Rozliczenie nadpłaty składek ZUS w systemie

W sytuacji, gdy następuje korekta deklaracji rozliczeniowej ZUS (np. z uwagi na zwolnienie chorobowe przedsiębiorcy lub osoby współpracującej), wówczas powstaje nadpłata składek. Nadpłatę składek można zaliczyć na poczet przyszłych należności, czyli za kolejny miesiąc opłacić składki pomniejszone o kwotę nadpłaty. Rozliczenie nadpłaty składek ZUS można przeprowadzić w systemie wfirma.pl

Rozliczenie nadpłaty składek ZUS na przyszłe należności

Rozliczenie nadpłaty składek ZUS - korekta deklaracji

Aby w systemie dokonać poprawnego rozliczenia nadpłaty przekazanej na poczet przyszłych należności, należy kliknąć na symbol “dolara”, który jest widoczny w rubryce Zapłacono.

Rozliczenie nadpłaty składek ZUS

W oknie przenoszenia nadpłaty na kolejną deklarację należy wybrać dokument, na poczet którego zostaną zaliczone nadpłacone składki. Przeniesienie nadpłaty nie będzie możliwe, jeżeli w systemie nie widnieje deklaracja ZUS DRA bez wprowadzonej płatności.

Rozliczenie nadpłaty składek ZUS na poczet przyszłej deklaracji

Po wyborze deklaracji rozliczeniowej system zaliczy kwotę nadpłaty na poczet nieopłaconych składek z wybranej deklaracji ZUS DRA.

Rozliczenie nadpłaty składek ZUS - podgląd rozliczenia

Rozliczenie pozostałych kwot do zapłaty

Pozostałe kwoty do zapłaty należy wprowadzić zgodnie ze stanem faktycznym poprzez opcję ROZLICZ.

Rozliczenie nadpłaty składek ZUS - zapłata składek

Przy wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy zostaną uwzględnione tylko kwoty, które zostały faktycznie opłacone w danym miesiącu (bez przeniesionej kwoty nadpłaty).

 Rozliczenie nadpłaty składek ZUS - wykaz rozliczonych składek