Nabywca i odbiorca na fakturze sprzedaży

W systemie wfirma.pl przedsiębiorca ma możliwość zdefiniowania na fakturze sprzedaży dane nabywcy oraz osobno dane odbiorcy.

Jak dodać nabywcę i odbiorcę na fakturze?

Aby tego dokonać należy podczas wystawiania faktury przez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, w danych nabywcy zaznaczyć pole DODAJ INNEGO ODBIORCĘ

Nabywca i odbiorca na fakturze

Wówczas w oknie dodawania faktury zostanie wygenerowane dodatkowe pole ODBIORCA, w którym możliwe będzie wprowadzenie dodatkowych danych odbiorcy.

Nabywca i odbiorca - uzupełnianie danych