Generowanie deklaracji ZUS DRA dla spółki

W sytuacji, gdy spółka pełni funkcję płatnika składek za pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę bądź zlecenia, to jest zobowiązana do wysyłania deklaracji rozliczeniowej DRA za pracowników do ZUSu. Terminem płatności składek oraz przesyłania deklaracji DRA dla spółki za konkretny miesiąc kalendarzowy jest 15. dzień następnego miesiąca (zarówno DRA dla wspólników, jak i DRA dla spółki za pracowników).

Wprowadzanie schematu składek ZUS dla wspólnika spółki cywilnej

Przed sporządzeniem deklaracji DRA dla spółki należy sprawdzić schematy składek ZUS wspólników.

W zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » RODZAJ FIRMY I WŁAŚCICIELE należy określić czy firma prowadzona jest przez osobę fizyczną (jednoosobowa działalność gospodarcza) czy podmiot niebędący osobą fizyczną (spółka np. spółka cywilna).

DRA dla spółki - forma działalności w dodawnie wspólnia

Przy dodawaniu właściciela należy przejść do zakładki ZUS określić schemat opłacania składek.

DRA dla spółki  -składki ZUS

Jeśli data rozpoczęcia działalności, przez któregoś ze wspólników, jest inna niż data rozpoczęcia prowadzenia spółki, to w zakładce DODAWANIE WŁAŚCICIELA » PODSTAWOWE INFORMACJE należy zmienić datę rozpoczęcia działalności na INDYWIDUALNĄ i wpisać tą datę.

Zmiana schematu składek ZUS dla wspólnika spółki cywilnej

W przypadku zmiany kodu tytułu do ubezpieczenia jednego ze wspólników spółki należy zmienić schemat opłacania składek. Aby to zrobić należy przejść do zakładki USTAWIENIA » FIRMA »  DANE PODSTAWOWE » FORMA DZIAŁALNOŚCI I WŁAŚCICIELE i poprzez kliknięcie na właściciela, któremu zmienił się kod ubezpieczenia i użycie opcji Modyfikuj należy wprowadzić poprawny schemat naliczania składek.

DRA dla spółki i jej właścicieli a schemat

Składki od dochodu dla wspólnika spółki cywilnej

Od 2019 roku przedsiębiorcy mogą skorzystać z opłacania składek od przychodu. Jeśli przedsiębiorca będący wspólnikiem spółki cywilnej opłaca składki od przychodu to należy ustawić odpowiedni schemat składek. W zakładce USTAWIENIA » FIRMA »  DANE PODSTAWOWE » FORMA DZIAŁALNOŚCI I WŁAŚCICIELE poprzez zaznaczenie właściciela i użycie opcji Modyfikuj należy wprowadzić schemat naliczania składek SKŁADKI OD DOCHODU » ZAPISZ.

DRA dla spółki składki od dochodu

Po zapisaniu schematu składek należy wejść w szczegóły wspólnika poprzez naciśnięcie jego imienia i nazwiska i przejść do zakładki PODSTAWY SKŁADEK » DODAJ.

DRA dla spółki podstawa składek

Pojawi się okno, które na podstawie danych w systemie będzie automatycznie uzupełnione. Jeśli kwota przychodu, dochodu lub liczba dni prowadzenia działalności nie będzie się zgadzała można ją poprawić ręcznie. Na podstawie danych zostanie ustalona kwota podstawy składek, od której naliczane będą składki emerytalno-rentowe.

DRA dla spółki podstawa małego zusu

ZUS DRA dla wspólników spółki cywilnej i ZUS DRA dla spółki cywilnej

Deklaracje DRA będą generowane oddzielnie dla właścicieli i oddzielnie dla pracowników. W przypadku dwóch wspólników generowane będą 3 deklaracje ZUS DRA:

  • imienną za jednego wspólnika,
  • imienna za drugiego wspólnika,
  • deklaracja DRA dla spółki zatrudniającej pracowników jako płatnika składek.

Aby w systemie wygenerować deklarację DRA należy przejść do zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ.

DRA dla spółki generowanie

W zakładce START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK będzie wyliczany podatek dochodowy.

DRA dla spółki podatek

Podatek będzie wyliczony w rozbiciu na wspólników, proporcjonalnie do wielkości ich udziałów oraz składki ZUS dla poszczególnych wspólników wg. schematu składek wybranego podczas wprowadzania właścicieli.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz