Nabywca i odbiorca na fakturze sprzedaży

W systemie wFirma.pl przedsiębiorca ma możliwość zdefiniowania na fakturze sprzedaży dane nabywcy oraz osobno dane odbiorcy. Aby tego dokonać należy przy wystawianiu faktury PRZYCHODY » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ zaznaczyć okienko Dodaj innego odbiorcę.

Wówczas w oknie dodawania faktury zostanie wygenerowane dodatkowe pole, w którym możliwe będzie wprowadzenie dodatkowych danych odbiorcy