0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Integracja z PragmaGO, czyli odroczenie płatności za faktury przychodowe

Wielkość tekstu:

Użytkownicy wFirma mają możliwość szybszego otrzymywania zapłaty za swoje faktury sprzedaży, dzięki opcjom finansowania dla ich klientów od firmy PragmaGO. W mailu z otrzymaną fakturą klient zobaczy możliwość skorzystania z opcji odroczenia zapłaty nawet o 30 dni, podczas gdy sprzedawca otrzyma od razu pełną kwotę z faktury!

Integracja z PragmaGO

Integracja z PragmaGO jest włączona automatycznie dla wszystkich użytkowników wFirma, w zakładce USTAWIENIA » INTEGRACJE » BANKI i PŁATNOŚCI » PragmaGO. W tym miejscu jest zaznaczona opcja Dołącz przycisk finansowania płatności faktury, która umożliwia dołączenie przycisku odroczonej płatności do maila z fakturą lub przypomnieniem o płatności (aby przycisk był widoczny, podczas wystawiania faktury należy określić numer rachunku bankowego w polu Rachunek, a także faktura nie może być przeterminowana dłużej niż 30 dni).

Odroczenie płatności - Ustawienia

W polu Email odbiorcy płatności i Telefon odbiorcy płatności można uzupełnić swoje dane - dane te są potrzebne do wskazania przez klienta we wniosku do PragmaGO o odroczoną płatność i jeśli zostaną w tym miejscu wskazane, to będą przekazywane automatycznie. Dane kontaktowe są potrzebne również w niektórych przypadkach do weryfikacji faktury zgłoszonej do finansowania przez klienta. 

Odroczenie płatności - Email

Warunki skorzystania z integracji

Aby możliwe było skorzystanie z finansowania, dokument musi spełnić następujące warunki:

Rodzaj dokumentu:

  • faktury VAT,
  • faktura bez VAT,
  • faktura VAT marża,
  • pro-forma,
  • zamówienie.

Maksymalny termin przeterminowania płatności: do 30 dni.
Waluta dokumentu: PLN lub EUR.
Dokument na kwotę minimum: 100 PLN lub 22 EUR.

Jeśli dokument nie spełnia któregoś z wymagań, to przycisk do odroczenia płatności nie pojawi się w wiadomości e-mail u klienta.

Korzyści dla klienta

Korzystanie z integracji PragmaGO niesie ze sobą wiele korzyści - oto kilka z nich:

  • użytkownik systemu wFirma otrzymuje zapłatę natychmiast po zaakceptowaniu przez PragmaGO wniosku złożonego przez klienta,
  • integracja z PragmaGO pozwoli na posiadanie rzetelnych i wypłacalnych klientów,
  • klient może bez kosztowo przesunąć termin płatności o 14 dni - przy tej opcji nie ponosi żadnych dodatkowych opłat, klient spłaca tylko wartość faktury, nawet jeśli jest to faktura częściowo opłacona,
  • klient zyskuje atrakcyjne warunki finansowania przy wyborze dłuższego terminu spłaty niż 14 dni,
  • użytkownik wFirma zapewnia narzędzia finansowania swojemu klientowi tak, aby ten mógł w terminie wywiązać się z zapłaty za fakturę.

Wysyłka wiadomości e-mail z odnośnikiem do odroczenia płatności

Przycisk z opcją szybkiej spłaty faktury przychodowej dla kontrahenta jest domyślnie włączony podczas jej wysyłki. Jest włączony podczas wysyłki faktury wiadomością e-mail a także przy wysyłce przypomnienia o płatności za fakturę.

Podczas wysyłki faktury do kontrahenta z poziomu zakładki Przychody » Sprzedaż » zaznaczenie faktury » Wyślij e-mail system automatycznie zaznacza opcję dołącz przycisk finansowania płatności faktury.

 Odroczenie płatności - Przychody

Analogicznie sytuacja ta wygląda dla wysyłki przypomnienia e-mail o opłaceniu faktury.

 Odroczenie płatności - Przypomnienie

Spowoduje to dołączenie do wiadomości mailowej z fakturą / przypomnieniem o nieuregulowanej płatności przycisku, pozwalającego na sfinansowanie przez firmę PragmaGO faktury z odroczoną płatnością przez klienta.

Proces odroczenia płatności

Po kliknięciu w przycisk Weź pożyczę i zapłać fakturę w wiadomości e-mail, kontrahent zostanie przeniesiony do strony PragmaGO z formularzem odroczenia płatności. Z poziomu tej strony należy przejść 3 kroki w celu odroczenia płatności.

Krok 1

W polu Wprowadzenie dokumentu zakupu zostanie automatycznie przesłany plik PDF z dokumentem, którego dotyczy wniosek o finansowanie - jest to ten sam dokument, co w wiadomości e-mail, nie ma więc potrzeby jego ponownego załączania.

Adres e-mail również zostanie automatycznie uzupełniony - jest to adres mailowy, na który wysłana została wiadomość z dokumentem / przypomnieniem. Ręcznie natomiast należy uzupełnić pola Numer telefonu, imię, nazwisko. Opcjonalnie można też zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz uzupełnić pole z komentarzem. Przejście do kolejnego kroku zatwierdzić można przyciskiem Zatwierdź.

Odroczenie płatności - Krok 1Krok 2

W kolejnym kroku uzupełniane są dane firmy. NIP, tytuł przelewu, kwota oraz waluta uzupełniane są automatycznie na podstawie dokumentu, którego dotyczy wniosek. Możliwe do wyboru jest natomiast ilość dni odroczenia płatności w polu Odrocz płatnośćo. Po wybraniu jednej z opcji wyświetlona zostanie informacja o prowizji za odroczenie płatności - minimalna wartość prowizji to 10 PLN. Warto wspomnieć, że odroczenie o 14 dni jest całkowicie darmowe! Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, ani prowizji. W tym miejscu można również wybrać opcję płatności Split Payment.

 Odroczenie płatności - Krok 2

Po uzupełnieniu danych należy wybrać przycisk Dalej.

Krok 3

W ostatnim kroku następuje finalizacja wniosku. Należy zaznaczyć zgody na weryfikację danych BIK i BIG oraz dane właściciela firmy, który wnioskuje o odroczenie płatności: PESEL, typ, numer i seria dokumentu oraz imię i nazwisko. Po uzupełnieniu wszystkich danych należy wybrać przycisk Wyślij.

 Odroczenie płatności - Krok 3

Po wysyłce formularza należy potwierdzić wpisane dane poprzez weryfikację tożsamości wybierając jeden, z dwóch dostępnych sposobów weryfikacji:

 Odroczenie płatności - Weryfikacja

Po pozytywnym przejściu całego procesu weryfikacji, która pozwoli szybciej rozpatrzyć wniosek i przygotować odpowiednią ofertę - użytkownik otrzyma ją w e-mailu, a zaakceptuje kodem, który otrzyma w wiadomości SMS na wcześniej podane dane.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku osoba wystawiająca dokument (sprzedawca) otrzyma płatność za nią, a klient będzie miał możliwość skorzystania z odroczonego terminu spłaty zgodnie z warunkami przedstawionymi w ofercie przesłanej na adres e-mail.

Wyłączanie integracji z PragmaGO

Aby wyłączyć integrację z PragmaGO należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INTEGRACJE » BANKI i PŁATNOŚCI » PragmaGO. W tym miejscu należy wyłączyć zaznaczenie przy polu Dołącz przycisk finansowania płatności faktury - zatrzyma to dołączanie przycisku informującego o możliwości odroczenia płatności do maila z fakturą lub przypomnieniem o płatności. Po odznaczeniu pola zmiany należy potwierdzić przyciskiem Zapisz.

Odroczenie płatności - Wyłączenie

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów