Kiedy mogę odliczyć zaległe składki ZUS?

Moje pytanie dotyczy płatności do ZUS a raczej jej rozliczenia w związku z zaległością w płatności. Termin płatności był do 10.02, a uregulowałem ją 12.03. Z uwagi na brak tego rozliczenia w lutym podatek wyliczony został bez odliczeń, program umożliwia ustalenie daty rozliczenia płatności, moje pytanie: Czy mogę wpisać datę z lutego, aby uniknąć płacenia wyższego podatku w tym miesiącu?

 

Składki ZUS uwzględniane są w zaliczce na podatek dochodowy w terminie płatności składek. Skoro zostały opłacone w marcu (a nie w lutym), to należy je rozliczyć w dacie ich faktycznej zapłaty, wówczas zostaną odliczone przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy za marzec.

Opłacone składki ZUS rozlicza się w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE, gdzie należy zaznaczyć odpowiednią deklarację i w górnym menu wybrać funkcję ROZLICZ, podczas nanoszenia płatności należy wpisać faktyczną datę opłacenia składek.

Zaległe składki ZUS - jak rozliczyć