Jak zaksięgować zakup środka trwałego, gdy nie ma się dokumentu zakupu?

Chciałabym dodać do ewidencji środków trwałych przedmiot, na który nie mam dokumentu zakupu. Czy istnieje taka możliwość?

 

W takiej sytuacji zakup środka trwałego należy wprowadzić bezpośrednio do kartoteki środków trwałych przez zakładkę EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY.

Zakup środka trwałego

Jako wartość początkową przyjąć należy wysokość wynikającą z wyceny dokonanej przez podatnika z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu. Na tej podstawie można dokonywać comiesięcznych odpisów amortyzacyjnych.

Dodatkowo system automatycznie wygeneruje dokument OT - przyjęcia środka trwałego do użytkowania, który znajdziemy w zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, po kliknięciu na dany środek trwały i przejście w wyświetlonym oknie do zakładki DOKUMENTY MAJĄTKOWE. Należy go wydrukować, podpiąć pod niego dowód wyceny i przechowywać wraz z pozostałą dokumentacją firmy.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz