Składki ZUS wyliczone poza systemem wfirma.pl - jak wprowadzić?

Jeżeli deklaracja ZUS DRA została wygenerowana poza systemem wfirma.pl, to składki ZUS wyliczone poza systemem należy ręcznie uzupełnić. Opłacone w danym okresie składki społeczne i zdrowotne, są potrzebne do  prawidłowego wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy.

 Przedsiębiorca ma prawo odliczyć od podatku tylko 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej (wartość tę należy samodzielnie ustalić). 

Składki ZUS wyliczone poza systemem za przedsiębiorcę

W celu uzupełnienia wartości składek ZUS wyliczonych poza systemem (opłacanych za samego przedsiębiorcę i osobę współpracującą, za które opłacane są składki na zasadach podobnych jak u przedsiębiorcy) należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK.

Składki ZUS wyliczone poza systemem - zaliczka na podatek

Do uzupełnienia kwot służą pola Pozostałe składki. Pola te są również używane w przypadku deklaracji dodanych przed 1 kwietnia 2011 (wtedy przeprowadziliśmy zmiany w rozliczeniach deklaracji DRA). W większości przypadków pola te pozostaną puste.

Składkę na Fundusz Pracy należy zaksięgować bezpośrednio w kosztach, poprzez WYDATKI » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY, w dacie opłacenia składki.

Składki ZUS wyliczone poza systemem - dowód wewnętrzny

Składki ZUS wyliczone poza systemem za pracowników

Gdy wynagrodzenie wypłacane jest na ostatni dzień miesiąca, a składki są opłacone w terminie, wówczas składki za pracowników finansowane ze środków przedsiębiorcy powinny być księgowane w miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie. Przykładowo lista płac za styczeń wypłacona 31 stycznia, składki od wynagrodzenia opłacone do 15 lutego, wówczas składki zostaną ujęte na DW w styczniu.

Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników, a deklaracja ZUS DRA nie jest generowana i rozliczana w systemie, księgowania dokonuje się na podstawie wygenerowanej poza systemem i wypłaconej listy płac. Na jej podstawie należy zaksięgować w KPiR:

  • składki ZUS oraz FP i FGŚP finansowane ze środków pracodawcy poprzez: WYDATKI » DODAJ WYDATEK » DOWÓD WEWNĘTRZNY. Wartość należy wprowadzić do kolumny razem.
  • wynagrodzenie pracowników w kwocie brutto bezpośrednio poprzez: EWIDENCJE » KPiR » DODAJ WPIS. Wartość należy wprowadzić do kolumny WYNAGRODZENIA W GOTÓWCE I NATURZE, w polu kontrahenta należy wybrać: "brak", numer dowodu: numer listy płac (rachunku przy umowach cywilnoprawnych), data: data ostatniego dnia miesiąca - przy umowach o pracę (jeżeli wypłata dokonana w terminie do 10 następnego miesiąca) lub data wypłaty wynagrodzenia

  • umowy cywilnoprawne, umowa o pracę (jeżeli wypłacone po 10 następnego miesiąca).

Składki ZUS wyliczone poza systemem - wpis do KPIR