Inne wydatki związane z bieżącym użytkowaniem pojazdu

Poza wydatkami na paliwo, przedsiębiorcy ponoszą również inne koszty związane z użytkowaniem samochodu. W systemie wfirma.pl księguje się je poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/ FAKTURA (BEZ VAT).   

Inne wydatki związane z bieżącym użytkowaniem pojazdu - wprowadzenie do systemu

Jako rodzaj wydatku należy wybrać INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UŻYTKOWANIEM POJAZDU oraz POJAZD, którego wydatek dotyczy. 

Inne wydatki związane z bieżącym użytkowaniem pojazdu - wybór rodzaju wydatku

Wartości należy wpisać zgodnie ze stanem na fakturze. Sposób zaksięgowania przez system tego typu wydatku jest uzależniony od rodzaju pojazdu oraz od wyboru schematu odliczania VAT:

  • pojazd, wykorzystywany wyłącznie do celów działalności - 100% odliczenia VAT - obowiązek prowadzenia kilometrówki VAT oraz zgłoszenia samochodu w urzędzie VAT-26;

  • pojazd wykorzystywany w działalności i prywatnie - 50% odliczenia VAT.

Powyższe nie dotyczy samochodów ciężarowych o masie powyżej 3,5 tony, motorowerów oraz samochodów wskazanych przez ustawę o VAT jako konstrukcyjnie przeznaczonych wyłącznie do działalności, przy których podatnik ma prawo odliczać 100% VAT od wydatków eksploatacyjnych bez konieczności prowadzenia dodatkowych ewidencji.

Następnie należy wybrać pojazd, z którym koszt jest powiązany:

  • jeśli wydatek dotyczy samochodu osobowego niefirmowego, to taki zapis trafi do Rejestru zakupu VAT oraz w kwocie netto do Kilometrówki,
  • w pozostałych przypadkach faktura zostanie ujęta w Rejestrze zakupu VAT oraz w kol. 13 Księgi Przychodów i Rozchodów - pozostałe wydatki.

Aby móc księgować wydatki związane z eksploatacją pojazdu należy wcześniej wprowadzić go do systemu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykułach:
Dodawanie pojazdu do systemu
Kilometrówka KPiR