Jak zaksięgować zakup środka trwałego na podstawie kilku dokumentów?

Zakupiłem środek trwały na fakturę VAT, dodatkowo posiadam inne dokumenty związane z jego zakupem. Jak zaksięgować to wszystko razem, żeby dodatkowe opłaty zwiększyły wartość początkową? Jestem podatnikiem VAT.

 

Zakup środka trwałego na podstawie głównej faktury należy zaksięgować przez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT » ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH. W polu dotyczącym wartości netto wprowadza się wartość netto z głównej faktury dokumentującej zakup majątku.

Zakup środka trwałego na podstawie faktury VAT

Często zdarza się, że w związku z jego zakupem ponieśliśmy dodatkowe koszty związane z przystosowaniem środka trwałego do użytkowania. Koszty te zwiększą jego wartość początkową. Aby prawidłowo ustalić zwiększenie wartości, należy zsumować tzn. dodać wartości:

  • ze wszystkich dodatkowych rachunków oraz

  • wartości netto z dodatkowych faktur.

Uzyskaną sumę należy wprowadzić w polu WARTOŚĆ POCZĄTKOWA +.

Zakup środka trwałego na podstawie kilku dokumentów

W przypadku podatnika VAT, gdy środek trwały będzie używany do czynności opodatkowanych, od faktur dodatkowych zwiększających wartość początkową środka trwałego można odliczyć podatek VAT, który należy wprowadzić bezpośrednio do rejestru zakupu VAT poprzez zakładkę EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS w zakładce ZAAWANSOWANE, zaznaczając okienko ŚRODEK TRWAŁY.

Zakup środka trwałego - wpis do Rejestrów VAT zakupu

VAT z głównej faktury zostanie automatycznie odliczony na podstawie wprowadzonego wydatku

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska