0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Generowanie deklaracji ZUS DRA dla spółki

Wielkość tekstu:

W sytuacji, gdy spółka pełni funkcję płatnika składek za pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę bądź zlecenia, to jest zobowiązana do wysyłania deklaracji rozliczeniowej DRA za pracowników do ZUSu. Wspólnicy natomiast również w większości przypadków powinni sporządzać deklaracje rozliczeniowe za siebie. O tym jak je dodawać i wysyłać poniżej.

Wprowadzanie schematu składek ZUS dla wspólnika

Przed sporządzeniem deklaracji DRA dla spółki należy sprawdzić schematy składek ZUS wspólników.

W zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » RODZAJ FIRMY I WŁAŚCICIELE należy określić czy firma prowadzona jest przez osobę fizyczną (jednoosobowa działalność gospodarcza) czy spółka (np. spółka jawna).

DRA dla spółki - wybór formy działalności

Przy dodawaniu właściciela należy przejść do zakładki ZUS i określić schemat opłacania składek społecznych.

DRA dla spółki - schemat składek wspólnika

Jeśli data rozpoczęcia działalności, przez któregoś ze wspólników, jest inna niż data rozpoczęcia prowadzenia spółki, to w zakładce DODAWANIE WŁAŚCICIELA » PODSTAWOWE INFORMACJE należy zmienić datę rozpoczęcia działalności na INDYWIDUALNĄ i wpisać tą datę.

Zmiana schematu składek ZUS dla wspólnika spółki cywilnej

W przypadku zmiany kodu tytułu do ubezpieczenia jednego ze wspólników spółki należy zmienić schemat opłacania składek. Aby to zrobić należy przejść do zakładki USTAWIENIA » FIRMA »  DANE PODSTAWOWE » FORMA DZIAŁALNOŚCI I WŁAŚCICIELE i poprzez kliknięcie na właściciela, któremu zmienił się kod ubezpieczenia i użycie opcji Modyfikuj należy w zakładce ZUS wprowadzić poprawny schemat naliczania składek.

DRA dla spółki i jej właścicieli a schemat

Mały ZUS PLUS dla wspólnika

Od 2019 roku przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi mały ZUS plus. Jeśli przedsiębiorca będący wspólnikiem opłaca składki wynikające z tej ulgi to należy ustawić odpowiedni schemat składek.

Wszelkie formalności dotyczące zgłoszenia do małego ZUS plus oraz naliczenia podstawy zostały szczegółowo opisane tu: Mały ZUS w systemie wFirma.pl.

W zakładce USTAWIENIA » FIRMA »  DANE PODSTAWOWE » FORMA DZIAŁALNOŚCI I WŁAŚCICIELE poprzez zaznaczenie właściciela i użycie opcji Modyfikuj należy wprowadzić w pole SCHEMAT SKŁADEK SPOŁECZNYCH naliczania składek MAŁY ZUS PLUS » ZAPISZ.

W przypadku gdy wspólnik jest zgłoszony z kodem 05 90 wyłącznie do składki zdrowotnej wówczas wybiera schemat TYLKO ZDROWOTNE MAŁY ZUS PLUS.

DRA dla spółki - mały ZUS plus

Po zapisaniu schematu składek należy przejść do szczegółowych informacji wspólnika poprzez naciśnięcie na jego imię i nazwisko, po pojawieniu się okna należy przejść do zakładki PODSTAWY SKŁADEK » DODAJ PODSTAWĘ.

DRA dla spółki podstawa składek

Pojawi się okno, które na podstawie danych w systemie będzie automatycznie uzupełnione. Jeśli kwota przychodu, dochodu lub liczba dni prowadzenia działalności nie będzie się zgadzała można ją poprawić ręcznie. Na podstawie danych zostanie ustalona kwota podstawy składek, od której naliczane będą składki emerytalno-rentowe.

DRA dla spółki podstawa małego ZUSu

ZUS DRA dla wspólników spółki cywilnej i ZUS DRA dla spółki cywilnej

Deklaracje DRA będą generowane oddzielnie dla właścicieli i oddzielnie dla pracowników. W przypadku dwóch wspólników generowane będą 3 deklaracje ZUS DRA:

  • imienną za jednego wspólnika,
  • imienna za drugiego wspólnika,
  • deklaracja DRA dla spółki zatrudniającej pracowników jako płatnika składek.

Aby w systemie wygenerować deklarację DRA należy przejść do zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Dodawanie DRA dla spółki

Co ważne deklaracje należy wysłać do ZUS co miesiąc, a termin ich wysyłki różny jest ze względu na rodzaj prowadzonej spółki. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: Obowiązek składania deklaracji ZUS DRA.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów