0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Generowanie UPL-1 dla klientów biur rachunkowych (upoważnienie do wysyłki e-deklaracji)

 • upl-1

Wielkość tekstu:

W systemie wFirma dla biur rachunkowych udostępniona została możliwość generowania upoważnienia UPL na pracowników biura rachunkowego. UPL-1 może generować wyłącznie użytkownik z uprawnieniami szefa biura rachunkowego bądź opiekuna firmy/kadrowy. Poniżej instrukcja jak wygenerować UPL-1 dla pracownika biura w systemie!

Jak uzupełnić dane do UPL-1 pracownika?

Szef biura rachunkowego określa dane pracownika niezbędne dla wygenerowania przez system prawidłowego UPL-1. W celu uzupełnienia danych pracownika do UPL-1 należy na koncie biura rachunkowego () przejść do zakładki USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY, zaznaczyć na liście pracownika i skorzystać z opcji  MODYFIKUJ » MODYFIKUJ. Wówczas pojawi się okno, gdzie ważne jest uzupełnienie prawidłowe pól IMIĘ i NAZWISKO.

upl-1

W kolejnym kroku należy przejść do podzakładki UPL-1, gdzie konieczne jest uzupełnienie:

 • IDENTYFIKATOR - wybieramy z listy NIP lub PESEL i numer wprowadzamy w polu obok,

 • TELEFON - wskazujemy numer telefonu pracownika (nie obowiązkowe w UPL-1)

 • ADRES E-MAIL - wskazujemy adres e-mail pracownika (nie obowiązkowe w UPL-1)

 • ADRES - można z rozwijanej listy wybrać opcję:

  • “Prowadzenia działalności biura” - wówczas zaciąga się adres, gdzie prowadzona jest działalność biura rachunkowego,

  • “Inny” - wprowadzamy ręcznie inny adres.

upl-1

Gdy dane pracownika będą prawidłowo uzupełnione klikamy ZAPISZ wówczas dane w ten sposób uzupełnione zaciągną się do generowanego UPL-1.

UPL-1 - generowanie w systemie wfirma

W celu wygenerowania UPL-1 dla danego pracownika, użytkownik z uprawnieniami:

 • szefa biura rachunkowego lub,

 • opiekuna firmy lub,

 • kadrowej/kadrowego

powinien przejść do zakładki USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY » UŻYTKOWNICY, gdzie zaznaczamy pracownika na liście i korzystamy z opcji znajdującej się w prawym górnym rogu - UPL-1 gdzie po najechaniu korzystamy z opcji PODGLĄD UPL-1

upl-1

Generowanie UPL-1 nie jest możliwe przez użytkownika z uprawnieniami księgowego/księgowej.
 
upl-1

Wówczas po skorzystaniu z tej opcji pojawi się kolejne okno zawierające podgląd uzupełnionego UPL-1.

Z tego poziomu możliwe jest:

1. zapisanie wygenerowanego UPL-1 w CRM (za pomocą opcji ZAPISZ W CRM) dzięki czemu w firmie klienta dla którego generowany jest UPL pojawi się on w zakładce CRM » DOKUMENTY:

 upl-12. wydrukowanie generowanego UPL-1 (za pomocą opcji DRUKUJ) wówczas pobierze się on w formie PDF na dysk.

3. wysłanie generowanego UPL-1 bezpośrednio do klienta (za pomocą opcji WYŚLIJ), gdzie pojawi się dodatkowe okno, w którym można zdefiniować szczegóły wiadomości. Domyślnie podstawi się systemowy szablon. Adres e-mail zaciągnie się automatycznie w sytuacji gdy dodany jest do konta użytkownik z uprawnieniami PRZEDSIĘBIORCA.

upl-1

Szybkie wysyłanie UPL-1 do klienta

Aby wysłać UPL-1 do klienta bez generowania jego podglądu wystarczy przejść do zakładki USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY » UŻYTKOWNICY, gdzie zaznaczamy siebie na liście i korzystamy z opcji znajdującej się w prawym górnym rogu - UPL-1 gdzie po najechaniu korzystamy z opcji WYŚLIJ UPL-1

upl-1

Wówczas pojawi się dodatkowe okno, w którym można zdefiniować szczegóły wiadomości. Domyślnie podstawi się systemowy szablon. Adres e-mail zaciągnie się automatycznie w sytuacji gdy dodany jest do konta użytkownik z uprawnieniami PRZEDSIĘBIORCA.

upl-1

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów