0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Eksport i import deklaracji ZUS z systemu

Wielkość tekstu:

Wygenerowane w systemie deklaracje można eksportować do pliku KEDU, który umożliwi import deklaracji  do systemu ZUS. W kontaktach z ZUS można wykorzystywać bezpieczny podpis elektroniczny i certyfikat kwalifikowany.

Dekaracje można wysłac do ZUS bezpośrednio z systemu wFirma.pl. Pełna instrukcja wysyłki opisana została w opracowaniu: E-ZUS, czyli wysyłka deklaracji ZUS bezpośrednio z wFirma.pl.

Biuro rachunkowe ma możliwość korzystania jedynie z własnego podpisu elektronicznego przy wysyłkach e-deklaracji swoich klientów.

Eksport i import deklaracji ZUS - dwie możliwości elektronicznej wysyłki

Oprócz wysyłki deklaracji z naszego systemu istnieje możliwość przekazania ich również z za pomocą programów ZUS:

  1. Deklaracje do ZUS można wysyłać za pomocą portalu PUE (gdzie możliwa jest aktywacja usługi ePłatnik) po założeniu profilu zaufanego, wówczas dokumenty podpisywane są podpisem elektronicznym ePUAP potwierdzonym profilem zaufanym.
  2. Deklaracje do ZUS można przesyłać przez program Płatnik - aby skorzystać z możliwości wysyłki dokumentów za pomocą programu Płatnik, należy posiadać elektroniczny podpis kwalifikowany.

Eksport deklaracji z systemu wFirma.pl 

Aby eksportować wygenerowane w systemie deklaracje ZUS, należy przejść do START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE zaznaczyć odpowiednią deklarację i wybrać opcję WYŚLIJ DO ZUS » EKSPORTUJ DEKLARACJE DO ZUS.

Import deklaracji ZUS z systemu

System utworzy plik KEDU, który należy zapisać na dysku komputera, by następnie zaimportować ten plik do portalu PUE lub do programu Płatnik.

Jeżeli płatnik składek nie rozlicza składek za więcej niż 5 osób, nie musi wysyłać deklaracji do ZUS drogą elektroniczną (przez portal PUE lub program Płatnik). Utworzone deklaracje można wówczas wydrukować i wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście dostarczyć do oddziału ZUS.

Import deklaracji ZUS do PUE

Aby przeprowadzić import deklaracji w pliku KEDU do portalu PUE, należy po zalogowaniu się na swoje konto przejść do zakładki EPŁATNIK w menu wybrać DOKUMENTY » DOKUMENTY UBEZPIECZENIOWE » IMPORT KEDU. Tam w pierwszym i drugim widoku wystarczy kliknąć na DALEJ. Potem pojawi się okno do wgrania pliku.

Import deklaracji do platformy ZUS

W drugim kroku importu w oknie, które się pojawi należy wczytać plik poprzez przycisk "WYBIERZ PLIK" po czym wskazać lokalizację zapisanego pliku KEDU przeznaczonego do importu i po wczytaniu go wybrać DALEJ. Wtedy pojawi się kolejne okno z wgraną deklaracją, którą można zweryfikować.

Import deklaracji - weryfikacja

Podczas importu dokumentów KEDU mogą zostać wykryte różnice pomiędzy danymi identyfikacyjnymi płatnika lub ubezpieczonych, tworzone są wtedy automatycznie dokumenty zmieniające, odpowiednio ZUS ZIPA i ZUS ZIUA. Należy porównać je z danymi, które są widoczne w PUE. Jeżeli dane przed i po zmianie są takie same, można je odznaczyć i przejść dalej. Natomiast jeśli dane nie są zgodne, to można wysłać utworzone dodatkowo deklaracje ZIPA i ZIUA, dzięki czemu w kolejnych miesiącach dane na DRA i na PUE będą zgodne.

Po przejściu weryfikacji wystarczy wybrać WYŚLIJ I ZAKOŃCZ.

Import deklaracji - wysyłka deklaracji

 

Import deklaracji ZUS do programu Płatnik

Aby zapisane na dysku komputera pliki KEDU importować do programu Płatnik, należy w Płatniku przejść do części DOKUMENTY » DOKUMENTY WPROWADZONE.

Import deklaracji - dokumenty wprowadzone

Następnie należy wybrać opcję NARZĘDZIA » IMPORTUJ DOKUMENTY.

Import deklaracji w Płatniku

Wyświetli się kreator importu dokumentów. W 3 kroku kreatora, należy wybrać opcję PRZEGLĄDAJ i wskazać lokalizację zapisanego pliku KEDU przeznaczonego do importu.

Import deklaracji - opcja przeglądaj

Po przejściu kolejnych kroków kreatora importu dokumentów deklaracje ZUS eksportowane do pliku KEDU z wFirma.pl zostaną wprowadzone do programu Płatnik.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów