0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak udokumentować usługi budowlane wykonane w Unii Europejskiej?

Wielkość tekstu:

Jestem podatnikiem VAT UE. Wykonałem usługę budowlaną w Niemczech. Jaką fakturę należy wystawić za usługi budowlane wykonane w Unii Europejskiej i jak ją opodatkować?

 

Świadczenie usług budowlanych poza terytorium kraju podlega opodatkowaniu w miejscu, gdzie znajduje się nieruchomość, której usługa dotyczy (art. 28e ustawy o VAT).

Fakturę dla kontrahenta w naszym systemie proszę wystawić następująco: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. W zakładce ZAAWANSOWANE należy wybrać odpowiedni język oraz walutę. Stawka podatku VAT odpowiednia dla tej transakcji - NIE PODL.

Usługi budowlane wykonane w unii europejskiej - księgowanie

Po wybraniu stawki podatku nie podl. przed NIP-em wystawcy faktury nie pojawi się prefix PL. Na wydrukowanym dokumencie wartość sprzedaży będzie widoczna w obu walutach (wybranej walucie obcej oraz PLN). Przelicznik zastosowany zostanie według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego, poprzedzającego wystawienie faktury. Po zapisaniu zostanie ona automatycznie zaksięgowana do Rejestru sprzedaży VAT oraz do Księgi przychodów i rozchodów lub Ewidencji przychodów (ryczałt).

Mimo że jest to usługa najczęściej świadczona w innym kraju członkowskim UE na rzecz kontrahenta zagranicznego, nie ujmuje się jej w informacji podsumowującej VAT UE. Wynika to z faktu, że nie spełnia ona jednego z warunków wymienionych art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT - nie jest regulowana art. 28b ustawy.

Usługa ta zostanie wykazana tylko w pliku JPK V7M / JPK V7K w poz. 11 - „Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju”.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów