0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktury z obowiązkiem podatkowym VAT w dacie wystawienia

Wielkość tekstu:

Jak wystawić fakturę z obowiązkiem podatkowym VAT w dacie wystawienia?

Aby wystawić w systemie wFirma fakturę sprzedaży za usługi, dla których obowiązek podatkowy dla VAT powstaje w momencie wystawienia faktury należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. W pierwszej kolejności należy uzupełnić podstawowe dane.

VAT w dacie wystawienia faktury - wystawianie faktury

Następnie w oknie wystawienia faktury należy przejść do zakładki KSIĘGOWE i w polu SCHEMAT KSIĘGOWY wybrać opcję VAT W DACIE WYSTAWIENIA FAKTURY.

VAT w dacie wystawienia - zakładka księgowe

Po zapisaniu faktura zostanie ujęta w KPIR lub Ewidencji przychodów (ryczałt) w dacie sprzedaży lub dacie wystawienia dokumentu, w zależności która z tych dat będzie wskazana jako wcześniejsza. Natomiast wartość podatku VAT wynikająca z faktury zostanie ujęta w rejestrze sprzedaży VAT w dacie wystawienia faktury.

VAT w dacie wystawienia faktury - rodzaje transakcji

Obowiązek podatkowy w VAT w dacie wystawienia faktury dotyczy następujących transakcji:

1. Usług budowlanych lub budowlano-montażowych, dostawy książek drukowanych oraz gazet, czasopism i magazynów drukowanych,

Jeśli usługi budowlane świadczone są na rzecz podatnika (firmy) obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury. Należy wybrać schemat: VAT W DACIE WYSTAWIENIA FAKTURY (jeżeli usługi nie są objęte obowiązkową podzieloną płatnością).

Gdy usługi świadczone są na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności, obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych - w momencie wykonania usługi. W takim wypadku należy wybrać schemat: ZWYKŁY.
Jeżeli natomiast dla usług obowiązkowe jest zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności to wówczas należy wybrać schemat: USŁUGI BUDOWLANE - PRZYPADEK SZCZEGÓLNY.

2. Dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

3. Świadczenia usług:

  • telekomunikacyjnych,

  • wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (m.in. usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody, usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu),

  • najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,

  • ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,

  • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

  • stałej obsługi prawnej i biurowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów