Rozliczenie nadpłaty składek ZUS za przedsiębiorcę

W sytuacji, gdy użytkownik sporządzi korektę deklaracji rozliczeniowej ZUS (np. z uwagi na zwolnienie chorobowe przedsiębiorcy lub osoby współpracującej), wówczas może pojawić się przy tej deklaracji informacja o nadpłacie składek. Nadpłatę można zaliczyć na poczet przyszłych należności, czyli za kolejny miesiąc opłacić składki pomniejszone o kwotę nadpłaty. Poniżej instrukcja, jak przeprowadzić rozliczenie nadpłaty składek ZUS w systemie wFirma.pl.

Rozliczenie nadpłaty składek ZUS na przyszłe należności

Aby w systemie dokonać poprawnego rozliczenia nadpłaty przekazanej na poczet przyszłych należności, należy kliknąć na symbol “dolara”, który jest widoczny w rubryce Zapłacono.

Rozliczenie nadpłaty składek ZUS - pojawienie się nadpłaty

W oknie przenoszenia nadpłaty na kolejną deklarację należy wybrać dokument, na poczet którego zostaną zaliczone nadpłacone składki. Przeniesienie nadpłaty nie będzie możliwe, jeżeli w systemie nie widnieje deklaracja ZUS DRA bez wprowadzonej płatności.

Rozliczenie nadpłaty składek ZUS - przeniesienie nadpłaty

Po wyborze deklaracji rozliczeniowej system zaliczy kwotę nadpłaty na poczet nieopłaconych składek z wybranej deklaracji ZUS DRA.

Rozliczenie nadpłaty składek ZUS - zaliczenie składek na poczet kolejnej deklaracji

Rozliczenie pozostałych kwot do zapłaty

Pozostałe kwoty do zapłaty należy wprowadzić zgodnie ze stanem faktycznym poprzez opcję ROZLICZ.

Rozliczenie nadpłaty składek ZUS - rozliczenie kwoty do zapłaty

Przy wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy zostaną uwzględnione tylko kwoty, które zostały faktycznie opłacone w danym miesiącu (bez przeniesionej kwoty nadpłaty).

Najczęściej zadawane pytania
  • Mam nadpłatę na składkach, jednak nie pojawia mi się symbol dolara, tylko ikona kółka z żółtym wykrzyknikiem. Jak mam przenieść nadpłatę?
    Ikona kółka z wykrzyknikiem pojawia się w sytuacji, gdy nadpłata dotyczy składek za pracowników, a także, gdy jest to nadpłata składki zdrowotnej za przedsiębiorcę. Aby informacja ta się nie pojawiała, konieczne jest dodanie do niej neutralnej płatności poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » kliknięcie na deklarację, przy której widnieje nadpłata i po otwarciu się okna przejście do zakładki PŁATNOŚCI i tam wybór opcji DODAJ NEUTRALNĄ PŁATNOŚĆ. Tam należy wprowadzić kwoty stanowiące różnicę między kwotą z deklaracji pierwotnej i korekty poprzedzając je znakiem minusa. Więcej na ten temat można przeczytać w opracowaniu: Neutralna płatność - rozliczenie nadpłaty składek ZUS
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska