Moduły informacyjne

System wfirma.pl daje swobodę wyboru informacji jakie mają być pokazywane na stronie głównej. Służą temu moduły informacyjne. Dostępny zbiór modułów z ważnymi informacjami można dodawać, usuwać lub przesuwać w dowolne miejsce za pomocą funkcji + DODAJ NOWY MODUŁ. Dzięki temu zaraz po zalogowaniu widoczne są najbardziej istotne informacje.

Moduły informacyjne - dodawanie nowego modułu

Podatki i ubezpieczenia

Moduł ten podzielony jest na dwie części, dotyczące zobowiązań względem urzędu skarbowego oraz względem ZUS. W pierwszej części znajduje się zaliczka na podatek dochodowy, VAT 7, JPK VAT oraz VAT 27, w drugiej - ZUS DRA. Użytkownik automatycznie z tego poziomu może sporządzić dostępne deklaracje przez opcję DODAJ, a przypadku braku wyliczonego podatku lub deklaracji ZUS DRA w kolumnie KWOTA można skorzystać z opcji WYLICZ.

Od stycznia 2018 roku obowiązuje jedno konto w ZUS, na które przedsiębiorca będzie wpłacał opłacane przez siebie składki. Wobec tego w module Podatki i ubezpieczenia wyświetla się jedna pozycja zbiorcza ZUS DRA, a nie poszczególne składki, tak jak w latach ubiegłych.

Moduły informacyjne - podatki i ubezpieczenia

Więcej informacji na temat ubezpieczeń i podatków, w artykułach:

Nieuregulowane należności i zobowiązania

W module tym znajdują się zestawienia wartości dotyczących bieżącego miesiąca oraz wszystkich razem. W tym miejscu użytkownik ma bezpośredni wgląd do nieuregulowanych należności oraz zobowiązań nie tylko z bieżącego miesiąca, ale także do sumy wszelkich nieuregulowanych płatności z kontrahentami.

Moduły informacyjne - wykaz nieuregulowanych należności i zobowiązań

Informacje o tym, jak rozliczyć fakturę w systemie znajduje się w artykule Płatności.

Księga przychodów i rozchodów

Moduł ten przedstawia podsumowanie KPiR za dany miesiąc oraz narastająco od początku roku. Dzięki temu modułowi użytkownik w szybki i wygodny sposób może kontrolować efektywność swojego biznesu.

Moduły informacyjne - KPiR

Więcej informacji o Księdze Przychodów i Rozchodów w artykule: KPiR w systemie wfirma.pl.

Ostatnio wystawione dokumenty

Na stronie głównej znajduje się tabela Ostatnio wystawione dokumenty, która pozwala na ich szybki podgląd. Z tego miejsca użytkownik może wejść także w szczegóły wystawionych faktur, gdzie dostępny jest szereg innych opcji jak np. drukowanie czy wysyłka faktury e-mailem. Widok modułu można zmieniać dowolnie, poprzez dodanie dodatkowych zakładek, klikając na symbol: Moduły informacyjne - ustawienia

Moduły informacyjne - ostatnio wystawione dokumenty

Prognoza podatku VAT

Moduł ten ukazuje jak wygląda wstępne wyliczenie podatku VAT, po wprowadzeniu dotychczasowych faktur.

Moduły informacyjne - prognoza podatku VAT

Prognoza podatku dochodowego

Moduł ten ukazuje jak wygląda wstępne wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy, po wprowadzeniu dotychczasowych faktur.

Moduły informacyjne - prognoza podatku dochodowego

Stan kasy

Moduł kasowy to kolejna bardzo przydatna funkcja dla firm, które posiadają zasoby pieniężne w gotówce i chcą je kontrolować. Kasa umożliwia monitorowanie wszystkich przychodów i kosztów, które zostały rozliczone gotówką. Moduł ten jest dostępny jedynie dla osób, które uruchomiły go w zakładce USTAWIENIA » FIRMA » INNE » KASA, zaznaczając opcję WŁĄCZ MODUŁ KASOWY.

Więcej informacji o module Kasa, znajduje się w artykule: Kasa.

Faktury z nieuregulowaną płatnością

W module tym znajduje się lista faktur, za które nie otrzymano płatności. Bezpośrednio z tego miejsca możliwa jest m.in wysyłka przypomnienia o płatności oraz wygenerowanie wezwania do zapłaty. Użytkownik ma możliwość dodatkowej filtracji faktur według parametrów: przed terminem oraz przeterminowane.

Moduły informacyjne - faktury z nieuregulowaną płatnością

Informacje o tym jak wygenerować wezwanie do zapłaty w artykule: Wezwanie do zapłaty.

Na skróty

Jest to moduł dający możliwość szybkiego wygenerowania wydruków czy też wystawienia faktury, bez konieczności przechodzenia do innych zakładek. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik może oszczędzić wiele cennego czasu.

Moduły informacyjne - na skróty

Pozostałe funkcje

Oprócz powyższych modułów na stronie głównej znajdują się takie pozycje jak:

  • ważna informacja, która jest jedynym modułem, którego nie można wyłączyć. Jest to element, w którym znajdą się istotne systemowe informacje;

  • przedłuż pakiet - w przypadku użytkowników, którym ubiega termin ważności konta;

  • notatki - w tym miejscu użytkownik znajdzie sporządzone notatki;

Moduły informacyjne - moduł notatki

  • zadania - w tym miejscu użytkownik ma podgląd na zadania dodane przez zakładkę CRM. Może dodać je również z tego poziomu;

  • transakcje z Allegro bez powiązanych dowodów;

  • ważne artykuły, gdzie znajdują się odniesienia do artykułów Poradnika Przedsiębiorcy;

  • zbliżające się terminy - miejsce, gdzie są widoczne terminy płatności faktur, deklaracji VAT, JPK VAT i ZUS czy zaliczek na podatek dochodowy;

  • saldo Alior Banku i ostatnie transakcje - moduł jest dostępny przy integracji konta na wfirma.pl oraz kontem bankowym Alior Bank;

  • ostatnio wprowadzone wydatki - funkcja, dzięki której widać ostatnio wprowadzone do systemu faktury kosztowe;

  • statusy księgowe miesięcy - moduł, który pokazuje widok wszystkich okresów rozliczeniowych w ciągu roku podatkowego, można w nim zmienić status poszczególnych okresów.