0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zamknięcie roku w pełnej księgowości w systemie wFirma.pl

Wielkość tekstu:

Zamknięcie ksiąg rachunkowych wiąże się z koniecznością przeksięgowania kont zawierających wartości przychodów i kosztów czy podatku dochodowego na wynik finansowy. Dodatkowo w ramach zakończenia roku dokonywane jest przeksięgowanie wyniku finansowego. W zakresie tym powstała w systemie automatyzacja umożliwiająca automatyczne wygenerowanie dokumentu PK, który automatycznie dokonuje przeksięgowania wskazanych kont.

Zdefiniowanie kont do przeksięgowania zapisów na zakończenie roku

W sytuacji gdy użytkownik korzysta ze wzorcowego planu kont utworzone są wzorcowe definicje, które można później wykorzystać do schematów księgowań dokonywanych w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych. Natomiast jeśli użytkownik korzysta z własnego planu kont musi on dokonać samodzielnego przydzielenia kont z których dane będą zaciągane do schematu księgowego. W tym celu należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » OKRESY KSIĘGOWE I ROK OBROTOWY » ZAMKNIĘCIE ROKU. Po skorzystaniu z opcji DODAJ SCHEMAT należy wskazać rok obrotowy dla którego ma zostać utworzony schemat.

Zamknięcie roku

W kolejnym oknie definiujemy jakie konta są rozumiane jako:

 • Obroty kont grupy 4 Wn
 • Obroty kont grupy 4 Ma
 • Obroty kont grupy 7 Wydatki
 • Obroty kont grupy 7 Przychody
 • Obroty podatku dochodowego
 • Obroty wyniku finansowego

W każdej z wyżej wskazanych opcji możliwe jest wskazanie konta, który wchodzi do danej definicji. strony Wn czy Ma oraz wartości: saldo, obrót czy persaldo.

zamknięcie roku

Tak zdefiniowana wartość jest wykorzystywana później do schematu księgowego.

Wartości ze zdefiniowanych kont zaciągane są z zestawienia obrotów i sald na dzień 31 grudnia rozliczanego roku.

Definiowanie schematów  do przeksięgowania zapisów na zakończenie roku

W sytuacji gdy użytkownik korzysta ze wzorcowego planu kont utworzone są wzorcowe schematy księgowe, które wykorzystywane są do księgowań dokonywanych w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych. Natomiast jeśli użytkownik korzysta z własnego planu kont musi on dokonać samodzielnego określenia schematów. 

Schematy księgowe dostępne są w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE » SCHEMATY KSIĘGOWE

zamknięcie roku

Aby dodać samodzielnie schemat księgowy dla zakończenia roku należy skorzystać z opcji DODAJ i wybrać jako kategorię odpowiedni schemat. Dla zakończenia roku można dodać następujące schematy:

 • rozliczenie wyniku finansowego,

 • przeniesienie na wynik finansowy salda konta podatku dochodowego CIT,

 • przeksięgowanie kont “7” na konto wyniku finansowego,

 • przeksięgowanie kont “4” na konto wyniku finansowego,

 • rozliczenie wyniku finansowego os. fizycznej.

Przy definiowaniu własnego schematu księgowego zalecamy na koncie, w którym wykorzystywane są wzorcowe schematy księgowe podglądnąć jak został zdefiniowany schemat.

Jak dodać księgowania zakończenia roku w systemie?

Gdy zdefiniowane są schematy księgowe wówczas z nich korzystanie odbywa się w zakładce EWIDENCJE » KSIĘGA HANDLOWA » REJESTR KSIĘGOWY » DODAJ » DODAJ PK ZAMKNIĘCIE ROKU.

W oknie, które się pokaże wskazujemy m.in.:

 • datę wystawienia dokumentu PK,

 • datę księgowania dokumentu PK,

 • wybieramy jeden ze schematów księgowych:

  • rozliczenie wyniku finansowego,

  • przeniesienie na wynik finansowy salda konta podatku dochodowego od osób prawnych

  • przeksięgowanie kont “7” na konto wyniku finansowego,

  • przeksięgowanie kont “4” na konto wyniku finansowego.

zamknięcie roku

Po wybraniu schematu księgowego u dołu system zaciągnie automatycznie konta oraz wartości.

W przypadku rachunkowej księgowości osoby fizycznej nie jest tworzony schemat “przeniesienie na wynik finansowy salda konta podatku dochodowego od osób prawnych”.

Jak wygenerować RZiS bez dokumentów PK zakończenia roku?

Aby w RZiS nie były brane pod uwagę dokumenty PK dotyczące zakończenia roku w trakcie generowania RZiS schematem: STRAT » SPRAWOZDANIA FINANSOWE » RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT » DODAJ po wybraniu właściwego rodzaju RZiS należy w polu PK - ZAMKNIĘCIE ROKU należy wskazać opcję bez PK - Zamknięcie roku.

zamknięcie roku

W ZOiS (EWIDENCJE » KSIĘGA HANDLOWA » ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD) również jest możliwe wskazanie aby w wynikach system pomijał dokumenty PK dotyczące zakończenia roku. W tym celu w polu RODZAJ WYNIKU wskazuje się opcję “z BO lub operacjami różnymi od 0 i bez PK - Zamknięcie roku”.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów