0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rejestr sprzedaży VAT MOSS - wszystko co warto wiedzieć

Wielkość tekstu:

W Rejestrze sprzedaży MOSS znajdującym się w zakładce EWIDENCJE automatycznie zostają ujęte wszystkie faktury wystawione w systemie poprzez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW FAKTURĘ z użyciem zagranicznych stawek VAT oraz faktury wystawione poza systemem, które zostały wprowadzone przez zakładkę PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY.

Rejestr sprzedaży VAT MOSS - bezpośrednie wpisy

Wpis do rejestru sprzedaży MOSS można dodać również ręcznie za pomocą zakładki: EWIDENCJE » REJESTR SPRZEDAŻY MOSS » DODAJ WPIS

Rejestr sprzedaży vat moss

Pozycje wprowadzone bezpośrednio do rejestru nie są automatycznie przeniesione do KPiR lub Ewidencji przychodów, zostaną uwzględnione wyłącznie w Rejestrze VAT. Stawki VAT dla danego kraju pojawiają się po wyborze kraju w danych kontrahenta.

Rejestr sprzedaży vat moss

Modyfikowanie i usuwanie bezpośrednich wpisów

W rejestrze sprzedaży VAT MOSS można modyfikować bądź usuwać wpisy tylko bezpośrednio wprowadzone przez zakładkę EWIDENCJE » REJESTR SPRZEDAŻY VAT MOSS za pomocą funkcji MODYFIKUJ lub USUŃ.

Rejestr sprzedaży VAT MOSS

Powielanie wpisów w Rejestrze sprzedaży VAT MOSS

W rejestrze sprzedaży VAT MOSS można dodać ten sam wpis (np. w kolejnym miesiącu) bez konieczności ponownego uzupełniania tych samych danych, pod warunkiem, że jest to bezpośredni wpis do Rejestru. Aby powielić wpis należy zaznaczyć dokument na liście, a następnie z górnego menu wybrać opcję POWIEL.

Rejestr sprzedaży VAT MOSS

W pojawiającym się oknie należy wpisać jedynie faktyczną datę i numer dokumentu, bez potrzeby ingerowania w inne dane.

Rejestr sprzedaży VAT MOSS

Ważne!
Ręczne wpisy można dodawać tylko w wyjątkowych sytuacjach. Głównie wpisów należy dokonywać przez zakładkę PRZYCHODY.

Filtrowanie wpisów bezpośrednich

Wpisy w rejestrze można filtrować przy użyciu ikony PRZEŁĄCZ ZAZNACZENIE znajdującej się w lewym górnym rogu tabeli. Jeżeli ręcznych wpisów w rejestrze jest więcej niż jeden to po kliknięciu na opcję PRZEŁĄCZ ZAZNACZENIE, pojawi się dodatkowy przycisk POKAŻ, dzięki któremu można wyselekcjonować wpisy dodane ręcznie.

W prawym dolnym rogu istnienie możliwość wyboru filtru kraju. Poprzez jego wybór zostanie wyselekcjonowana sprzedaż na rzecz nabywców z danego kraju.

Rejestr sprzedaży VAT MOSS

Drukowanie rejestru sprzedaży VAT MOSS

Wydruk rejestru sprzedaży MOSS jest możliwy po wybraniu opcji DRUKUJ z górnego paska menu.

Rejestr sprzedaży VAT MOSS

Ważne!
Rejestr sprzedaży MOSS zawiera dane kwartalne. Wpisy w nim zawarte zostaną uwzględnione w deklaracji kwartalnej VIU-D.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów