0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczanie transakcji zagranicznych przez nievatowca

Wielkość tekstu:

Jestem podmiotem zwolnionym z podatku VAT. Dokonuję transakcji zakupu i sprzedaży z podmiotami zagranicznymi. Proszę o informację, jak powinno wyglądać rozliczanie transakcji zagranicznych u nievatowca w systemie wfirma.pl?

 

Przedsiębiorcy dokonujący transakcji, w których uczestniczą podmioty zagraniczne, co do zasady powinni jeszcze przed pierwszą transakcją zarejestrować się do celów transakcji wewnątrzwspólnotowych na formularzu VAT-R. Druk ten można przygotować w systemie, o czym więcej w artykule: Formularz VAT-R

Podatnicy zwolnieni z VAT (po uprzedniej rejestracji dla celów VAT UE), powinni wybrać odpowiedni schemat rozliczeń, przechodząc do zakładki USTAWIENIA, gdzie w tabeli PODATKI należy wybrać PODATEK VAT. Wówczas w oknie, które się pojawi należy odznaczyć opcję PŁATNIK VAT i zaznaczyć okienko PRZEDSIĘBIORCA ZAREJESTROWANY W UE (VAT-UE).

Rozliczanie transakcji zagranicznych u nievatowca

Import usług z UE a podmiot zwolniony z VAT

Fakturę dokumentującą transakcję importu usług z Unii Europejskiej (wewnątrzwspólnotowego nabycia usług) przedsiębiorcy zwolnieni z VAT księgują w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » WYDATEK, gdzie należy wybrać odpowiedni RODZAJ WYDATKU, a następnie w zakładce ZAAWANSOWANE zaznaczyć kratkę IMPORT USŁUG ART. 28B. Kolejnym krokiem jest wybór waluty, w której faktura została wystawiona przez dostawcę. Wartość w walucie z otrzymanej faktury należy wpisać w polu WARTOŚĆ NETTO oraz wybrać krajową stawkę VAT przeznaczoną dla danej transakcji.

Rozliczanie transakcji zagranicznych - dodawanie wydatku

W ten sposób zaksięgowana faktura trafi do Rejestru VAT transakcji zagranicznych oraz w kwocie netto do Księgi Przychodów i Rozchodów - po przeliczeniu na PLN. Ponadto taką transakcję należy wykazać w deklaracji VAT-9M.

Wartość podatku wykazanego w deklaracji VAT-9M może stanowić koszt podatkowy przedsiębiorcy. Po rozliczeniu deklaracji poprzez akcję ROZLICZ w zakładce START » PODATKI » PODATEK VAT, system automatycznie generuje dokument wewnętrzny, na podstawie którego wartość podatku ujmuje w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki, zgodnie z datą rozliczenia deklaracji VAT-9M.

Podmiot zwolniony z VAT a import usług spoza UE

Import usług z krajów nienależących do Unii Europejskiej podatnik zwolniony z VAT rozlicza w systemie, przechodząc do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » WYDATEK, gdzie należy wybrać odpowiedni RODZAJ WYDATKU, a następnie w zakładce ZAAWANSOWANE zaznaczyć kratkę IMPORT USŁUG oraz wybrać walutę, w której faktura została wystawiona przez dostawcę. Wartość w walucie z otrzymanej faktury należy wpisać w polu WARTOŚĆ NETTO oraz wybrać krajową stawkę VAT, przeznaczoną dla danej transakcji.

Rozliczanie transakcji zagranicznych - import usług poza UE

W ten sposób podatek VAT z faktury trafi do Rejestru VAT transakcji zagranicznych, a kwota netto do Księgi Przychodów i Rozchodów - po przeliczeniu na PLN. Transakcja powinna zostać wykazana w deklaracji VAT-9M.

Podatek VAT ujęty w deklaracji VAT-9M stanowi koszt podatkowy. Po wprowadzeniu płatności za deklarację, poprzez opcję ROZLICZ w zakładce START » PODATKI » PODATEK VAT, system samoczynnie utworzy dowód wewnętrzny, którego wartość jest księgowana zgodnie z datą rozliczenia do kolumny 13 KPiR - Pozostałe wydatki.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów u nievatowca

Fakturę dokumentującą transakcję WNT rozlicza się w systemie, przechodząc do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » WYDATEK. Następnie należy wybrać odpowiedni RODZAJ WYDATKU, a w zakładce ZAAWANSOWANE zaznaczyć kratkę WNT oraz wybrać walutę, w której faktura została wystawiona przez dostawcę. Wartość w walucie z otrzymanej faktury należy wpisać w polu WARTOŚĆ NETTO oraz wybrać krajową stawkę VAT przeznaczoną dla danej transakcji.

Rozliczanie transakcji zagranicznych - nievatowiec

W ten sposób zaksięgowana faktura trafi do Rejestru VAT transakcji zagranicznych oraz w kwocie netto do Księgi Przychodów i Rozchodów - po przeliczeniu na PLN. Taka transakcja powinna wykazana zarówno w deklaracji VAT-8 oraz informacji VAT UE.

Podatek VAT rozliczony w deklaracji VAT-8 stanowi koszt. Po rozliczeniu deklaracji poprzez akcję ROZLICZ, w zakładce START » PODATKI » PODATEK VAT, system automatycznie sporządza dowód wewnętrzny i ujmuje w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki. Dowód wewnętrzny wystawiony jest zgodnie z faktyczną datą rozliczenia deklaracji.

Jeżeli u podatnika zwolnionego z VAT, dokonującego zakupu towarów od unijnego kontrahenta wartość WNT w całości nie przekroczyła w danym roku podatkowym 50 000 zł, może on nie wykazywać WNT przy nabyciu towarów z innego kraju Unii Europejskiej. Wówczas taki nabywca może nie kwalifikować danej transakcji jako WNT lub może dobrowolnie zgłosić, iż transakcję nabycia towaru od kontrahentów z UE będzie traktował jako WNT (jeżeli nie przekroczył limitu).

Import towarów spoza UE u nievatowca

Rozliczanie transakcji zagranicznych zakupu towarów spoza UE, zależy od miejsca odprawy celnej.

Rozliczanie transakcji zagranicznych z odprawą w Polsce

Fakturę zakupu towarów od kontrahenta z kraju trzeciego, z odprawą celną w Polsce należy wprowadzić przez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » WYDATEK. Następnie należy wybrać odpowiedni RODZAJ WYDATKU, a w zakładce ZAAWANSOWANE wybrać walutę, w której faktura została wystawiona przez dostawcę. 

Rozliczanie transakcji zagranicznych - waluta

Cło i podatek VAT z dokumentu SAD/PZC należy zaksięgować za pomocą dowodu wewnętrznego poprzez: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ »DOWÓD WEWNĘTRZNY.

Rozliczanie transakcji zagranicznych - opłaty

Rozliczanie transakcji zagranicznych z odprawą w UE

Fakturę zakupu towarów od kontrahenta z kraju trzeciego, z odprawą celną w UE, należy wprowadzić przez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » WYDATEK, gdzie należy przejść do podzakładki ZAAWANSOWANE, zaznaczyć opcję WNT oraz wybrać walutę, w której faktura została wystawiona przez dostawcę. Wartość w walucie z otrzymanej faktury należy wpisać w polu WARTOŚĆ NETTO oraz wybrać krajową stawkę VAT przeznaczoną dla danej transakcji. 

Rozliczanie transakcji zagranicznych - nievatowiecTak jak przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, transakcję należy wykazać w deklaracji VAT-UE i VAT-8.

Świadczenie usług regulowanych art. 28b ustawy o VAT przez podmiot zwolniony z VAT

Przedsiębiorca zwolniony z VAT świadczący usługi na rzecz unijnego kontrahenta w celu wystawienia faktury powinien przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ BEZ VAT. W wygenerowanym oknie należy wprowadzić wymagane informacje, a następnie przejść do podzakładki KSIĘGOWE i jako schemat księgowy wybrać ŚWIADCZENIE USŁUG W UE.

Rozliczanie transakcji zagranicznych - świadczenie usług w UE

W podzakładce ZAAWANSOWANE możliwe jest wybranie waluty, w której ma zostać wstawiona faktura.6

Rozliczanie transakcji zagranicznych - waluta

W ten sposób zaksięgowana faktura trafi do Rejestru VAT transakcji zagranicznych oraz w kwocie netto do Księgi Przychodów i Rozchodów lub w Ewidencji Przychodów w zależności od wskazanej formy opodatkowania - po przeliczeniu na PLN. Taka transakcja powinna zostać również wykazana w informacji VAT UE.

Świadczenie usług na rzecz kontrahentów spoza UE

Przedsiębiorca zwolniony z VAT, który świadczy usługi na rzecz kontrahenta spoza UE wystawia fakturę poprzez PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ BEZ VAT. W oknie, które się pojawi należy wprowadzić dane kontrahenta oraz dane dotyczące sprzedaży.

Następnie należy przejść do podzakładki KSIĘGOWE i jako schemat księgowy wybrać ŚWIADCZENIE USŁUG POZA UE. Zastosowanie schematu sprawi, że na wydruku faktury pojawi się adnotacja odwrotne obciążenie.

 

W podzakładce ZAAWANSOWANE możliwe jest wybranie waluty, w której ma zostać wstawiona.

Rozliczanie transakcji zagranicznych - waluta

W ten sposób zaksięgowana faktura trafi w kwocie netto do Księgi Przychodów i Rozchodów lub w Ewidencji Przychodów w zależności od wskazanej formy opodatkowania - po przeliczeniu na PLN. 

Sprzedaż towarów na rzecz kontrahentów unijnych

W przypadku sprzedaży towarów na rzecz unijnego kontrahenta przez przedsiębiorcę zwolnionego z VAT traktujemy tę transakcję jak zwykłą sprzedażą krajową.

W celu wystawienia faktury należałoby przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ BEZ VAT. Dodatkowo w zakładce ZAAWANSOWANE można wybrać walutę i język, w jakiej zostanie wystawiona faktura.

Rozliczanie transakcji zagranicznych - sprzedaż towarów

W ten sposób zaksięgowana faktura trafi do Księgi Przychodów i Rozchodów lub w Ewidencji Przychodów w zależności od wskazanej formy opodatkowania- po przeliczeniu na PLN.

Sprzedaż towarów na rzecz kontrahentów spoza UE

Dokonując sprzedaży towarów na rzecz kontrahentów spoza UE, który są przedsiębiorcami, fakturę sprzedaży wystawia się poprzez PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ BEZ VAT.

Zmiany w zakresie języka faktury oraz waluty, w jakiej ma zostać ona wystawiona dokonuje się w podzakładce ZAAWANSOWANE.

W przypadku sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności spoza UE prawidłowe udokumentowane transakcji zależne będzie od charakteru i rodzaju dokonanej sprzedaży.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów