Import faktur Uber

Zakładając konto w aplikacji Uber kierowca musi określić, czy jest czynnym podatnikiem VAT, czy korzysta ze zwolnienia. W oparciu o te informacje Uber w imieniu kierowców wystawia imienne faktury VAT lub rachunki (faktury bez VAT) na rzecz pasażerów. Do 15 dnia kolejnego miesiąca samodzielni kierowcy i partnerzy Uber otrzymują na adres e-mail powiązany z kontem zestawienie faktur (ich generowanie odbywa się automatycznie) w formacie XLSX (.csv) za ostatni miesiąc. Teraz dzięki funkcji importu faktur można w łatwy sposób dodać je do systemu wFirma.

Import faktur Uber z pliku

W celu zaimportowania pliku z fakturami należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INNE » IMPORT I EKSPORT DANYCH.import faktur uber ustawienia

Po wejściu w nią otworzy się okno z widoczną zakładką IMPORT, oraz sekcją UBER gdzie należy wybrać opcję Importuj faktury.

import faktur uber sekcja

Import faktur Uber -wybieranie pliku importu

W nowo otwartym oknie możemy Załączyć plik oraz Przypisać etykietę do importowanych dokumentów co pozwoli na ich łatwiejsze odnalezienie w systemie.

import faktur uber wybieranie pliku

Po wybraniu przycisku "Przeglądaj" i wybraniu pliku importu otworzy się okno z widoczną listą pobranych dokumentów.                                 

import faktur uber wybranie faktury

W tym momencie użytkownik ma do wyboru 3 opcje importu: 

  • Importuj wszystkie,

  • Importuj zaznaczone,

  • Importuj bez zaznaczonych.

Po wybraniu jednej z nich, faktury zostaną zaimportowane i zaksięgowane w ewidencjach księgowych (KPIR / ewidencja przychodów oraz w rejestrze sprzedaży VAT). Będą widoczne również w zakładce PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY.  

Więcej informacji na temat działalności UBER w Polsce oraz o obowiązkach kierowców można znaleźć w naszym artykule: Rozliczanie kierowców korzystających z aplikacji Uber.

Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska