Eksport i import deklaracji ZUS z systemu

Wygenerowane w systemie deklaracje można eksportować do pliku KEDU, który umożliwi import deklaracji  do systemu ZUS. W kontaktach z ZUS można wykorzystywać bezpieczny podpis elektroniczny i certyfikat kwalifikowany.

Istnieją dwie możliwości elektronicznej wysyłki deklaracji do ZUS.

  1. Deklaracje do ZUS można wysyłać za pomocą portalu PUE (gdzie możliwa jest aktywacja usługi ePłatnik) po założeniu profilu zaufanego, wówczas dokumenty podpisywane są podpisem elektronicznym ePUAP potwierdzonym profilem zaufanym.

  2. Deklaracje do ZUS można przesyłać przez program Płatnik - aby skorzystać z możliwości wysyłki dokumentów za pomocą programu Płatnik, należy posiadać elektroniczny podpis kwalifikowany

Eksport deklaracji z systemu wFirma.pl 

Aby eksportować wygenerowane w systemie deklaracje ZUS, należy przejść do START »  ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE zaznaczyć odpowiednią deklarację i wybrać opcję "EKSPORTUJ DO PŁATNIKA".

Import deklaracji - eksport DRA do Płatnika

System utworzy plik KEDU, który należy zapisać na dysku komputera, by następnie zaimportować ten plik do portalu PUE lub do programu Płatnik.

Jeżeli płatnik składek nie rozlicza składek za więcej niż 5 osób, nie musi wysyłać deklaracji do ZUS drogą elektroniczną (przez portal PUE lub program Płatnik). Utworzone deklaracje można wówczas wydrukować i wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście dostarczyć do oddziału ZUS.

Import deklaracji ZUS do programu Płatnik

Aby zapisane na dysku komputera pliki KEDU importować do programu Płatnik, należy w Płatniku przejść do części DOKUMENTY » DOKUMENTY WPROWADZONE.

Import deklaracji - dokumenty wprowadzone

Następnie należy wybrać opcję NARZĘDZIA » IMPORTUJ DOKUMENTY

Import deklaracji w Płatniku

Wyświetli się kreator importu dokumentów. W 3 kroku kreatora, należy wybrać opcję PRZEGLĄDAJ i wskazać lokalizację zapisanego pliku KEDU przeznaczonego do importu.

Import deklaracji - opcja przeglądaj

 

Po przejściu kolejnych kroków kreatora importu dokumentów deklaracje ZUS eksportowane do pliku KEDU z wFirma.pl zostaną wprowadzone do programu Płatnik.

Import deklaracji ZUS do PUE

Aby przeprowadzić import deklaracji w pliku KEDU do portalu PUE, należy po zalogowaniu się na swoje konto przejść do zakładki EPŁATNIK w menu wybrać DOKUMENTY » DOKUMENTY UBEZPIECZENIOWE » IMPORT KEDU.

Import deklaracji w PUE

W 2 kroku importu w oknie należy wskazać poprzez przycisk "WYBIERZ PLIK" wskazać lokalizację zapisanego pliku KEDU przeznaczonego do importu.

Import deklaracji - wybierz plik

Podczas importu dokumentów KEDU mogą zostać wykryte różnice pomiędzy danymi identyfikacyjnymi płatnika lub ubezpieczonych, tworzone są wtedy automatycznie dokumenty zmieniające, odpowiednio ZUS ZIPA i ZUS ZIUA. Należy porównać je z danymi, które są widoczne w PUE. Jeżeli dane przed i po zmianie są takie same, można je odznaczyć i przejść dalej.