Faktury z obowiązkiem podatkowym VAT w dacie wystawienia

W systemie wfirma.pl możliwe jest rozliczenie faktury na gruncie VAT według zasad ogólnych, ale również według szczególnych zasad powstania obowiązku podatkowego.

Jak wystawić fakturę z obowiązkiem podatkowym VAT w dacie wystawienia?

W celu wystawienia faktury z obowiązkiem podatkowym VAT w dacie wystawienia przy sprzedaży usługi należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ.

Po uzupełnieniu podstawowych danych należy wejść do poszakładki: KSIĘGOWE i zmienić SCHEMAT KSIĘGOWY na: VAT W DACIE WYSTAWIENIA FAKTURY.

Faktury z obowiązkiem podatkowym VAT w dacie wystawienia

Po zapisaniu takiej faktury zostanie ona zaksięgowana do Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji przychodów (ryczałt) w dacie sprzedaży lub wystawienia (w zależności, która z tych dat występuje jako pierwsza). Natomiast do Rejestru sprzedaży VAT zostanie zapisana zgodnie z datą wystawienia faktury.

Kiedy wykazywać VAT w dacie wystawienia faktury?

Ten szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w VAT dotyczy następujących transakcji:

1. Usług budowlanych lub budowlano-montażowych, dostawy książek drukowanych oraz gazet, czasopism i magazynów drukowanych.

Jeśli usługi budowlane świadczone są na rzecz podatnika (firmy) obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury. Należy wybrać schemat: VAT W DACIE WYSTAWIENIA FAKTURY (jeżeli usługi nie są objęte obowiązkową podzieloną płatnością).
Gdy usługi świadczone są na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności, obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych - w momencie wykonania usługi. W takim wypadku należy wybrać schemat: ZWYKŁY.
Jeżeli natomiast dla usług obowiązkowe jest zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności to wówczas należy wybrać schemat: USŁUGI BUDOWLANE - PRZYPADEK SZCZEGÓLNY.

2. Dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.

3. Świadczenia usług:

  • telekomunikacyjnych,
  • wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy (m.in. usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody, usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu),
  • najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
  • ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
  • stałej obsługi prawnej i biurowej,
  • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.

Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka