0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składki ZUS wyliczone poza systemem wFirma.pl - jak wprowadzić?

Wielkość tekstu:

Użytkownik, który dokonuje generowania ZUS DRA poza systemem aby ująć opłacone składki ZUS w wyliczeniach podatkowych będzie musiał dokonać ich ujęcia ręcznego w systemie. W systemie wFirma.pl dodane są specjalne pola, w których dokonuje się wprowadzenia takich składek. Poniżej omawiamy cały proces.

Składki ZUS wyliczone poza systemem za przedsiębiorcę

W przypadku gdy użytkownik chce aby opłacone składki społeczne bądź zdrowotne (w przypadku podatku liniowego i ryczałtowego) ujęte zostały w wyliczeniu podatkowym w trakcie wyliczania zaliczki odpowiednie kwoty należy wprowadzić ręcznie w odpowiednie pola.

W przypadku skali podatkowej składka zdrowotna nie podlega odliczeniu. Więc w przypadku tej formy opodatkowania pole dotyczące składki zdrowotnej do odliczenia się nie pojawi.

W celu uzupełnienia wartości składek ZUS wyliczonych poza systemem (opłacanych za samego przedsiębiorcę i osobę współpracującą, za którą opłacane są składki na zasadach podobnych jak u przedsiębiorcy) należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK.

W przypadku składek społecznych wartość możliwą do odliczenia od dochodu w zaliczce wprowadzamy w polu "Składki społeczne opłacone w miesiącu wyliczenia zaliczki " » "Pozostałe składki".

W przypadku składek zdrowotnych wartość możliwą do odliczenia od dochodu w zaliczce wprowadzamy w polu "Składki zdrowotne opłacone w miesiącu wyliczenia zaliczki " » "Pozostałe składki".

Składki ZUS wyliczone poza systemem

W przypadku składki zdrowotnej pole, w którym wprowadza się jej wysokość do odliczenia od dochodu w zaliczce inaczej działa w przypadku podatku liniowego, a inaczej w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego. W przypadku podatku liniowego wprowadzamy pełną wartość składki zdrowotnej zapłaconej w miesiącu wyliczenia zaliczki, wówczas jeśli zostanie przekroczony limit odliczenia 10 200 zł (w 2023 roku) to po prostu system przestanie ją uwzględniać w wyliczeniu. Natomiast w przypadku ryczałtu składkę zdrowotną wprowadza się w ograniczeniu do 50%. Kwotę tą wylicza się samodzielnie i wprowadza w trakcie generowania zaliczki.

Składki ZUS wyliczone poza systemem

Składkę na Fundusz Pracy należy zaksięgować bezpośrednio w kosztach, poprzez WYDATKI » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY, w dacie opłacenia składki.

Składki ZUS wyliczone poza systemem

W przypadku podatku liniowego i skali podatkowej możliwe jest uwzględnienie składek społecznych zamiast w wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy, to w formie dowodu wewnętrznego w kosztach podatkowych. Wówczas wtedy wystawia się DW i nie ujmuje kwoty w polu "Pozostałe Składki". Analogicznie można postąpić ze składką zdrowotną jednakże tylko w przypadku podatku liniowego. Limit odliczenia gdy wystawiane są dowody wewnętrzne należy pilnować samodzielnie.

Składki ZUS wyliczone poza systemem za pracowników

Gdy wynagrodzenie wypłacane jest na ostatni dzień miesiąca, a składki są opłacone w terminie, wówczas składki za pracowników finansowane ze środków przedsiębiorcy powinny być księgowane w miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie. Przykładowo lista płac za styczeń wypłacona 31 stycznia, składki od wynagrodzenia opłacone do 20 lutego, wówczas składki zostaną ujęte na DW w styczniu.

Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników, a deklaracja ZUS DRA nie jest generowana i rozliczana w systemie, księgowania dokonuje się na podstawie wygenerowanej poza systemem i wypłaconej listy płac. Na jej podstawie należy zaksięgować w KPiR:

  • składki ZUS oraz FP i FGŚP finansowane ze środków pracodawcy poprzez: WYDATKI » DODAJ WYDATEK » DOWÓD WEWNĘTRZNY. Wartość należy wprowadzić do kolumny Razem.
  • wynagrodzenie pracowników w kwocie brutto bezpośrednio poprzez: EWIDENCJE » KPiR » DODAJ WPIS. Wartość należy wprowadzić do kolumny WYNAGRODZENIA W GOTÓWCE I NATURZE, w polu kontrahenta należy wybrać: "brak", numer dowodu: numer listy płac (rachunku przy umowach cywilnoprawnych), data: data ostatniego dnia miesiąca - przy umowach o pracę (jeżeli wypłata dokonana w terminie do 10 następnego miesiąca) lub data wypłaty wynagrodzenia w przypadku z wynagrodzeń umów o pracę (jeżeli wypłacone po 10 następnego miesiąca) i zawsze data wypłaty w przypadku wypłat z umów cywilnoprawnych.

Składki ZUS wyliczone poza systemem

W taki sposób poprawnie zostaną zaksięgowane koszty zatrudnienia pracownika.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów