Zerowe RCA w systemie

Bywają sytuację kiedy na raporcie DRA konieczne jest wykazanie jednej osoby z dwoma kodami ubezpieczeniowymi tak, aby skorygować przynależność do ubezpieczeń. Dzieje się tak w przypadku kiedy płatnik składek złożył w ZUS raport ZUS RCA z błędnym kodem tytułu ubezpieczenia. Błąd ten należy skorygować składając w ZUS zerowy raport ZUS RCA z tym samym kodem tytułu ubezpieczenia, równolegle płatnik składek powinien złożyć w ZUS raport ZUS RCA z prawidłowym kodem tytułu ubezpieczenia. W systemie wFirma łatwo stworzysz zerowe RCA w szybki sposób!

Dodawanie raportu zerowego

Podczas dodawania deklaracji lub korekty deklaracji START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWEJ » DODAJ DEKLARACJE

W oknie dodawania deklaracji należy zaznaczyć opcję Dodaj raporty zerowe

 Zerowe RCA w systemie - dodawanie

Zerowe RCA jest niedostępne dla osób składających deklaracje wyłącznie za siebie bez pracowników/zleceniobiorców/osoby współpracującej

Po zaznaczeniu opcji Dodaj raporty zerowe i kliknięciu ZAPISZ, otworzy się okno z wyborem:

  •      osoby (wybór tak samo jak przy deklaracjach zgłoszeniowych)
  •      kodu (z listy rozwijanej jak przy zgłoszeniowych - dostępne wszystkie kody, jakie są w systemie)

Po wyborze osoby w polu z kodem podstawia się kod, jaki ma ona obecnie i należy go samodzielnie zmienić. Nie można dodać zerowej deklaracji RCA dla osoby, która w bieżącym okresie posiada ten sam kod ubezpieczenia. Na raportach imiennych bowiem może widnieć ta sama osoba dwa razy, ale z innym kodem ubezpieczeniowym. Co ważne wypełnianie pola Wymiar czasu pracy nie jest obowiązkowe i uzupełnia się je tylko gdy taka informacja jest niezbędna w raporcie zerowym.

Zerowe RCA w systemie - wybór osoby

Po kliknięciu Dalej w oknie dodawanie zostanie pokazana  informacja za kogo i z jakim kodem zostaną utworzone raporty zerowe.

Aby dodać kolejną osobę, klika się na  Dodaj kolejną osobę i jest okno z wyborem osoby i kodu. Po kliknięciu Zapisz zostanie wygenerowana deklracja DRA w której będa raporty zerowe za osoby dodane wcześniej.

Zerowe RCA w systemie - dodawanie deklaracji

Nie można modyfikować raportu DRA jeśli są w nim raporty zerowe. Deklaracje w takiej sytuacji należy usunąć i należy utworzyć ją na nowo.

  • Jeżeli dana osoba jest już RCA/ RSA z kodem, jaki wybrano w poprzednim kroku zerowe RCA nie powinno się utworzyć.
  • Raporty zerowe nie wpływają na wyliczenia składek i ich księgowanie.
  • Osoby wykazane na zerowych raportach nie wpływają na liczbę ubezpieczonych w DRA.

Zerowe RCA a ZUS DRA

Po utworzeniu raportu DRA osoba, którą wybraliśmy podczas dodawania deklaracji, zostanie wykazana dwa razy jednak z innymi kodami. Kod zerujący będzie zawierał dane tej osoby, jednak składki nie będą wykazane. Na drugim RCA będzie wykazana ta osoba z prawidłowym kodem ubezpieczeniowym i przy niej powinny widnieć naliczone składki.

Zerowe RCA w systemie - raport w DRA

Zerowe RCA w systemie

Zerowe RCA należy przekazać do ZUS. W systemie możliwa jest bezpośrednia wysyłka deklaracji do ZUS. Więcej na temat wysyłki deklaracji można przeczytać w artykule: E-ZUS, czyli wysyłka deklaracji ZUS bezpośrednio z wFirma.pl

Jeżeli płatnik składek złożył w ZUS raport ZUS RCA z błędnym kodem tytułu ubezpieczenia, to błąd ten powinien skorygować składając w ZUS zerowy raport ZUS RCA z błędnym kodem tytułu ubezpieczenia. Jednocześnie płatnik składek powinien złożyć w ZUS raport ZUS RCA z prawidłowym kodem tytułu ubezpieczenia. W systemie wFirma jest to możliwe do zrobienia w bardzo szybki i intuicyjny sposób!

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka