0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Roczny limit 50% kosztów uzyskania przychodów

Wielkość tekstu:

Podwyższone koszty uzyskania przychodów zwykle stosowane są wtedy, gdy w ramach zawartej umowy wykonawca lub zleceniobiorca przenosi na zleceniodawcę lub zamawiającego prawa autorskie. Zgodnie z art. 22 ust. 9a UPDOF, łączne 50% koszty uzyskania przychodów w roku podatkowym nie mogą przekraczać kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej czyli 85 528 zł. Gdy roczny limit 50% kosztów uzyskania przychodów zostaje przekroczony następuje konieczność zaprzestania stosowania 50% kosztów i obliczanie podatku dochodowego wg. skali podatkowej bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodu. System wFirma.pl umożliwia rozliczenie umów cywilnoprawnych po przekroczeniu limitu 50% kosztów uzyskania przychodów.

W systemie istnieje jedynie możliwość rozliczenia umów cywilnoprawnych z przekazaniem praw autorskich. Opcja ta jest niedostępna dla umowy o pracę.

Wprowadzenie umowy a roczny limit 50% kosztów uzyskania przychodów

Po wprowadzeniu do systemu pracownika, należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWA O DZIEŁO/UMOWA ZLECENIE. Przy zastosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodów, w zakładce Podatek dochodowy, konieczne jest zaznaczenie opcji "koszty autorskie".

Roczny limit 50% kosztów uzyskania przychodów w systemie wFirma.pl - prawa autorskie

Więcej na temat tworzenia w systemie umów, w artykule Pomocy: Umowa zlecenie - jak ją dodać?

Po zaznaczeniu opcji "koszty autorskie", użytkownik zyska możliwość wprowadzenia dodatkowych zapisów do umowy odnoszących się do przeniesienia praw autorskich na zleceniodawcę lub zamawiającego prawa autorskie, z poziomu parametrów umowy. Wprowadzona treść zostanie automatycznie uwzględniona w treści umowy cywilnoprawnej. Pole to może zostać również puste. Należy pamiętać o zapisywaniu zmian wprowadzonych do systemu.

Roczny limit 50% kosztów uzyskania przychodów w systemie wFirma.pl - treść zapisów

Po wypłacie należności z tytułu wykonanych prac zgodnych z podpisaną umową, konieczne jest wystawienie rachunku poprzez KADRY » RACHUNKI » DODAJ RACHUNEK. Wystawiony w systemie rachunek będzie uwzględniał 50% koszty uzyskania przychodów, aż do momentu gdy roczny limit 50% kosztów uzyskania przychodów zostanie przekroczony. 

Limit 50% kosztów uzyskania przychodów wynosi od 2018 roku 85 528 zł, a po jego przekroczeniu podstawa opodatkowania będzie obliczana przez system bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodów.

Koszty autorskie zastosowane u innych płatników

W przypadku, gdy osoba pracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej korzystała już w danym roku z rozliczenia z zastosowaniem 50% kosztów uzyskania przychodów u innych płatników, w systemie można wprowadzić wysokość autorskich kosztów uzyskania przychodów zastosowanych u innych płatników od początku roku. 

W tym celu należy kliknąć w opcję DODAJ przy kategorii Autorskie koszty uzyskania przychodu 50% uzyskane u innych płatników. W wygenerowanym oknie użytkownik powinien określić podstawowe parametry kosztów w tym ich wysokość.

Roczny limit 50% kosztów uzyskania przychodów - koszty stosowane u innych płatników

Wprowadzony limit obowiązywać będzie od daty podanej przy dodawaniu wartości kosztów uzyskania przychodów do końca roku. Kwota kosztów będzie miała zastosowanie dla rachunków wygenerowanych po podanej dacie w tej pozycji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów