Import faktur Uber

Zakładając konto w aplikacji Uber kierowca musi określić, czy jest czynnym podatnikiem VAT, czy korzysta ze zwolnienia. W oparciu o te informacje Uber w imieniu kierowców wystawia imienne faktury VAT lub rachunki (faktury bez VAT) na rzecz pasażerów. Do 15 dnia kolejnego miesiąca samodzielni kierowcy i partnerzy Uber otrzymują na adres e-mail powiązany z kontem zestawienie faktur (ich generowanie odbywa się automatycznie) w formacie XLSX (.csv) za ostatni miesiąc. Teraz dzięki funkcji importu faktur można w łatwy sposób dodać je do systemu wFirma.

Import faktur Uber z pliku

W celu zaimportowania pliku z fakturami należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INNE » IMPORT I EKSPORT DANYCH.

     import faktur uber ustawienia

Po wejściu w nią otworzy się okno z widoczną zakładką IMPORT, oraz sekcją UBER gdzie należy wybrać akcję Importuj faktury.

   import faktur uber sekcja

Import faktur Uber -wybieranie pliku importu

W nowo otwartym oknie możemy Załączyć plik oraz Przypisać etykietę do importowanych dokumentów co pozwoli na ich łatwiejsze odnalezienie w systemie.

                                            import faktur uber wybieranie pliku

Po wybraniu przycisku "Przeglądaj" i wybraniu pliku importu otworzy się okno z widoczną listą pobranych dokumentów.                 

                                           import faktur uber wybranie faktury

W tym momencie użytkownik ma do wybory 3 opcje importu: 

  • Importuj wszystkie
  • Importuj zaznaczone
  • Importuj bez zaznaczonych

Po wybraniu jednej z nich, faktury zostaną zaimportowane i zaksięgowane w ewidencjach księgowych (KPIR / ewidencja przychodów oraz w rejestrze sprzedaży VAT) będą widoczne również w zakładce PRZYCHODY»INNE PRZYCHODY 

Więcej informacji na temat działalności UBER w Polsce oraz o obowiązkach kierowców można znaleźć w naszym artykule: Rozliczanie kierowców korzystających z aplikacji Uber.