestawu UPO generowane jest dla całego zestawu, a nie dla poszczególnych deklaracji stanowiących jego pozycje.

Ze szczegółów zestawu można również pobrać plik w formacie xml poprzez kliknięcie opcji POBIERZ XML.

Wysyłka zestawu deklaracji - pobieranie pliku xml

Zestaw deklaracji nieprzyjęty do ZUS

Przy deklaracjach, które nie zostały przyjęte do ZUS widnieć będzie czerwona ikona. Błąd w nawet jednej deklaracji powoduje odrzucenie całego zestawu deklaracji.

Sprawdzenia, która z deklaracji z zestawu jest nieprawidłowo wypełniona można dokonać klikając w nazwę zestawu. Przy błędnej deklaracji będzie widoczna ikona. Po kliknięciu w nią zostanie wyświetlony szczegółowy opis, co należy poprawić. Po dokonaniu korekty błędnej deklaracji możliwa jest ponowna wysyłka zestawu poprzez kliknięcie opcji WYŚLIJ ZESTAW DO ZUS.

Wysyłka zestawu deklaracji - ponowna wysyłka do ZUS

 

Możliwe jest również usunięcie z zestawu wybranej deklaracji poprzez jej zaznaczenie i wybranie opcji USUŃ Z ZESTAWU.

Wysyłka zestawu deklaracji - usuwanie deklaracji z zestawu

W ten sposób deklaracja nie będzie stanowiła pozycji zestawu, lecz będzie widoczna w głównym widoku deklaracji jako pojedyncza deklaracja.

Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka