0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Księgowanie składek ZUS

Wielkość tekstu:

Użytkownicy systemu wFirma nie muszą martwić się odliczaniem składek ZUS przy wyliczaniu podatku dochodowego. Automatyzacja systemu pozwala na odliczanie składek w zaledwie kilku krokach. W artykule przedstawiamy jak wygląda księgowanie składek ZUS w systemie wFirma.pl.

Jakie składki ZUS księgujemy?

W systemie możliwe jest rozliczenie z ZUS, złożenie deklaracji ZUS DRA i zapłacenie składek ZUS. Następnie przedsiębiorcy mogą skorzystać z odliczeń składek społecznych i zdrowotnych (jeśli opodatkowani są na zasadach podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy. 

Księgowanie składek społecznych przedsiębiorcy może odbyć się na dwa sposoby, czyli przez:

  • odliczenie w zaliczce na podatek dochodowy
  • ujęcie bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów.

Natomiast składkę zdrowotną odliczą podatnicy:

  • na podatku liniowym - bezpośrednio od dochodu w zaliczce lub w kosztach w KPiR w kwocie nie większej niż 8 700 zł w 2022 roku i 10 200 zł w 2023 roku,
  • na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanym - od przychodu w zaliczce na podatek dochodowy w 50% wartości opłaconej składki zdrowotnej.

Od 1 stycznia 2022 roku podatnicy rozliczający podatek dochodowy na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) nie mają prawa do odliczania składek zdrowotnych. Możliwość odliczania składki zdrowotnej od 1 lipca 2022 obejmuje jedynie podatek liniowy i ryczałt.

Księgowanie składek społecznych przy wyliczaniu zaliczki na podatek

Składki, płacone za przedsiębiorcę na ubezpieczenie społeczne, co do zasady powinny być odliczane przy generowaniu zaliczki na podatek dochodowy. Ma to odzwierciedlenie w budowie zeznania rocznego, gdzie dochód pomniejszany jest o opłacone w ciągu danego roku składki społeczne.

Przedsiębiorca dokonuje wyboru czy składka społeczna ma być uwzględniona w wyliczeniach zaliczki na podatek dochodowy czy księgowana w kosztach podatkowych. Jeśli zdecyduje się wziąć pod uwagę składki społeczne przy wyliczeniu zaliczki na podatek, wówczas należy dokonać zmian w ustawieniach konta w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » FUNKCJE KSIĘGOWE, gdzie w sekcji SKŁADKA SPOŁECZNA WŁAŚCICIELA należy zaznaczyć ODLICZENIE W ZALICZCE i zapisać.

Księgowanie składek ZUS - ustawienia składki społecznej

W przypadku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, składki społeczne odliczane są wyłącznie w wyliczeniu zaliczki na podatek.

Deklaracje ZUS DRA sporządzane są w systemie poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ, o czym więcej w artykule: Deklaracje rozliczeniowe ZUS.

Księgowanie składek ZUS

Po opłaceniu składek należy rozliczyć wcześniej wygenerowaną deklarację za pomocą akcji ZAPŁAĆ » ROZLICZ w faktycznej dacie opłacenia składek.

Księgowanie składek ZUS

Dzięki temu w zaliczce na podatek dochodowy za okres, w którym miała miejsce zapłata:

  • składki na ubezpieczenie społeczne automatycznie zmniejszają podstawę opodatkowania przy wyliczaniu zaliczki na podatek,
  • składki na Fundusz Pracy i FGŚP zostaną zaksięgowane jako dowód wewnętrzny w kol. 13 KPiR - Pozostałe wydatki.

Księgowanie składek ZUS - odliczenie składek społecznych i FP

Księgowanie składek społecznych w kosztach

W sytuacji, gdy przedsiębiorca chce, aby składki na ubezpieczenie społeczne nie były uwzględniane przy wyliczaniu zaliczki na podatek, a ujmowane w kosztach, należy w pierwszej kolejności, w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » FUNKCJE KSIĘGOWE, w wierszu SKŁADKA SPOŁECZNA WŁAŚCICIELA zaznaczyć opcję KOSZT W KPIR i zapisać.

Księgowanie składek ZUS - odliczenie składek w kosztach

Deklarację ZUS generuje się w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ, o czym więcej w artykule: Deklaracje rozliczeniowe ZUS. Po opłaceniu deklaracji, należy ją rozliczyć poprzez akcję ZAPŁAĆ » ROZLICZ .

Księgowanie składek ZUS - rozliczenie DRA

Po zapisaniu płatności system wyświetli w oknie informację o utworzeniu dowodu wewnętrznego dotyczącego składek społecznych.

 Księgowanie składek ZUS - księgowanie DW składek społecznych

System automatycznie generuje dowód wewnętrzny i księguje składki społeczne do kolumny 13 KPiR - Pozostałe wydatki, zgodnie z faktyczną datą rozliczenia. Wystawiony dowód wewnętrzny dotyczący składek odliczonych w kosztach znajduje się w zakładce EWIDENCJE » KPiR.

Księgowanie składek zdrowotnych

Składka zdrowotna odliczana do 31 grudnia 2021

Do 31 grudnia 2021 przedsiębiorca miał prawo do odliczania w zaliczce na podatek dochodowy składki zdrowotnej w tej części, w której ustawodawca na to pozwalał, czyli 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Składka zawsze pomniejszała wartość wyliczonej zaliczki na podatek dochodowy, nie można jej było ująć bezpośrednio w kosztach podatkowych.

Składka zdrowotna odliczana od 1 lipca 2022

Od 1 lipca 2022 roku niektórzy przedsiębiorcy mają możliwość odliczania składki zdrowotnej. Pierwsze rozliczenie na nowych zasadach miało miejscu w lipcu, czyli przy zaliczce wyliczanej za czerwiec 2022 w przypadku rozliczania miesięcznego lub w zaliczce za 2 kwartał 2022 roku, jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie.

Możliwość odliczenia składki zdrowotnej dotyczy jedynie podatników rozliczających się liniowo i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanym. Prawo nie obejmuje podatników rozliczających się na podstawie skali podatkowej.

Składka zdrowotna a podatek liniowy

Podatnik rozliczający się liniowo ma możliwość odliczenia składki zdrowotnej:

  • bezpośrednio w zaliczce na podatek dochodowy
  • w kosztach w KPiR (13 kolumna- Pozostałe wydatki)

Księgowanie składek ZUS definiuje przez: USTAWIENIA » PODATKI » FUNKCJE KSIĘGOWE.

Księgowanie składek ZUS

W 2023 roku limit roczny do jakiego przysługuje prawo do odliczenia składki wynosi 10 200 zł. System wFirma automatycznie go pilnuje - zarówno w zaliczce jak i w kosztach w KPiR. W przypadku podatku liniowego korzystniejszą metodą ujmowania składek zdrowotnych jest ujmowanie ich w formie kosztu podatkowego. Wynika to z tego, że dodatkowo ujęta w kosztach podatkowych składka zdrowotna pomniejszy podstawę wyliczenia dalszych składek zdrowotnych. W związku z tym domyślnie w systemie oznaczona została opcja księgowania do KPIR. W przypadku spółek natomiast możliwe jest skorzystanie tylko z opcji odliczania w zaliczkach.

Składka zdrowotna a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podatnik rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ma możliwość odliczania w zaliczce na podatek dochodowy 50% opłaconej składki zdrowotnej. System wylicza 50% wartości i automatycznie ujmuje w wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z okresem, w którym rozliczono deklarację ZUS DRA.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów