0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zamknięcie roku w pełnej księgowości w systemie wFirma.pl

Wielkość tekstu:

Zamknięcie ksiąg rachunkowych wiąże się z koniecznością przeksięgowania kont zawierających wartości przychodów i kosztów czy podatku dochodowego na wynik finansowy. Dodatkowo w ramach zakończenia roku dokonywane jest przeksięgowanie wyniku finansowego. W zakresie tym powstała w systemie automatyzacja umożliwiająca automatyczne wygenerowanie dokumentu PK, który automatycznie dokonuje przeksięgowania wskazanych kont.

Zdefiniowanie kont do przeksięgowania zapisów na zakończenie roku

W sytuacji gdy użytkownik korzysta ze wzorcowego planu kont utworzone są wzorcowe definicje, które można później wykorzystać do schematów księgowań dokonywanych w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych. Natomiast jeśli użytkownik korzysta z własnego planu kont musi on dokonać samodzielnego przydzielenia kont z których dane będą zaciągane do schematu księgowego. W tym celu należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » OKRESY KSIĘGOWE I ROK OBROTOWY » ZAMKNIĘCIE ROKU. Po skorzystaniu z opcji DODAJ SCHEMAT należy wskazać rok obrotowy dla którego ma zostać utworzony schemat.

Zamknięcie roku

W kolejnym oknie definiujemy jakie konta są rozumiane jako:

 • Obroty kont grupy 4 Wn
 • Obroty kont grupy 4 Ma
 • Obroty kont grupy 7 Wydatki
 • Obroty kont grupy 7 Przychody
 • Obroty podatku dochodowego
 • Obroty wyniku finansowego

W każdej z wyżej wskazanych opcji możliwe jest wskazanie konta, który wchodzi do danej definicji. strony Wn czy Ma oraz wartości: saldo, obrót czy persaldo.

zamknięcie roku

Tak zdefiniowana wartość jest wykorzystywana później do schematu księgowego.

Wartości ze zdefiniowanych kont zaciągane są z zestawienia obrotów i sald na dzień 31 grudnia rozliczanego roku.

Przy schematach księgowych dotyczących zamknięcia roku udostępniona została opcja POWIEL dzięki, której można kopiować szablon definicji dla schematu zamknięcia roku pomiędzy latami obrotowymi.

Definiowanie schematów do przeksięgowania zapisów na zakończenie roku

W sytuacji gdy użytkownik korzysta ze wzorcowego planu kont utworzone są wzorcowe schematy księgowe, które wykorzystywane są do księgowań dokonywanych w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych. Natomiast jeśli użytkownik korzysta z własnego planu kont musi on dokonać samodzielnego określenia schematów. 

Schematy księgowe dostępne są w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE » SCHEMATY KSIĘGOWE

zamknięcie roku

Aby dodać samodzielnie schemat księgowy dla zakończenia roku należy skorzystać z opcji DODAJ i wybrać jako kategorię odpowiedni schemat. Dla zakończenia roku można dodać następujące schematy:

 • rozliczenie wyniku finansowego,

 • przeniesienie na wynik finansowy salda konta podatku dochodowego CIT,

 • przeksięgowanie kont “7” na konto wyniku finansowego,

 • przeksięgowanie kont “4” na konto wyniku finansowego,

 • rozliczenie wyniku finansowego os. fizycznej.

Przy definiowaniu własnego schematu księgowego zalecamy na koncie, w którym wykorzystywane są wzorcowe schematy księgowe podglądnąć jak został zdefiniowany schemat.

Jak dodać księgowania zakończenia roku w systemie?

Gdy zdefiniowane są schematy księgowe wówczas z nich korzystanie odbywa się w zakładce EWIDENCJE » KSIĘGA HANDLOWA » REJESTR KSIĘGOWY » DODAJ » DODAJ PK ZAMKNIĘCIE ROKU.

W oknie, które się pokaże wskazujemy m.in.:

 • datę wystawienia dokumentu PK,

 • datę księgowania dokumentu PK,

 • wybieramy jeden ze schematów księgowych:

  • rozliczenie wyniku finansowego,

  • przeniesienie na wynik finansowy salda konta podatku dochodowego od osób prawnych

  • przeksięgowanie kont “7” na konto wyniku finansowego,

  • przeksięgowanie kont “4” na konto wyniku finansowego.

zamknięcie roku

Po wybraniu schematu księgowego u dołu system zaciągnie automatycznie konta oraz wartości.

W przypadku rachunkowej księgowości osoby fizycznej nie jest tworzony schemat “przeniesienie na wynik finansowy salda konta podatku dochodowego od osób prawnych”.

Jak wygenerować RZiS bez dokumentów PK zakończenia roku?

Aby w RZiS nie były brane pod uwagę dokumenty PK dotyczące zakończenia roku w trakcie generowania RZiS schematem: STRAT » SPRAWOZDANIA FINANSOWE » RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT » DODAJ po wybraniu właściwego rodzaju RZiS należy w polu PK - ZAMKNIĘCIE ROKU należy wskazać opcję bez PK - Zamknięcie roku.

zamknięcie roku

W ZOiS (EWIDENCJE » KSIĘGA HANDLOWA » ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD) również jest możliwe wskazanie aby w wynikach system pomijał dokumenty PK dotyczące zakończenia roku. W tym celu w polu RODZAJ WYNIKU wskazuje się opcję “z BO lub operacjami różnymi od 0 i bez PK - Zamknięcie roku”.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów