Nabywca i odbiorca na fakturze sprzedaży

W systemie wfirma.pl przedsiębiorca ma możliwość zdefiniowania na fakturze sprzedaży dane nabywcy oraz osobno dane odbiorcy. Aby tego dokonać należy przy wystawianiu faktury przez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ zaznaczyć okienko DODAJ INNEGO ODBIORCĘ

Nabywca i odbiorca na fakturze

Wówczas w oknie dodawania faktury zostanie wygenerowane dodatkowe pole ODBIORCA, w którym możliwe będzie wprowadzenie dodatkowych danych odbiorcy.

Nabywca i odbiorca - uzupełnianie danych