Eksport i import deklaracji ZUS z systemu

Wygenerowane w systemie deklaracje można eksportować do pliku KEDU, który umożliwi import deklaracji  do systemu ZUS. W kontaktach z ZUS można wykorzystywać bezpieczny podpis elektroniczny i certyfikat kwalifikowany.

Dekaracje można wysłac do ZUS bezpośrednio z systemu wFirma.pl. Pełna instrukcja wysyłki opisana została w opracowaniu: E-ZUS, czyli wysyłka deklaracji ZUS bezpośrednio z wFirma.pl.

Oprócz wysyłki deklaracji z naszego systemu istnieje możliwość przekazania ich również z za pomocą programów ZUS:

  1. Deklaracje do ZUS można wysyłać za pomocą portalu PUE (gdzie możliwa jest aktywacja usługi ePłatnik) po założeniu profilu zaufanego, wówczas dokumenty podpisywane są podpisem elektronicznym ePUAP potwierdzonym profilem zaufanym.
  2. Deklaracje do ZUS można przesyłać przez program Płatnik - aby skorzystać z możliwości wysyłki dokumentów za pomocą programu Płatnik, należy posiadać elektroniczny podpis kwalifikowany

Eksport deklaracji z systemu wFirma.pl 

Aby eksportować wygenerowane w systemie deklaracje ZUS, należy przejść do START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE zaznaczyć odpowiednią deklarację i wybrać opcję EKSPORTUJ DEKLARACJE ZUS.

Import deklaracji ZUS z systemu

System utworzy plik KEDU, który należy zapisać na dysku komputera, by następnie zaimportować ten plik do portalu PUE lub do programu Płatnik.

Jeżeli płatnik składek nie rozlicza składek za więcej niż 5 osób, nie musi wysyłać deklaracji do ZUS drogą elektroniczną (przez portal PUE lub program Płatnik). Utworzone deklaracje można wówczas wydrukować i wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście dostarczyć do oddziału ZUS.

Import deklaracji ZUS do programu Płatnik

Aby zapisane na dysku komputera pliki KEDU importować do programu Płatnik, należy w Płatniku przejść do części DOKUMENTY » DOKUMENTY WPROWADZONE.

Import deklaracji - dokumenty wprowadzone

Następnie należy wybrać opcję NARZĘDZIA » IMPORTUJ DOKUMENTY.

Import deklaracji w Płatniku

Wyświetli się kreator importu dokumentów. W 3 kroku kreatora, należy wybrać opcję PRZEGLĄDAJ i wskazać lokalizację zapisanego pliku KEDU przeznaczonego do importu.

Import deklaracji - opcja przeglądaj

Po przejściu kolejnych kroków kreatora importu dokumentów deklaracje ZUS eksportowane do pliku KEDU z wFirma.pl zostaną wprowadzone do programu Płatnik.

Import deklaracji ZUS do PUE

Aby przeprowadzić import deklaracji w pliku KEDU do portalu PUE, należy po zalogowaniu się na swoje konto przejść do zakładki EPŁATNIK w menu wybrać DOKUMENTY » DOKUMENTY UBEZPIECZENIOWE » IMPORT KEDU.

Import deklaracji do platformy ZUS

W drugim kroku importu w oknie, które się pojawi należy wczytać plik poprzez przycisk "WYBIERZ PLIK" po czym wskazać lokalizację zapisanego pliku KEDU przeznaczonego do importu.

Podczas importu dokumentów KEDU mogą zostać wykryte różnice pomiędzy danymi identyfikacyjnymi płatnika lub ubezpieczonych, tworzone są wtedy automatycznie dokumenty zmieniające, odpowiednio ZUS ZIPA i ZUS ZIUA. Należy porównać je z danymi, które są widoczne w PUE. Jeżeli dane przed i po zmianie są takie same, można je odznaczyć i przejść dalej.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka