Inne wydatki związane z bieżącym użytkowaniem pojazdu

Poza wydatkami na paliwo, przedsiębiorcy ponoszą również inne koszty związane z użytkowaniem samochodu. W systemie wfirma.pl księguje się je poprzez zakładkę WYDATKI » DODAJ WYDATEK » FAKTURA VAT lub FAKTURA (BEZ VAT) » KOSZTY DZIAŁALNOŚCI » INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UŻYTKOWANIEM POJAZDU.

wydatki eksploatacyjne

Wartości należy wpisać zgodnie ze stanem na fakturze. Sposób zaksięgowania przez system tego typu wydatku jest uzależniony od rodzaju pojazdu oraz od wyboru schematu odliczania VAT:

  • pojazd, wykorzystywany wyłącznie do celów działalności - 100% odliczenia VAT - obowiązek prowadzenia kilometrówki VAT oraz zgłoszenia samochodu w urzędzie VAT-26;

  • pojazd wykorzystywany w działalności i prywatnie - 50% odliczenia VAT.

Powyższe nie dotyczy samochodów ciężarowych o masie powyżej 3,5 tony, motorowerów oraz samochodów wskazanych przez ustawę o VAT jako konstrukcyjnie przeznaczonych wyłącznie do działalności, przy których podatnik ma prawo odliczać 100% VAT od wydatków eksploatacyjnych bez konieczności prowadzenia dodatkowych ewidencji.

Następnie należy wybrać pojazd, z którym koszt jest powiązany:

  • jeśli wydatek dotyczy samochodu osobowego niefirmowego, to taki zapis trafi do Rejestru zakupu VAT oraz w kwocie netto do Kilometrówki,
  • w pozostałych przypadkach faktura zostanie ujęta w Rejestrze zakupu VAT oraz w kol. 13 Księgi Przychodów i Rozchodów - pozostałe wydatki.

Aby móc księgować wydatki związane z eksploatacją pojazdu należy wcześniej wprowadzić go do systemu. Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem: