Jak zaksięgować częściowe składki ZUS?

Zawiesiłem działalność gospodarczą w trakcie miesiąca, jak uwzględnić to w deklaracji ZUS DRA?

 

Do obniżenia składek ZUS (np. w przypadku zawieszenia lub likwidacji działalności w ciągu miesiąca) służy opcja "częściowe składki", widoczna przy dodawaniu deklaracji ZUS DRA w zakładce: START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Częściowe składki ZUS, czyli proporcjonalne naliczenie składek

Częściowe składki liczy się, obniżając proporcjonalnie (ilość dni działalności / ilość dni w miesiącu) podstawy na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy. Składka zdrowotna nie ulega obniżeniu.

Przez ilość dni działalności należy rozumieć ilość dni, w których prowadzona była działalność gospodarcza, łącznie z sobotami, niedzielami i świętami.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz