Moduły informacyjne w systemie

System wfirma.pl daje swobodę wyboru informacji jakie mają być widoczne na stronie głównej konta użytkownika, dzięki funkcji MODUŁY INFORMACYJNE. Dostępny jest zbiór modułów z ważnymi informacjami, które można dodawać za pomocą funkcji + DODAJ NOWY MODUŁ. Wybrane moduły można przesuwać w dowolne miejsce na stronie głównej lub w dowolnym momencie je wyłączyć. Dzięki temu przedsiębiorca zaraz po zalogowaniu do swojego konta widzi najbardziej istotne dla siebie informacje.

Moduły informacyjne - jak włączyć?

Podatki i ubezpieczenia

Moduł ten podzielony jest na dwie części, dotyczące zobowiązań względem urzędu skarbowego oraz względem ZUS. W pierwszej części znajduje się zaliczka na podatek dochodowy oraz PIT-4 (jeżeli wyliczana jest zaliczka na podatek dochodowy pracowników), następnie VAT-7/VAT-7K, JPK_VAT oraz VAT-27 (jeżeli występują transakcje odwrotnego obciążenia), w drugiej części - ZUS DRA. Użytkownik automatycznie z tego poziomu może sporządzić dostępne deklaracje przez opcję DODAJ, a w przypadku braku wyliczonego podatku lub deklaracji ZUS DRA w kolumnie KWOTA można skorzystać z opcji WYLICZ.

Moduły informacyjne - moduł podatki i ubezpieczenia

Jeżeli deklaracja została wysłana do US czy ZUS lub jak w przypadku JPK_VAT do MF, to przy danej deklaracji pojawi się ikona koperty informująca o aktualnym statusie wysyłki

Więcej informacji na temat rozliczeń podatkowych i ZUS w artykułach:

Nieuregulowane należności

W module tym znajdują się zestawienia wartości nieuregulowanych należności z danego miesiąca oraz łączna suma nierozliczonych należności z poprzednich okresów.

Moduły informacyjne - nieuregulowane należności

Po kliknięciu w kwotę nieuregulowanych należności można przejść do pełnej listy dokumentów, które nie zostały opłacone.

Moduły informacyjne - pełna lista

Wyświetloną listę dokumentów można dowolnie szeregować, po kliknięciu na wybraną nazwę kolumny m.in według terminu zapłaty, dni po terminie czy metody płatności (w tym celu należy posiadać włączoną opcję danej kolumny wyświetlonej tabeli, co można zdefiniować po najechaniu na ikonę Moduły informacyjne - ikona ustawienia kolumn i wybranie opcji USTAWIENIA KOLUMN).

Nieuregulowane zobowiązania

Moduł pozwala na kontrolę rozliczeń zobowiązań z danego miesiąca. W tym miejscu można również znaleźć łączną sumę zobowiązań przedsiębiorcy wobec kontrahentów.

 Moduły informacyjne - nieuregulowane zobowiązania

Po kliknięciu na łączną kwotę nieuregulowanych zobowiązań można przejść do pełnej listy dokumentów, które nie zostały zapłacone. Użytkownik w tym oknie może samodzielnie zdefiniować widoczność kolumn tabeli. W tym celu należy najechać na ikonę Moduły informacyjne - ikona ustawienia kolumn i wybrać opcję USTAWIENIA KOLUMN.

Moduły informacyjne - lista szczegółowa nieuregulowanych zobowiązań

Informacje o tym, jak rozliczyć fakturę w systemie znajduje się w artykule: Płatności - łatwy sposób na pilnowanie rozliczeń przychodów i wydatków.

Księga przychodów i rozchodów

Moduł ten przedstawia podsumowanie KPiR za dany miesiąc oraz narastająco od początku roku. Dzięki temu modułowi użytkownik w szybki i wygodny sposób może kontrolować efektywność swojej działalności.

Moduły informacyjne - KPiR

Więcej informacji o Księdze Przychodów i Rozchodów w artykule: Księga Przychodów i Rozchodów.

Ostatnio wystawione dokumenty

Na stronie głównej można włączyć również moduł OSTATNIO WYSTAWIONE DOKUMENTY, który pozwala na szybki podgląd ostatnio wystawionych dokumentów przychodowych w systemie. Z tego miejsca użytkownik może wejść także w szczegóły wystawionych faktur, gdzie dostępny jest szereg innych opcji jak np. drukowanie czy wysyłka faktury e-mailem. Widok modułu można zmieniać dowolnie, poprzez dodanie dodatkowych kolumn, klikając na symbol: Moduły informacyjne - ikona ustawienia kolumn.

Moduły informacyjne - ostatnio wystawione dokumenty

Prognoza podatku VAT

Moduł ten ukazuje jak wygląda wstępne wyliczenie podatku VAT w danym okresie miesiąca/kwartału, po wprowadzeniu dotychczasowych faktur.

Moduły informacyjne - prognoza podatku VAT

Prognoza podatku dochodowego

Moduł ten ukazuje jak wygląda wstępne wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy, po wprowadzeniu dotychczasowych dokumentów z danego miesiąca/kwartału.

Moduły informacyjne - prognoza podatku dochodowego

Stan kasy

Moduł kasowy to kolejna bardzo przydatna funkcja dla firm, które posiadają zasoby pieniężne w gotówce i chcą je kontrolować w systemie. Umożliwia monitorowanie wszystkich przychodów i kosztów, które zostały rozliczone gotówką. Moduł ten jest dostępny jedynie dla osób, które uruchomiły go w zakładce USTAWIENIA » INNE » KASA, zaznaczając opcję WŁĄCZ MODUŁ KASOWY.

Moduły informacyjne - stan kasy

Więcej informacji o module Kasa znajduje się w artykule: Moduł Kasa.

Faktury z nieuregulowaną płatnością

W module tym znajduje się lista faktur sprzedażowych, za które nie otrzymano płatności. Użytkownik ma w tym miejscu możliwość wyszukania pożądanej faktury poprzez okno wyszukiwarki, bądź dodatkowo filtrowania faktur według dowolnego parametru (po kliknięciu na nazwę kolumny). Dzięki modułowi można w prosty sposób sprawdzić nieuregulowane transakcje według dni po terminie czy metody płatności. Dodatkowo w module można przejść do pełnej listy wszystkich faktur, które posiadają nieuregulowaną płatność wybierając opcję PRZEJDŹ DO PEŁNEGO WIDOKU.

Moduły informacyjne - nieuregulowane płatności

Bezpośrednio z tego miejsca możliwe jest m.in rozliczenie fakturywysyłka przypomnienia o płatności oraz wygenerowanie wezwania do zapłaty, co dokonuje się po wcześniejszym zaznaczeniu danej faktury i wybraniu odpowiedniej opcji z górnego menu. Użytkownik może dowolnie określić wyświetlane kolumny modułu klikając na ikonę Moduły informacyjne - ikona ustawienia kolumn i następnie wybierając USTAWIENIA KOLUMN, gdzie następnie przeciągając nazwy kolumn z dostępnych do aktywnych definiuje się widoczne kolumny modułu.

 Moduły informacyjne - pełna lista nieuregulowanych płatności

Terminy ważności produktów

Moduł dostępny jest dla przedsiębiorców, którzy posiadają włączoną opcję dat ważności i chcą monitorować terminy ważności produktów. Aby uruchomić opcję dat ważności produktów należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INNE » MAGAZYN » OGÓLNE i zaznaczyć opcję: WŁĄCZ DATY WAŻNOŚCI PRODUKTÓW. W module tym można sprawdzić, którym produktom zbliża się lub skończył się termin ważności oraz stan ilościowy tych partii na magazynie. Bezpośrednio z listy można także przejść w szczegóły każdego z produktów (poprzez kliknięcie na nazwę produktu). Ponadto w module przy liście produktów znajdują się statusy partii:

Moduły informacyjne - przeterminowana partia towaruoznacza przeterminowaną partię towaru,

Moduły informacyjne - ikona dla towaru, którego zbliża się data ważnościoznacza partię towaru, u której zbliża się termin ważności.

Szczegółowe informacje o terminie ważności produktów w artykule pomocy: Daty ważności w rozbudowanym magazynie oraz Informacja o zbliżającym się terminie ważności produktów.

Widok modułu można zmieniać dowolnie, poprzez dodanie dodatkowych kolumn, klikając na symbol: Moduły informacyjne - ikona ustawienia kolumn i następnie wybierając USTAWIENIA KOLUMN.

Moduły informacyjne - daty ważności

Pozostałe funkcje modułów informacyjnych

Oprócz powyższych modułów na stronie głównej znajdują się takie pozycje jak:

  • ważna informacja - jedyny moduł, którego nie można wyłączyć. Jest to element, w którym znajdą się istotne systemowe informacje np. o nowych funkcjach;

  • przedłuż pakiet - w przypadku użytkowników, którym ubiega termin ważności konta;

  • ważne artykuły, gdzie znajdują się odniesienia do artykułów Poradnika Przedsiębiorcy;
  • notatki - w tym miejscu użytkownik znajdzie sporządzone notatki;

Moduły informacyjne - notatki

  • transakcje z Allegro bez powiązanych dokumentów;

  • zadania - w tym miejscu użytkownik ma podgląd na zadania dodane przez zakładkę CRM. Może dodać je również z tego poziomu;
  • statusy księgowe miesięcy - moduł, który pokazuje widok wszystkich okresów rozliczeniowych w ciągu roku podatkowego, można w nim zmienić status poszczególnych okresów;

  • ostatnio wprowadzone wydatki - funkcja, dzięki której widać ostatnio wprowadzone do systemu faktury kosztowe;
  • saldo Alior Banku i ostatnie transakcje - moduł jest dostępny przy integracji konta na wfirma.pl oraz kontem bankowym Alior Bank;

  • zbliżające się terminy - miejsce, gdzie są widoczne terminy płatności faktur, deklaracji VAT, JPK VAT i ZUS czy zaliczek na podatek dochodowy.