0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Strata z lat ubiegłych - jak wprowadzić do systemu?

Wielkość tekstu:

Mam wyliczoną stratę za 2020 rok. Jak wprowadzić ją do systemu, aby została uwzględniona przy wyliczeniach zaliczki na podatek dochodowy w 2022 roku?

 

Stratę można zacząć odliczać dopiero po złożeniu w urzędzie skarbowym zeznania rocznego za rok, w którym ta strata powstała. Dodatkowo dla strat powstałych do 2018 roku istnieje limit jednorazowego odliczenia straty, z którego wynika, że w jednym roku odliczyć można 50% tej straty.

Od 2019 roku rozliczenie straty powstałej od 2019 roku (czyli od straty z zeznania rocznego za 2019 rok składanego do 30 kwietnia 2020 roku) może się odbyć na dwa sposoby:
- odliczenie przysługującej straty na starych zasadach, czyli w wysokości 50% w jednym roku. Odliczenie może nastąpić w przeciągu pięciu lat,
- odliczenie całej wartości straty (jednorazowo) w przeciągu pięciu lat od powstania straty, pod warunkiem, że kwota osiągniętej straty nie przekracza 5 mln złotych. Jeśli wartość starty przekracza 5 mln złotych to możliwe jest ujęcie 5 mln jednorazowo, a pozostałą wartość straty w przeciągu pięciu lat w limicie 50%.
Odliczenia straty w systemie, która będzie uwzględniana automatycznie w zaliczkach na podatek dochodowy można dodać w zakładce USTAWIENIA, gdzie w tabeli PODATKI należy kliknąć opcję PODATEK DOCHODOWY.

Strata z lat ubiegłych - jak wprowadzić do wfirma?

Wówczas wyświetli się okno, w którym należy przejść do zakładki STRATY Z LAT UBIEGŁYCH i wybrać opcję DODAJ ODLICZENIE wprowadzając rok, w którym strata ma być uwzględniana, kwotę straty do odliczenia oraz jej źródła. Wartość straty do odliczenia należy wprowadzić ręcznie, bo odliczenie zależne jest od decyzji użytkownika (można przykładowo nie odliczać straty, zakładając, że i tak aktualny rok będzie bez dochodu lub odliczyć mniej niż jest to możliwe). Po dodaniu odliczenia, strata zacznie być uwzględniana przy liczeniu zaliczek na podatek dochodowy.

Wprowadzając kwotę straty do systemu, należy wyliczyć samodzielnie wartość podlegającą odliczeniu w danym roku. Przykładowo dla straty z 2018 roku maksymalnie 50%.

Strata z lat ubiegłych

Przykład

Podatnik w 2020 wykazał stratę z działalności w wysokości 40.000 zł. Zgodnie z zasadą ogólną w obecnym roku przysługuje mu odliczenie 100% straty z lat ubiegłych czyli 40.000 zł. Jednak w roku, za który składana jest deklaracja dochód z działalności wyniósł jedynie 11.510 zł. Z uwagi na to, że stratę odlicza się od dochodów z tego samego źródła podatnik w zeznaniu rocznym jako stratę do odliczenia podać może maksymalnie kwotę 11.510 zł bo taki osiągnął dochód z działalności. Mimo że poza działalnością uzyskiwał dochody z etatu strata z pozarolniczej działalności gospodarczej nie może ich pomniejszyć.
Strata z lat ubiegłych w zeznaniu rocznym

Strata z lat ubiegłych - jak ująć w zeznaniu rocznym?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów