0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Inwestycja w obcym środku trwałym - jak zaksięgować?

Wielkość tekstu:

Przeprowadzam prace inwestycyjne w wynajmowanym lokalu, które polegają na dostosowaniu go do potrzeb biura. W jaki sposób inwestycja w obcym środku trwałym powinna zostać zaksięgowana w systemie wfirma.pl?

 

W celu odliczenia podatku VAT z faktury dotyczącej inwestycji w obcym środku trwałym, należałoby dokonać bezpośredniego wpisu do Rejestru zakupów VAT w zakładce: EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS. Przy odpowiedniej stawce VAT należy wpisywać wartość netto z faktury. Dodatkowo w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć opcję ŚRODEK TRWAŁY.

Inwestycja w obcym środku trwałym

Po zakończeniu inwestycji w obcym środku trwałym należy zsumować łączną wartość z faktur składających się na wartość początkową oraz dodać wpis poprzez zakładkę: EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY. Po dokonaniu wyboru Kategorii (KŚT) system automatycznie dopasuje Stawkę amortyzacji

Inwestycja w obcym środku trwałym

Po zapisaniu system automatycznie wygeneruje dokument OT, który należy wydrukować z zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, klikając na nazwę środka trwałego i wybierając w zakładce DOKUMENTY MAJĄTKOWE opcję DRUKUJ. Pod wydruk trzeba podpiąć kopie dokumentów potwierdzających wartość początkową środka trwałego.

Inwestycja w obcym środku trwałym

Do Księgi Przychodów i Rozchodów będą trafiały odpisy amortyzacyjne zgodnie z planem amortyzacji, który można zobaczyć w zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, po kliknięciu na nazwę danego środka trwałego i wybraniu w nowo otwartym oknie zakładki PLAN AMORTYZACJI.

iInwestycja w obcym środku trwałym

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów