0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenie nadpłaty składek ZUS za przedsiębiorcę

Wielkość tekstu:

W sytuacji, gdy użytkownik sporządzi korektę deklaracji rozliczeniowej ZUS (np. z uwagi na zwolnienie chorobowe przedsiębiorcy lub osoby współpracującej), wówczas może pojawić się przy tej deklaracji informacja o nadpłacie składek. Nadpłatę można zaliczyć na poczet przyszłych należności, czyli za kolejny miesiąc opłacić składki pomniejszone o kwotę nadpłaty. Poniżej instrukcja, jak przeprowadzić rozliczenie nadpłaty składek ZUS w systemie wFirma.pl.

Rozliczenie nadpłaty składek ZUS na przyszłe należności

Aby w systemie dokonać poprawnego rozliczenia nadpłaty przekazanej na poczet przyszłych należności, należy kliknąć na symbol “dolara”, który jest widoczny w rubryce Zapłacono.

Rozliczenie nadpłaty składek ZUS - pojawienie się nadpłaty

W oknie przenoszenia nadpłaty na kolejną deklarację należy wybrać dokument, na poczet którego zostaną zaliczone nadpłacone składki. Przeniesienie nadpłaty nie będzie możliwe, jeżeli w systemie nie widnieje deklaracja ZUS DRA bez wprowadzonej płatności.

Rozliczenie nadpłaty składek ZUS - przeniesienie nadpłaty

Po wyborze deklaracji rozliczeniowej system zaliczy kwotę nadpłaty na poczet nieopłaconych składek z wybranej deklaracji ZUS DRA.

Rozliczenie nadpłaty składek ZUS - zaliczenie składek na poczet kolejnej deklaracji

Rozliczenie pozostałych kwot do zapłaty

Pozostałe kwoty do zapłaty należy wprowadzić zgodnie ze stanem faktycznym poprzez opcję ROZLICZ.

Rozliczenie nadpłaty składek ZUS - rozliczenie kwoty do zapłaty

Przy wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy zostaną uwzględnione tylko kwoty, które zostały faktycznie opłacone w danym miesiącu (bez przeniesionej kwoty nadpłaty).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów