0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kadry i płace - jak wygląda rozliczanie pracowników w systemie?

Wielkość tekstu:

Kadry i płace to wygodne narzędzie pozwalające na zarządzanie płacami w systemie wFirma dla biur rachunkowych. Dostęp do niego ma jedynie biuro rachunkowe, ponieważ działania prowadzone w module Kadr mają odzwierciedlenie w księgowaniach - stąd klient nie będzie widział tego modułu po przypięciu swojego konta do biura. 

System posiada rozbudowany kalendarz zintegrowany z powiadomieniami, dzięki któremu prowadzenie kadr jest jeszcze bardziej profesjonalne.

Ewidencja czasu pracy w module Kadry i płace

Kalendarz umożliwia definiowanie indywidualnych rozkładów czasu pracy zatrudnionych osób.

Ewidencja czasu pracy pozwala ująć zarówno łączną sumę przepracowanych w danym dniu godzin, jak i rozróżnić godziny na zwykłe, nadliczbowe wypłacane (50 lub 100%) oraz nadliczbowe zamieniane na wolne w innym terminie, a także godziny nocne.

W ewidencji czasu pracy można dodawać także nieobecności, związane z urlopami lub zwolnieniami chorobowymi.

Kadry i płace - ECP

Zarządzanie terminami

W kalendarzu automatycznie zaznaczają się najważniejsze terminy - kończących się umów, zgłoszeń do ZUS, opłatach składek i podatku.

Szef biura rachunkowego może wprowadzać własne ważne terminy, dotyczące np. upływającego okresu ważności badań lekarskich pracownika.

Przypomnienie o zbliżających się terminach jest wysyłane drogą mailową.

Generowanie listy płac - szybkie i intuicyjne

W systemie wFirma dla biur rachunkowych listę płac generuje się na podstawie wprowadzonych umów wraz z uzupełnioną ewidencją czasu pracy. Istnieje możliwość wygenerowania zbiorowej lub indywidualnej listy płac.

Szef biura może wprowadzić dodatkowe składniki wynagrodzenia oraz dokonać potrąceń z list płac. System automatycznie pobiera niezbędne dane i nalicza wartość wynagrodzeń na podstawie wprowadzonych danych.

Wraz z wygenerowaniem listy płac automatycznie księgują się wynagrodzenia w księdze przychodów i rozchodów - nie ma konieczności dokonywania dodatkowych zapisów. Dodatkowo automatycznie naliczane są składki w deklaracji rozliczeniowej ZUS.

Po opublikowaniu danej listy płac będzie ona widoczna dla przypiętych użytkowników systemu.

Kadry i płace - listy płac

Tworzenie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS i ich wysyłka

W wFirma dla biur racunkowych można wygenerować wszystkie deklaracje zgłoszeniowe zarówno za właściciela firmy, jak i za osoby współpracujące oraz pracowników. Między innymi będą to: ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZCNA, ZUS ZWUA.

Kadry i płace - deklaracje zgłoszeniowe

Składki są naliczane w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA na raportach imiennych ZUS RCA/ZUS RZA/ZUS RSA, na podstawie wygenerowanej listy płac lub rachunku.

Kadry i płace - deklaracje rozliczeniowe

Korzystając z systemu, deklaracje biura oraz klientów można wysłać bezpośrednio do ZUS-u.

 Kadry i płace - ZUS DRA

Deklaracje klientów można eksportować bezpośrednio z serwisu do programu Płatnik lub ePłatnik na platformie PUE. Eksport pliku KEDU pozwala na sporą oszczędność czasu.

Po opublikowaniu danej deklaracji rozliczeniowej ZUS będzie ona widoczna dla przypiętych użytkowników systemu.

Generowanie PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR

Deklaracje roczne za pracowników (PIT-11, PIT-4R lub PIT-8AR) można w szybki sposób wygenerować w systemie i wysłać do urzędu skarbowego.

Po opublikowaniu danej deklaracji rocznej będzie ona widoczna dla przypiętych użytkowników systemu.

Rozliczanie umów o pracę

W wFirma dla biur rachunkowych można tworzyć, aneksować oraz zakończyć umowę o pracę. Rola księgowego sprowadza się jedynie do wprowadzenia podstawowych danych niezbędnych do poprawnego sporządzenia umowy.

Szablon umowy o pracę dostępny w systemie jest w pełni edytowalny. Istnieje także możliwość stworzenia własnej bazy szablonów umów o pracę.

Po zakończeniu umowy o pracę możliwe jest wygenerowanie świadectwa pracy.

Kadry i płace - umowy

Po opublikowaniu danej umowy będzie ona widoczna dla przypiętych użytkowników systemu.

Umowy cywilnoprawne

W systemie można dodawać zarówno umowy o dzieło, jak i umowy zlecenie. Dostępne w systemie schematy naliczania składek ułatwią dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń oraz naliczenie składek. Równie proste jest wyliczenie zaliczek na podatek za pracowników.

Rachunek do cywilnoprawnej generuje się szybko i łatwo. Wystawienie takiego dokumentu oznacza automatyczne ujęcie kosztu wynagrodzenia w księdze przychodów i rozchodów. Nie trzeba więc dokonywać żadnych dodatkowych księgowań.

Wydruki kadrowe

W systemie możliwe jest utworzenie dokumentów, które pomogą zarządzać sprawami pracowniczymi: świadectw pracy, kartotek wynagrodzeń, list obecności, informacji pracowniczej, zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach czy wniosku urlopowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów