Księgowanie składek ZUS

W systemie wfirma.pl można wyróżnić dwa sposoby księgowania składek społecznych przedsiębiorcy:

  • odliczenie w zaliczce na podatek dochodowy
  • ujęcie bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów.

Możliwe jest odliczenie składki za grudzień 2021 w zaliczce za grudzień wyliczanej i płatnej w styczniu 2022. Aby móc po raz ostatni odliczyć składkę zdrowotną należy wygenerować deklarację ZUS-DRA za grudzień w grudniu STRAT » ZUS » ROZLICZENIOWE ZUS » DODAJ ZUS-DRA. A następnie opłacić ją przez dniem 31.12.2021 i rozliczyć w systemie z faktyczną datą opłacenia - zaznaczyć ZUS-DRA i wybrać ROZLICZ. Wówczas automatycznie system uwzględni ją przy wyliczaniu w styczniu zaliczki grudniowe za podatek dochodowy.

Księgowanie składek ZUS przy wyliczaniu zaliczki na podatek

Składki, płacone za przedsiębiorcę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, co do zasady powinny być odliczane przy generowaniu zaliczki na podatek dochodowy. Ma to odzwierciedlenie w budowie zeznania rocznego, gdzie dochód pomniejszany jest o opłacone w ciągu danego roku składki społeczne, a wyliczony podatek zostanie pomniejszony o sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne w tej części, w której ustawodawca na to pozwala (7,75% wymiaru składki zdrowotnej).

Przedsiębiorca dokonuje wyboru czy składka społeczna ma być uwzględniona w wyliczeniach zaliczki na podatek dochodowy czy księgowana w kosztach podatkowych. Jeśli zdecyduje się wziąć pod uwagę składki społeczne przy wyliczeniu zaliczki na podatek, wówczas należy dokonać zmian w ustawieniach konta w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » FUNKCJE KSIĘGOWE, gdzie w sekcji SKŁADKA SPOŁECZNA WŁAŚCICIELA należy zaznaczyć ODLICZENIE W ZALICZCE i zapisać.

Księgowanie składek zus w zaliczce

Deklaracje ZUS sporządzane są w systemie poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ o czym więcej w artykule: Deklaracje rozliczeniowe ZUS. Po opłaceniu składek należy rozliczyć wcześniej wygenerowaną deklarację za pomocą akcji ROZLICZ w faktycznej dacie opłacenia składek.

Księgowanie składek zus - rozliczenia DRA

Dzięki temu w zaliczce na podatek dochodowy za okres w którym miała miejsce zapłata:

  • składki na ubezpieczenie społeczne automatycznie zmniejszają podstawę opodatkowania przy wyliczaniu zaliczki na podatek,
  • składka zdrowotna podlegająca odliczeniu obniży podatek do zapłaty,
  • składki na Fundusz Pracy i FGŚP zostaną zaksięgowane jako dowód wewnętrzny w kol. 13 KPiR - Pozostałe wydatki.

Księgowanie składek zus - gdzie ujęte zostają składki?

Księgowanie składek społecznych w kosztach

W sytuacji, gdy przedsiębiorca chce, aby składki na ubezpieczenie społeczne nie były uwzględniane przy wyliczaniu zaliczki na podatek, a ujmowane w kosztach, należy w pierwszej kolejności, w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » FUNKCJE KSIĘGOWE, w wierszu SKŁADKA SPOŁECZNA WŁAŚCICIELA zaznaczyć opcję KOSZT W KPIR i zapisać.

Księgowanie składek zus w kosztach

Deklarację ZUS generuje się w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ, o czym więcej w artykule: Deklaracje rozliczeniowe ZUS. Po opłaceniu deklaracji, należy ją rozliczyć poprzez akcję ROZLICZ.

Księgowanie składek zus - rozliczenia DRA

Po zapisaniu płatności system wyświetli w oknie informację o utworzeniu dowodu wewnętrznego dotyczącego składek społecznych.

Księgowanie składek zus - wykaz księgowania składek

Wyjątek stanowi składka na ubezpieczenie zdrowotne, która zawsze pomniejsza wartość wyliczonej zaliczki na podatek dochodowy, nie można jej ująć bezpośrednio w kosztach podatkowych.

System automatycznie generuje dowód wewnętrzny i księguje składki społeczne do kolumny 13 KPiR - Pozostałe wydatki, zgodnie z faktyczną datą rozliczenia.

Księgowanie składek zus - DW w kpkir

Wystawiony dowód wewnętrzny dotyczący składek odliczonych w kosztach znajduje się w zakładce EWIDENCJE » KPiR.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka