Nota odsetkowa - jak wystawić?

Nota odsetkowa jest dokumentem, na podstawie którego żądane są odsetki z tytułu nieterminowej płatności. Co ważne, nota odsetkowa jest wystawiana wyłącznie do faktur, które są opłacone po terminie.

Możliwość wygenerowania noty odsetkowej dotyczy faktur z przekroczonym terminem płatności, ale już zapłaconych! Dla nieopłaconych faktur z przekroczonym terminem płatności wystawić można wezwanie do zapłaty z naliczeniem odsetek.

Jak wystawić notę odsetkową?

W systemie wFirma.pl istnieje możliwość wystawienia noty odsetkowej dla kontrahentów z tytułu opłaconych (rozliczonych w systemie) nieterminowo faktur. W celu wystawienia noty należy przejść do zakładki PRZYCHODY » WINDYKACJA » NOTY ODSETKOWE » WYSTAW NOTĘ ODSETKOWĄ i w wyświetlonym oknie określić: kontrahenta, datę wystawienia, termin oraz metodę płatności.

Nota odsetkowa - wystawianie

Następnie należy kliknąć na przycisk DODAJ FAKTURĘ DO OBLICZANIA ODSETEK i wybrać dokument.

Nota odsetkowa - dodawanie faktury do obliczenia odsetek

Noty odsetkowe można wystawić w systemie wyłącznie do faktur w walucie polskiej. Do faktur wystawionych w walucie obcej notę odsetkową należy wystawić poza systemem, co można wykonać na podstawie wzoru załączonego w artykule: Nota odsetkowa - wzór z omówieniem.

System automatycznie oblicza ustawowe odsetki. W przypadku gdy wysokość odsetek jest ustalona indywidualnie np. poprzez zapisy w umowie, ich procent można wprowadzić ręcznie. W tym celu należy odznaczyć kratkę USTAWOWE. Wówczas możliwe będzie ręczne wprowadzenie wysokości odsetek w polu ODSETKI %.

Nota odsetkowa - wartość odsetek

Następnie wystawianą notę należy zapisać oraz przekazać dłużnikowi.

Wysyłka noty odsetkowej

System pozwala również na bezpośrednią wysyłkę dokumentu drogą mailową lub tradycyjną. W tym celu należy zaznaczyć wystawioną notę oraz wybrać z górnego menu opcję WYŚLIJ » WYŚLIJ E-MAIL/WYŚLIJ POCZTĄ POLSKĄ.

Nota odsetkowa - funkcja wysyłania noty

Księgowanie przychodu z noty odsetkowej (pakiet Księgowość online)

Kwota otrzymanych odsetek stanowi przychód z działalności gospodarczej, dlatego w momencie wpływu zapłaty należy zaznaczyć wystawioną notę odsetkową oraz z menu wybrać opcję DODAJ PRZYCHÓD. System automatycznie wygeneruje dowód wewnętrzny, który zostanie zaksięgowany do Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji Przychodów.

Nota odsetkowa - dodawanie przychodu

Zbiorcza nota odsetkowa

W przypadku gdy jeden kontrahent zalega z kilkoma płatnościami, istnieje możliwość wygenerowania zbiorczej noty odsetkowej. W tym celu należy przejść do zakładki PRZYCHODY » WINDYKACJA » DŁUŻNICY, w wyświetlonym oknie zaznaczyć kontrahenta, a następnie wybrać opcję GENERUJ » ZBIORCZA NOTA ODSETKOWA.

Nota odsetkowa - lista dłużników

Kolejny etap wygląda tak, jak podczas wystawiania zwykłej noty odsetkowej.

Nota odsetkowa w pakietach uproszczonych (Fakturowanie)

W systemie istnieje możliwość wystawienia noty odsetkowej również w pakietach uproszczonych do fakturowania - Fakturowanie i Fakturowanie + magazyn. W celu wystawienia noty w tych pakietach należy przejść do zakładki PRZYCHODY » NOTY ODSETKOWE » WYSTAW NOTĘ ODSETKOWĄ i w wyświetlonym oknie wybrać danego kontrahenta, datę wystawienia, termin oraz metodę płatności.

Nota odsetkowa - fakturowanie

System pozwala na bezpośrednią wysyłkę dokumentu drogą mailową lub tradycyjną. W tym celu należy zaznaczyć wystawioną notę oraz wybrać z górnego menu opcję WYŚLIJ » WYŚLIJ E-MAIL/WYŚLIJ POCZTĄ POLSKĄ.

 

Nota odsetkowa - fakturowanie, wysyłka

Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska