Moduły informacyjne

System wfirma.pl daje swobodę wyboru informacji jakie mają być pokazywane na stronie głównej, dzięki funkcji Moduły informacyjne. Dostępny jest zbiór modułów z ważnymi informacjami, które można dodawać, usuwać lub przesuwać w dowolne miejsce za pomocą funkcji + DODAJ NOWY MODUŁ. Dzięki temu zaraz po zalogowaniu widoczne są najbardziej istotne informacje.

Moduły informacyjne - strona główna

Podatki i ubezpieczenia

Moduł ten podzielony jest na dwie części, dotyczące zobowiązań do urzędu skarbowego oraz do ZUS. W pierwszej części znajduje się zaliczka na podatek dochodowy, VAT 7, JPK VAT oraz VAT 27, w drugiej - ZUS DRA. Użytkownik automatycznie z tego poziomu może sporządzić dostępne deklaracje przez opcję DODAJ, a przypadku braku wyliczonego podatku lub deklaracji ZUS DRA w kolumnie KWOTA można skorzystać z opcji WYLICZ.

Od stycznia 2018 roku obowiązuje jedno konto w ZUS, na które przedsiębiorca wpłaca rozliczone przez siebie składki. Wobec tego, w module Podatki i ubezpieczenia wyświetla się jedna pozycja zbiorcza ZUS DRA, a nie poszczególne składki, tak jak w roku ubiegłym.

Moduły informacyjne - podatki

Więcej informacji na temat ubezpieczeń i podatków, w artykułach:

Zaliczka na podatek dochodowy,

Rozliczenie VAT miesięczne i kwartalne.

Jednolity Plik Kontrolny dla rejestrów VAT - JPK_VAT

Informacja VAT-27

Deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA/ ZUS RCA/RZA/RSA,

Nieuregulowane należności

W module tym znajdują się zestawienia wartości nieuregulowanych należności z danego miesiąca oraz łączną sumę nierozliczonych należności z poprzednich okresów.

Moduły informacyjne - nakleżności

Nieuregulowane zobowiązania

Moduł pozwala na kontrolę rozliczeń zobowiązań z danego miesiąca. W tym miejscu można również znaleźć łączną sumę zobowiązań przedsiębiorcy wobec kontrahentów.

Moduły informacyjne - zobowiązania

Informacje o tym, jak rozliczyć fakturę w systemie znajduje się w artykule Płatności.

Księga przychodów i rozchodów

Moduł ten przedstawia podsumowanie KPiR za dany miesiąc oraz narastająco od początku roku. Dzięki temu modułowi użytkownik w szybki i wygodny sposób może kontrolować efektywność swojego biznesu.

Moduły informacyjne - KPiR

Więcej informacji o Księdze Przychodów i Rozchodów w artykule: Księga Przychodów i Rozchodów.

Ostatnio wystawione dokumenty

Na stronie głównej znajduje się tabela Ostatnio wystawione dokumenty, która pozwala na ich szybki podgląd. Z tego miejsca użytkownik może wejść także w szczegóły wystawionych faktur, gdzie dostępny jest szereg innych opcji jak np. drukowanie czy wysyłka faktury e-mailem. Widok modułu można zmieniać dowolnie, poprzez dodanie dodatkowych zakładek, klikając na symbol:

Moduły informacyjne - ostatnio wystawione dokumenty

Prognoza podatku VAT

Moduł ten ukazuje jak wygląda wstępne wyliczenie podatku VAT, po wprowadzeniu dotychczasowych faktur.

Moduły informacyjne - prognoza VAT

Prognoza podatku dochodowego

Moduł ten ukazuje jak wygląda wstępne wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy, po wprowadzeniu dotychczasowych faktur.

Moduły informacyjne - podatek dochodowy

Stan kasy

Moduł kasowy to kolejna bardzo przydatna funkcja dla firm, które posiadają zasoby pieniężne w gotówce i chcą je kontrolować. Kasa umożliwia monitorowanie wszystkich przychodów i kosztów, które zostały rozliczone gotówką. Moduł ten jest dostępny jedynie dla osób, które uruchomiły go w zakładce USTAWIENIA » INNE » KASA, zaznaczając opcję WŁĄCZ MODUŁ KASOWY.

Moduły informacyjne - kasa

Więcej informacji o module Kasa, znajduje się w artykule: Kasa.

Faktury z nieuregulowaną płatnością

W module tym znajduje się lista faktur, za które nie otrzymano płatności. Bezpośrednio z tego miejsca możliwe jest m.in rozliczenie faktury, wysyłka przypomnienia o płatności oraz wygenerowanie wezwania do zapłaty. Użytkownik ma możliwość dodatkowej filtracji faktur według parametrów: PRZED TERMINEM oraz PRZETERMINOWANE.

Moduły informacyjne - faktury

Informacje o tym jak wygenerować wezwanie do zapłaty w artykule: Wezwanie do zapłaty.

Na skróty

Jest to moduł dający możliwość szybkiego wygenerowania wydruków czy też wystawienia faktury, bez konieczności przechodzenia do innych zakładek. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik może oszczędzić wiele cennego czasu.

Moduły informacyjne - na skróty

Pozostałe funkcje

Oprócz powyższych modułów na stronie głównej znajdują się takie pozycje jak:

  • ważna informacja, która jest jedynym modułem, którego nie można wyłączyć. Jest to element, w którym znajdą się istotne systemowe informacje;

  • przedłuż pakiet - w przypadku użytkowników, którym ubiega termin ważności konta;

  • notatki - w tym miejscu użytkownik znajdzie sporządzone notatki;

Moduły informacyjne - notatki

  • zadania - w tym miejscu użytkownik ma podgląd na zadania dodane przez zakładkę CRM. Może dodać je również z tego poziomu;

  • transakcje z Allegro bez powiązanych dokumentów;

  • ważne artykuły, gdzie znajdują się odniesienia do artykułów Poradnika Przedsiębiorcy;

  • zbliżające się terminy - miejsce, gdzie są widoczne terminy płatności faktur, deklaracji VAT, JPK VAT i ZUS czy zaliczek na podatek dochodowy;

  • saldo Alior Banku i ostatnie transakcje - moduł jest dostępny przy integracji konta na wfirma.pl oraz kontem bankowym Alior Bank;

  • ostatnio wprowadzone wydatki - funkcja, dzięki której widać ostatnio wprowadzone do systemu faktury kosztowe;

  • statusy księgowe miesięcy - moduł, który pokazuje widok wszystkich okresów rozliczeniowych w ciągu roku podatkowego, można w nim zmienić status poszczególnych okresów.