0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak zaksięgować częściowe składki ZUS?

Wielkość tekstu:

Zawiesiłem działalność gospodarczą w trakcie miesiąca, jak uwzględnić to w deklaracji ZUS DRA?

 

Do obniżenia składek ZUS (np. w przypadku zawieszenia lub likwidacji działalności w ciągu miesiąca) służy opcja "częściowe składki", widoczna przy dodawaniu deklaracji ZUS DRA w zakładce: START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ w oknie dodawanie deklaracji w zakładce ZAAWANSOWENE należy zaznaczyć opcje CZĘŚCIOWE SKŁĄDKI. Wówczas pojawi się pole DNI DZIAŁANOŚCI W MIESIĄCU, w które należy wprowadzić ilość dni za jakie będą opłacane składki społeczne.

Częściowe składki ZUS, czyli proporcjonalne naliczenie składek

Częściowe składki liczy się, obniżając proporcjonalnie (ilość dni działalności / ilość dni w miesiącu) podstawy na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy. Składka zdrowotna nie ulega obniżeniu.

Przez ilość dni działalności należy rozumieć ilość dni, w których prowadzona była działalność gospodarcza, łącznie z sobotami, niedzielami i świętami.

Jeżeli w ustawieniach USTAWIENIA»PODATKI»ZUS»OGÓLNE, gdzie w części "podstawa społecznego" wprowadzono Indywidualne składki wówczas składki zostaną policzone od tej podstawy i nie zostaną pomniejszone. Gdy w ustawienia wybrano opcję Standardowe, wtedy skaldki zostaną proporcjonalnie pomniejszone.

Przykład 1.

Działalność została odwieszona 30 marca, wówczas w polu dni działalności w miesiącu należy wpisać 2. Dzięki czemu składki społeczne i FP zostaną proporcjonalnie pomniejszone a składka zdrowotna zostanie policzono w pełnej wysokości. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów