Generowanie deklaracji ZUS DRA dla spółki

W sytuacji, gdy spółka pełni funkcję płatnika składek za pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę bądź zlecenia, to jest zobowiązana do wysyłania deklaracji rozliczeniowej DRA za pracowników do ZUSu. Terminem płatności składek oraz przesyłania deklaracji DRA dla spółki za konkretny miesiąc kalendarzowy jest 15. dzień następnego miesiąca (zarówno DRA dla wspólników, jak i DRA dla spółki za pracowników).

Wprowadzanie schematu składek ZUS dla wspólnika spółki cywilnej

Przed sporządzeniem deklaracji DRA dla spółki należy sprawdzić schematy składek ZUS wspólników.

W zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » RODZAJ FIRMY I WŁAŚCICIELE należy określić czy firma prowadzona jest przez osobę fizyczną (jednoosobowa działalność gospodarcza) czy podmiot niebędący osobą fizyczną (spółka np. spółka cywilna).

DRA dla spółki -forma działalności

Przy dodawaniu właściciela należy przejść do zakładki ZUS określić schemat opłacania składek.

DRA dla spółki - schemat opłacania składek

Jeśli data rozpoczęcia działalności, przez któregoś ze wspólników, jest inna niż data rozpoczęcia prowadzenia spółki, to w zakładce DODAWANIE WŁAŚCICIELA » PODSTAWOWE INFORMACJE należy zmienić datę rozpoczęcia działalności na INDYWIDUALNĄ i wpisać tą datę.

Zmiana schematu składek ZUS dla wspólnika spółki cywilnej

W przypadku zmiany kodu tytułu do ubezpieczenia jednego ze wspólników spółki należy zmienić schemat opłacania składek. Aby to zrobić należy przejść do zakładki USTAWIENIA » FIRMA »  DANE PODSTAWOWE » FORMA DZIAŁALNOŚCI I WŁAŚCICIELE i poprzez kliknięcie na właściciela, któremu zmienił się kod ubezpieczenia i użycie opcji Modyfikuj należy wprowadzić poprawny schemat naliczania składek.

Dra dla spółki cywilnej a schemat

ZUS DRA dla wspólników spółki cywilnej i ZUS DRA dla spółki cywilnej

Deklaracje DRA będą generowane oddzielnie dla właścicieli i oddzielnie dla pracowników. W przypadku dwóch wspólników generowane będą 3 deklaracje ZUS DRA:

  • imienną za jednego wspólnika,

  • imienna za drugiego wspólnika,

  • deklaracja DRA dla spółki zatrudniającej pracowników jako płatnika składek.

Aby w systemie wygenerować deklarację DRA należy przejść do zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ.

DRA  dla spółki - generowanie deklaracji

W zakładce START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK będzie wyliczany podatek dochodowy, w rozbiciu na wspólników, proporcjonalnie do wielkości ich udziałów oraz składki ZUS dla poszczególnych wspólników wg. schematu składek wybranego podczas wprowadzania właścicieli.

DRA dla spółki - podatek